×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Други

Защо да почитам Бог, който позволява да се случват ужасни неща?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Въпрос: „Защо да почитам Бог, който позволява да се случват ужасни неща, като например дете да бъде изнасилено?“

Нашият отговор: Вероятно няма по-брутално престъпление от това дете да бъде изнасилено. Разрушително е за жертвата погледнато от всички страни. Когато чуем за такова деяние, веднага се изпълваме с ярост. Няма оправдание за такова престъпление.

Но всъщност Бог не е виновен, че хората избират да вземат доброто, което Той е създал, и да го извратят. Не е Негова вината, че бащи насилват дъщерите си или майки вербално малтретират синовете си.

Ние хората сме доста свободни да правим каквото си изберем.

Как трябва да се чувстваме, когато Бог не възспира другите хора да извършат зло на нас?

Как трябва да се чувстваме, когато Бог не възспира нас да извършим зло на другите хора?

Искани се Бог да установи списък с граници, отвъд които хората трябва да бъдат наказвани. Даже бихме предложили Бог да убива всеки мъж, който насилва дете.

Освен това, какво да кажем за продуцентите на порно с деца, които може да са помогнали да мотивират някой мъж да насили дете? Не би ли било правилно, ако Бог убие и тях?

Добре, а какво Бог трябва да направи например с хората, които вербално осъществяват насилие? Думите могат да нараняват дълбоко. Изглежда доста очевидно, че успяваме да направим това, което сме избрали да направим. И не виждам как може да сме ядосани на Бог за това, че Той ни позволява да го направим.

Нима Бог не ни е разкрил кой е най-добрият начин да живеем живота си?

Не е ли истина, че ако всеки следваше 10-те Божии заповеди, нито едно дете нямаше да бъде изнасилено или малтретирано?

Не е ли истина, че ако всеки следваше 10-те Божии заповеди, никога нищо нямаше да бъде откраднато, на никого нямаше да му изневеряват, ничий син или дъщеря нямаше да бъде убит?

Вместо да ни контролира, Бог ни е дал свобода. Бог не се намесва в изборите на никого.

По-скоро Той ни уверява, че един ден всички ще отговаряме за това, което сме направили и ще бъде раздадено правосъдие. Присъдите ще са основани на дадените ни упътващи граници.

Но проблемът е, че да ни се казва как да живеем добре, е недостатъчно. Дори Бог го казва.

Бог казва, че ние се нуждаем от нещо по-дълбоко.

Помислете за хора във вашия живот, които са оказали най-голямо положително влияние върху вас. Някой учител, приятел или роднина. Някой, на когото наистина се възхищавате. Чийто начин на живот харесвате. Харесвате как те се отнасят към хората. Искали сте да приличате повече на тях.

Те са оказали влияние едновременно на сърцето и ума ви.

По много подобен начин, Бог ни предлага взаимоотношения, но не с религия или правила, а взаимоотношения със самия Него.

Взаимоотношенията с Бог ни пренасят отвъд това просто да се покоряваш на правила за правилно и грешно.

Исус ни кани: „Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя… научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.“1

Той казва, че тези, които са жадни за справедливост, ще бъдат удовлетворени. Тези, които са гладни за изобилен живот, ще го намерят. Това е нещо, което правилата никога не могат да постигнат. Ние се нуждаем от нещо повече от „просто да се опитваме да бъдем добри“.

Исус ни кани да приемем Него в сърцата си: „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него.…”2

Ако сте били жертва на действията на някой друг и все още дълбоко страдате, Бог може да изцели сърцето и ума ви, както никой друг не може.

Може би го чувствате като труден избор... Бог, който не е предотвратил това да се случи, в същото време е и Този, който може да ви утеши и да ви помогне да се възстановите. Ясно е, че другият човек е действал срещу Божиите пътища. Но вие имате избора да отидете при Божията любов за изцеление.

Исус познава от опит страданието. Той даде живота си на кръста за нас.

Той е направил това, за да можем ние да бъдем опростени. Това, което сте направили в живота си, може да не е сравнимо с това, което друг е направил спрямо вас. Все пак всички грешим по различни начини.

Исус е бил бит, след това бичуван с римски камшик с метални накрайници може би над 40 пъти. После китките и краката му са били приковани на кръст, където той е висял до смърт. Това е било брутално изтезание.

Исус предварително е знаел, че ще умре чрез разпъване на кръст. Той е казал на своите ученици неколкократно, че ще бъде арестуван и предаден, „за да Му се поругаят, да Го бият и Го разпнат; и на третия ден ще бъде възкресен“.3

Преди да бъде разпънат, Той им казал: „Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.”4

Исус ни предлага това: „както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.”5Исус доказа Своята любов към нас.

Той ни кани да живеем живота си с Него. Да познаваме Него и Heговата любов към нас. Да бъдем възстановени в човека, който Той ни е създал да бъдем. Това са най-ценните взаимоотношения, които човек може да има. Това обяснява как можете да започнете такива взаимоотношения с Бог.

 Имам въпрос…
 Как мога да познавам Бог?

Бележки: (1) Матей 11:28,29 (2) Откровение 3:20 (3) Матей 20:18,19 (4) Йоан 15:13 (5) Йоан 15:9


СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More