×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Въпроси за Бог

Нещо

Това е продължение на Нищо ли е нямало преди?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Ако е имало Абсолютно Нищо преди, би имало Абсолютно Нищо и сега. Но тъй като все пак има нещо (например вие), това означава, че Абсолютното Нищо никога не е съществувало. Ако е съществувало, вие нямаше да бъдете тук и сега да четете тази статия. Абсолютното Нищо все още щеше да го има и сега.

И така, никога не е имало време, в което Абсолютното Нищо да съществува. Следователно, винаги е имало нещо. Но какво? Ако се върнем в самото начало, какво може да е това Нещо, което трябва да е съществувало? Имало ли е повече от едно от това Нещо или е било само то? И какво е представлявало то, съдейки по това, което съществува днес?

Нека най-напред проучим въпроса с количеството. Да си припомним отново нашата голяма, абсолютно тъмна и херметически затворена стая. Представете си, че има десет тенис топки в тази стая. Доколкото назад във времето е възможно да се върнем, винаги е имало само тези десет тенис топки.

Какво се случва след това? Да кажем, че чакаме цяла една година. Какво има в тази стая? Все същите десет тенис топки, нали? Понеже няма някава друга сила, която да съществува. И знаем, че десет обикновени тенис топки – независимо колко време минава – не могат да се размножат в нови топки. Или в нещо друго.

Добре, ами ако първоначално в стаята е имало шест топки? Това би ли променило ситуацията? Всъщност, не. Добре тогава, какво да кажем, ако е имало милион тенис топки? Отново никаква промяна. Всичко, което имаме в стаята, е тенис топки, независимо колко са.

Стигаме до разбирането, че количеството не е проблем. Ако се върнем в самото начало на нещата, количеството на това Нещо, което е съществувало, се оказва, че не е толкова важно. Или е?

Премахнете тенис топките. Сега в стаята има едно пиле. Чакаме една година. Какво има в стаята? Само едно пиле, нали? Ами ако бяхме почнали с една кокошка и един петел? Сега чакаме година и какво имаме? Един куп пиленца!

Така че количеството е важно, АКО в стаята имаме поне две неща, които могат да произведат трето нещо. Кокошка + петел = пиленце. Но количеството не е важно, когато говорим за поне две неща, които не могат да произведат трето нещо. Тенис топка + футболна топка = нищо.

Така че, проблемът не е толкова в количеството колкото в качеството. Какви качества притежава това Нещо? Може ли да приведе нещо в съществувание?

Нека отново се върнем при пиленцата, но нека бъдем много прецизни, защото такъв е щял да бъде случаят в самото начало. В стаята имаме една кокошка и един петел. Те се намират в различни части на стаята, висящи в нищото. Ще произведат ли други пиленца?

Не. Защо? Защото трябва да има среда за това. Няма нищо в онази стая, освен кокошка и петел. Без въздух за дишане и летене, без почва, по която да ходят, без храна. Те не могат да се хранят, ходят, летят или дишат. Тяхната среда е абсолютно нищо.

Така че пилетата отпадат. Те не могат да съществуват или да се възпроизвеждат без определена среда за това. Когато имат среда, те биха могли да възпроизведат други пиленца. И в среда, която им въздейства, може би – въпреки че изглежда абсурдно – биха могли да се променят в различен вид пилета с течение на времето. Нещо от типа на видра или жираф.

И така, имаме една стая без никаква среда. Следователно, имаме нужда от Нещо, което може да съществува без среда. Нещо, което няма нужда от въздух, храна или вода, за да съществува. Това изключва всяко живо същество, което е на земята.

Тогава какво да кажем за неживите неща? Те нямат нужда от среда - това е така. Но тогава ние сме в същото затруднение, както с тенис топките. Неживата материя не произвежда нищо. Но да кажем, че вместо тенис топки, имаме милиард молекули водород. Тогава какво се случва? След време все още ще имаме милиард молекули водород и нищо повече.

Докато говорим за неживата материя, нека също разгледаме какво е необходимо, за да съществува тя. Чували ли сте за Супер ускорителя? Преди години правителството на САЩ предприе експеримент за създаване на материя. Супер ускорителят представлява километри дълъг подземен тунел, чрез който атоми се задвижват със свръхзвукова скорост и се сблъскват едни в други, за да създадат мъничка частица. И всичко това за най-малката, микроскопична частица материя.

