Животът придобива повече смисъл, когато знаем предназначението си.