×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Въпроси за Бог

Нещо

Това е продължение на Нищо ли е нямало преди?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Ако е имало Абсолютно Нищо преди, би имало Абсолютно Нищо и сега. Но тъй като все пак има нещо (например вие), това означава, че Абсолютното Нищо никога не е съществувало. Ако е съществувало, вие не бихте чели това сега. Абсолютното Нищо все още би го имало и сега.

Така че не е имало време, в което Абсолютното Нищо да съществува. Следователно, винаги е имало нещо. Но какво? Ако се върнем в самото начало, тогава кое е това Нещо, което трябва да е съществувало? Имало ли е повече от това Нещо или е било само то? И какво е било то, съдейки по това, което съществува днес?

Нека проучим въпросът с количеството сега. Нека отново си представим нашата голяма, абсолютно тъмна и херметически-затворена стая. Представете си, че има десет тенис топки в тази стая. Доколкото назад можем да се върнем във времето, винаги е имало само това: десет тенис топки.

Какво става след това? Нека кажем, че чакаме цяла една година. Какво има в тази стая? Тъй като няма друга сила, която да съществува. И знаем, че десет обикновени тенис топки – независимо колко време минава – не могат да се размножат в нови топки. Или в нещо друго.

Добре, ами ако първоначално в стаята е имало шест топки? Това би ли променило ситуацията? Всъщност, не. Добре тогава, ако е имало милион тенис топки? Никаква промяна. Всичко, което има в стаята е тенис топки, независимо колко са.

Разбираме, че количеството не е проблем. Ако се върнем в самото начало на нещата, количеството на това Нещо, което е съществувало се оказва, че не е толкова важно. Или е?

Премахнете тенис топките. Сега в стаята има едно пиле. Чакаме една година. Какво има в стаята? Само едно пиле, нали? Ами ако бяхме почнали с една кокошка и един петел? Сега чакаме година и какво имаме? Един куп пиленца!

Така че количеството има значение, АКО вътре имаме поне две неща, които могат да произведат трето нещо. Кокошка + петел = пиленце. Но количеството няма значение, когато говорим за поне две неща, които не могат да произведат трето нещо. Тенис топка + футболна топка = нищо.

Така че не количеството има значение, а качеството. Какви качества притежава това Нещо? Може ли да накара нещо да се появи?

Нека се върнем при пиленцата. Но нека бъдем много точни, защото такъв ще е случаят още от самото начало. Имаме една кокошка и един петел в онази стая. Те се намират в различни части на стаята, отделени в нищото. Ще произведат ли други пиленца?

Не. Защо? Защото трябва да има среда за това. Няма нищо в онази стая, освен кокошка и петел. Без въздух за дишане или в който да се лети, без земя, на която да се върви, без препитание. Те не могат да се хранят, вървят, летят или дишат. Тяхната среда е абсолютно нищо.

Така че пилетата отпадат. Пилетата не могат да съществуват или да се възпроизвеждат без определена среда за това. Когато имат среда, те биха могли да произведат други пиленца. И в такава среда, която им въздейства, може би те – въпреки че изглежда абсурдно – се променят в различен вид пилета с времето. Нещо от сорта на видра или жираф.

И така, имаме една стая без никаква среда. Следователно, имаме нужда от Нещо, което може да съществува без среда. Нещо, което няма нужда от въздух, храна или вода, за да съществува. Но това дисквалифицира всяко живо същество, което е на земята.

И така, какво можем да кажем за неживите неща? Те нямат нужда от среда, това е така. Но тогава ние сме в такова затруднение, както с тенис топките. Неживата материя не произвежда нищо. Но нека кажем, че вместо тенис топки, имаме милиард молекули водород. Тогава какво се случва? След време, все още ще имаме милиард молекули водород и нищо повече.

Докато говорим за неживата материя, нека също споменем какво е необходимо, за да съществува тя. Чували ли сте за Супер ускорителя? Преди години правителството на САЩ предприе експеримент за създаване на материя. Супер ускорителят е бил на километри в подземен тунел, чрез който атоми се задвижват със свръхзвукова скорост и се сблъскват едни в други, за да създадат мъничка частица. И всичко това за най-малката, микроскопична частица материя.