Какво ни говори това? Че нашата илюстрация за десетте тенис топки не е толкова лесна, колкото изглежда. Изисква се ОГРОМНО количество енергия, само за да се произведе една тенис топка от нищото. А нищото е всичко, което имаме. Стаята няма абсолютно нищо в нея.

И така, ето докъде сме стигнали: Нещото, което е съществувало в началото, трябва да може да съществува без да зависи от нещо друго. Трябва да е напълно самодостатъчно. Защото е било самò от самото начало. И не е имало нужда от среда, в която да съществува.

Второ, Нещото, което е съществувало от самото начало, трябва да има възможността да произведе нещо друго освен себе си. Защото, ако не може, тогава това Нещо ще бъде всичко, което съществува днес. Но Нещо Друго съществува днес. Например вие.

Трето, за да се създаде Нещо Друго – от нищото – е необходимо огромно количество сила. Така че Нещото трябва да има огромна сила на разположение. Ако са ни нужни много километри в едни коридор и най-голямата енергия, която можем да впрегнем, за да произведем и най-малката частица, каква сила ще е нужна, за да произведе материята във вселената?

Да се върнем към примера с нашата стая. Да предположим, че вътре в нея имаме една много специална тенис топка. Тя може да произведе други тенис топки. Тя притежава необходимата сила и енергия. И е напълно самодостатъчна и не се нуждае от нещо друго, за да съществува. Тя, тази тенис топка, е Вечното Нещо.

Да речем, че тази тенис топка произведе друга тенис топка. Коя от двете тенис топки ще е по-голяма, по отношение на ВРЕМЕТО? Топка № 1. Тя е Вечното Нещо. Тя винаги е съществувала. Топка № 2 обаче е създадена от топка № 1, така че по отношение на времето едната топка е ограничена, а другата -не е.

Коя от двете топки ще е по-голяма по отношение на СИЛАТА? Отново топка № 1. Тя има способността да произведе топка № 2 от нищото – което означава, че тя също има и способността да унищожи топка № 2. Така че топка № 1 има много повече сила от топка № 2. Всъщност, през цялото време топка № 2 е зависима от топка № 1 за своето съществуване.

„Но“, питате вие, „какво ще стане, ако топка № 1 сподели малко от своята сила с топка № 2 – достатъчно сила да унищожи топка № 1? Тогава топка № 2 ще бъде по-голяма от топка № 1, защото тя ще престане да съществува, нали така?“

Тук има един проблем. Ако топка № 1 сподели част от своята сила с топка № 2, тази сила все още ще бъде силата на топка № 1. Тогава въпросът става следният: Може ли топка № 1 да използва своята сила, за да се самоунищожи? Не. На първо място, за да използва своята сила, топка № 1 трябва да съществува.

На второ място, топка № 1 е толкова мощна, че всичко възможно, което може да се направи, може да се направи чрез топка № 1. Но не е възможно топка № 1 да престане да съществува, следователно, тя не може да постигне това.

Топка № 1 не може да се унищожи, защото тя никога не е била първоначално произведена. Топка № 1 винаги е съществувала. Тя е Вечното Нещо. И като такова, тя е самото съществувание. Тя е животът, неограниченият живот. За да се унищожи топка № 1, трябва да има нещо по-голямо. Но нищо не е по-голямо от топка № 1, нито пък ще има нещо по-голямо. Тя съществува без да има нужда от нищо друго. Следователно, тя не може да бъде променена от никакви външни сили. Тя няма край, защото няма и начало. Тя е такава, каквато е и това не се променя. Тя не може да спре да съществува, защото СЪЩЕСТВУВАНИЕТО е нейната природа. В този смисъл, тя е недостижима.

Това, което виждаме, е следното: Нещото в самото начало ще е винаги по-голямо от всяко Нещо Друго, което то ще произведе. Нещото съществува самò по себе си. Нещо Друго обаче се нуждае от това Нещо, за да съществува. Следователно, Нещо Друго има нужди. То е по-нисше от Нещото и винаги ще бъде така, понеже Вечното Нещо не се нуждае от никого другиго.

Нещото трябва да може да произвежда Нещо Друго, което да е като него в определен смисъл, но Нещо Друго винаги ще е различно от Нещото във всеки друг смисъл. Вечното Нещо винаги ще е по-голямо по отношение на време и сила. Следователно, Вечното Нещо не може да произведе абсолютен еквивалент на себе си. То, самò по себе си винаги е съществувало. То, самò по себе си, може да съществува независимо от някого другиго.

Искате ли да научите повече за Вечното Нещо? Прочетете Кой.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More