×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Взаимоотношения

Правата на жените

В пълен контраст с културата на Близкия Изток, ето как Исус издигна правата на жените.

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Исус Христос е живял преди 2000 години на територията на днешен Израел. Неговата гледна точка за жените се противопоставя категорично срещу близкоизточната култура по онова време и сега.

Жените често са били третирани като собственост. Еврейските равини започвали всяка среща в храма с думите: „Благословен бъди, о, Господи, че не си ме направил жена“.

Една жена никога не могла да се разведе със съпруга си. Съпругът обаче е можел да се разведе по каквато и да било причина и не е имал никакво задължение към нея. Съпругът просто и е давал сертификат за развод и тя била изгонвана.

Жените често били разглеждани като по-нисши и с по-малки способности от мъжете. Били изключени от публичния религиозен живот и рядко били обучавани на Тората, дори и лично.

Исус предизвиква културните норми спрямо жените през цялото време.

Той изцелява и върши чудеса както за жени, така и за мъже. Той обучава и мъже и жени. Няма значение какви са били техните религиозни принадлежности или техния социален статус, или техния начин на живот. Той обича хората и общува с тях по много предразполагащ начин, както с мъжете, така и с жените. Това включва крадци, проститутки, прокажени, жени с нисък социален статус.

Писателят Филип Янси коментира: „За жените и други потискани хора Исус преобръща на 180 градуса приетите норми на неговото време. Според библейския учен Уолтър Уинк, Исус нарушава нравите на неговото време абсолютно всеки път, както е описано в четирите Евангелия.“1

Хиляди хора са следвали Исус, някои заради неговите учения, а повечето заради чудесата, които той прави сред тях, лекувайки болните. Религиозните лидери се дразнели все повече от популярността на Исус. И така, те измислили план.

Техният закон изисква убиване с камъни на всяка жена, хваната в прелюбодейство. (Никога мъжа, винаги жената). Те намират подобна жена, раздухват недоволство у народа и я завличат при Исус. Там тя стои сама, изобличена и чакаща. Тълпата, която я обгражда, вече е събрала камъните, за да я накаже със смърт.

Всеки е чул учението на Исус за любовта и милостта, нуждата от прошка един другиму.

Религиозните подстрекатели на тази тълпа казват на Исус: „Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство. А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни; Ти, прочее, що казваш за нея?“

Те бяха поставили Исус в губеща позиция.

Ако той я помилва, това би означавало, че толерира прелюбодейството и се превръща във враг на техния морален закон. Ако Исус започне да хвърля камъни по нея, тогава цялото му учение за милостта и прошката се обезсмисля.

Исус се навежда и започва да пише по земята с пръста си. Те продължават да го притискат. Исус се изправя и им казва „Който от вас е безгрешен нека пръв хвърли камък на нея“. После пак се навежда и пише по земята.

Един по един те се разотиват, „като се почне от по-старите“, докато само Исус остава с жената. Исус я попитал:

„Жено, къде са тези, [които те обвиняваха]? Никой ли не те осъди?“
„Никой Господи“, казала тя.
„Нито Аз те осъждам“, казал Исус. „иди си, отсега не съгрешавай вече.“2

Това никога не се е случвало преди това. Можете ли да си представите колко изненадана е била? Тя продължава да живее. Свободна е да си върви. Исус знае, че скоро ще дойде денят, когато на кръста той ще плати цената за нейното прелюбодейство, заради омразата на тълпата и заради коравосърдечната арогантност на религиозните лидери. Греховете на целия свят ще паднат върху него, докато той придобива нашата прошка.

Въпреки че е Бог, единственият, който има правото да я осъди, той можа да каже искрено на тази жена: „Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече“. Исус каза, че не е дошъл на света за да съди, но дойде да потърси и спаси изгубените. Той е нашият Спасител. Той променя живота на онези, които го познават. Като следващата жена...

Тя е самарянка, с етнически произход, който я отделя от юдеите. Исус е юдеин. Ето какво се е случило.

Исус си почива край един кладенец, популярно място, където цялото общество се събира, за да черпи вода. Най-горещото време на деня е, време, по което никой не идва. Една жена обаче се задава, надявайки се да не види никого или да не бъде видяна. Била е омъжвана и развеждана 5 пъти, а сега живее с шести мъж. Този път пропускайки дори да се омъжи. Какво значение има това? Очевидно хората в селото я гледат с презрение.

Тя се е научила как да избягва срама, хората и да се справя с живота си.

Исус знае всичко това за нея и познава сърцето ѝ. Той вижда нейната нужда за много повече от физическа вода. Тя има нужда от вода за душата си.

Въпреки че юдеите никога не говорят със самаряните, Исус ѝ казва: „Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.”3

Те говорят известно време и тя не само повярва в него, но и се връща на бегом в селото, говорейки със същите хора, от които се е криела, убеждавайки ги да дойдат и да чуят Исус…което те правят! Исус променя живота ѝ от живот на срам в живот на радост. Във всяка среща с жена той променя живота ѝ.

Може би най-удивителния пример за това как Исус издига авторитета на жените е, когато жените срещат Исус след неговото възкресение. Исус е бит жестоко, китките и ходилата му са заковани на кръста, докато умре. Погребан е в гробница. На третия ден Исус напуснал гробницата и се върнал към живота физически, точно както е обещал, че ще направи. Първите хора, с които Исус говори след възкресението, са жени.

Това е записано във всички четири Евангелия. Това е удивително. Жените са имали толкова нисък статус в тази култура. Не са имали религиозен или правен авторитет да говорят публично. Въпреки това Исус им даде ролята да бъдат първите, които да информират другите за неговото възкресение.

Не само жените, но всички хора. Исус ни кани да повярваме в него, да бъдем напълно опростени от всички наши грехове, да започнем взаимоотношение с Бога.

За повече по въпроса, моля, вижте тази полезна статия: Отвъд сляпа вяра.

 Имам въпрос…
 Как мога да познавам Бог?

Бележки: (1) Philip Yancey; The Jesus I Never Knew, pg 154, Zondervan Publishing House. (2) Йоан 8:4-11 (3) Йоан 4:13,14


СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More