Какво ни говори това? Тази наша илюстрация за десетте тенис топки не е толкова лесна, колкото изглежда. Би трябвало ОГРОМНО количество енергия, само за да произведе една тенис топка от нищото. И нищото е всичко, което имаме. Стаята няма абсолютно нищо в нея.

И така, ето къде сме. Нещото, което е съществувало в началото, трябва да може да съществува без да зависи от нещо друго. Трябва да е било напълно самодостатъчно. Защото е било самостоятелно от самото начало. И не е имало нужда от среда, за да съществува.

Второ, Нещото, което е съществувало отначало, е трябвало да има възможността да произведе нещо друго освен себе си. Защото, ако не би могло, то това Нещо ще бъде всичко, което съществува днес. Но Нещо Друго съществува и днес. Например, вие.

Трето, за да се създаде Нещо Друго – от нищото – е необходимо огромно количество сила. Така че Нещото трябва да има огромна сила на разположение. Ако са ни нужни много километри в едни коридор и най-голямата сила, която можем да впрегнем, за да произведем и най-малката частица, колко мощ би била нужна, за да произведе материята във вселената?

Да се върнем в нашата стая. Да речем, че имаме една много специална тенис топка вътре в стаята. Тя може да произведе други тенис топки. Тя има тази сила и енергия. И тя си е напълно самодостатъчна и не се нуждае от нещо друго, за да съществува. Това нещо, тази тенис топка, е Вечното Нещо.

Да речем, че тази тенис топка произведе друга тенис топка. Коя от двете тенис топки ще е по-голяма, по отношение на времето? Топка № 1. Това е Вечното Нещо. Тя винаги е съществувала. Топка №2 обаче, бе създадена от топка № 1. Така че едната топка е ограничена по отношение на времето.

Коя от двете топки ще е по-голяма по отношение на силата? Отново топка № 1. Тя има възможността на произведе топка № 2 от нищото – което означава, че тя също има и възможността да унищожи топка № 2. Така че топка № 1 има повече сила от топка № 2. Всъщност, през цялото време, топка № 2 зависи от топка № 1 в своето съществуване.

Но ще попитате, какво ще стане ако топка № 1 сподели малко от своята сила на топка № 2 – достатъчно сила да унищожи топка № 1? Тогава топка № 2 ще бъде по-голяма от топка № 1, която ще престане да съществува, нали?

Но тук има един проблем. Ако топка № 1 сподели част от своята сила на топка № 2, топка № 1 ще има ли все още сила? Тогава въпросът е: може ли топка № 1 да използва своята сила, за да се самоунищожи? Не. На първо място, за да използва своята сила, топка № 1 трябва да съществува.

На второ място, топка № 1 е толкова мощна, че всичко, което може да се направи, може да се направи чрез топка № 1. Но не е възможно топка № 1 да престане да съществува, следователно, това не може да се постигне.

Топка № 1 не може да се унищожи, защото топка № 1 никога не е била първоначално произведена. Топка № 1 винаги е съществувала. Това е Вечното Нещо. Като такова, това е самото съществувание. Това е животът, неограниченият живот. За да се унищожи топка № 1, трябва да има нещо по-голямо. Но нищо не е по-голямо от топка № 1, нито пък ще има нещо по-голямо. Тя си съществува без да има нужда от нищо друго. Следователно, тя не може да бъде променена от никакви външни сили. Тя няма край, защото няма и начало. Тя си е такава, каквато си е и това не се променя. Тя не може да спре да съществува, защото съществуванието е нейната природа. В този смисъл, тя е недостижима.

Това, което виждаме е, че Нещото в самото си начало, ще е винаги по-голямо от всяко Нещо Друго, което се произведе. Нещото съществува само по себе си. Нещо Друго, обаче, се нуждае от това Нещо, за да съществува. Следователно, Нещо Друго има нужди. То е по-нисше от Нещото и винаги ще бъде така, тъй като Нещото не се нуждае от нищо.

Нещото трябва да може да произвежда Нещо Друго, което да е като него в определен смисъл, но Нещо Друго винаги ще е различно от него във всеки друг смисъл. Вечното Нещо винаги ще е по-голямо по отношение на време и сила. Следователно, Вечното Нещо не може да произвежда абсолютен еквивалент на себе си. То, само по себе си, може да съществува независимо от всичко останало.

Искате ли да научите повече за Вечното Нещо? Прочетете Кой.

 Имам въпрос…
 Как мога да познавам Бог?

СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More