×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Въпроси за Бог

Бог ли е създал вселената?

Как вселената възникна? Учените потвърждават Теорията за големия взрив и началото на вселената.

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Учените вярват, че нашата вселена е започнала с една огромна експлозия от енергия и светлина, която сега наричаме Големия взрив. Това било началото на всичко, което съществува - началото на вселената, началото на пространството и дори първоначалният старт на самото време.

Нищо, което наблюдаваме днес, не е съществувало преди този момент.

Още повече, това е било нещо извън времето, извън пространството и извън материята, която е причинила съществуването на всичко това.

Осъзнаването, че нашата вселена е създадена, а не е съществувала винаги, носи огромни предизвикателства на учените, които не вярват в Бог.

Сигурни ли са учените в Теорията за големия взрив? Да. В края на двадесетте години на 20 век астрономът Едуин Хъбъл видял през телескопа си, че галактиките (отдалечени на милиони светлинни години) се раздалечават една от друга с фантастична скорост. Това не било причинено от някаква сила, която да ги тласка надалеч една от друга. Вместо това, те все още се движели в резултат на първична експлозия и били с еднакъв произход.

В този момент от сътворението цялата маса във вселената бил компресирана в една единствена точка на безкрайна плътност...по-малка от отделен атом.1 След това в космическа експлозия - Големия взрив - вселената била създадена. Стивън Уейнберг, нобелов лауреат по физика, дава по-нататъшно описание: „За около една стотна от секундата, най-ранното време, за което можем да говорим с някаква увереност, температурата на вселената е била около сто хиляди милиона (1011) градуса по Целзий. Това е много по-горещо, отколкото в центъра на дори най-горещата звезда, толкова горещо, че дори атомните ядра може да са се слепили“.2 Той продължава: „Вселената била изпълнена със светлина“.

Това отговаря по мистериозен начин на записаното: „В начало Бог създаде небето и земята...И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина“.3 Вселената не бе създадена от материя, а от изричане. Изговорено слово. „Да бъде светлина“.

Когато видим свещените текстове на всички основни религии, единствено Библията описва онова, което учените са открили: Имало е експлозия от светлина и начало на нашата вселена...от извън самата вселена. С нея започва съществуването на пространството, материята и времето. Това е началната точка на всичко. Отново и отново в книгата Битие се появява описанието, „И Бог каза....“, последвано от „...и стана така“.

Вместо това, възможно ли е нашата вселена да е възникнала чрез законите на физиката, такива като: гравитация, електромагнетизъм, скорост на светлината и т.н.? Не, защото тези неща не са съществували. Първичното начало на самата вселената е произвело законите на физиката и всичко е започнало без тях.

Началото на вселената – единичен старт

Астрофизикът Роберт Ястроу, който описва сам себе си като агностик, констатира: „Зародишът на всичко, което се е случило във вселената, е бил поставен в този първи миг; всяка звезда, всяка планета и всяко живо творение във вселената заживяват в резултат на събития, които са задвижени в момента на космическата експлозия. Това буквално е моментът, в който вселената възниква и ние не можем да разберем какво я е причинило“4. Както казахме, това заключение е тежко за учените атеисти. Да наблюдаваш реакция и да не можеш да установиш причината е обезпокоително.

Ястроу заключава: „За учен, който е живял въз основа на своята вяра в силата на разума, историята завършва като лош сън. Той е свалил планините на невежеството; на път е да покори най-високия връх; и докато се повдига към последната скала, той е посрещнат от група теолози, които са стояли там с векове“5.

Представете си облекчението на тези учени, когато астрономите Херман Бонди, Томас Голд и Фрей Хойл предлагат онова, което е известно като Теорията на стационарната вселена през 1948 г. Тяхната теория била, че вселената е била безкрайна на години. Така не е било нужно никакво сътворение или причина.

Началото на вселената – Теорията за стационарното състояние се оказва фалшива

Все пак, през 1960-те, теорията за стационарното състояние получава унищожителен удар, когато двама радиоинженери към Бел Лабс (Арно Пензиас и Роберт Уилсън) открили мистериозна радиация, идваща от вселената. Идвала е едновременно от всички посоки. Когато температурата на радиацията била измерена, нейният произход бил потвърден. Тази радиация не винаги е съществувала или идвала от една част от вселената. Тя е дошла от един, единствен момент на сътворение.

По-късно, през 1996 г., сателитът на НАСА (COBE) също потвърждава, че първоначалната радиация сочи към експлозия в началото на вселената. Нивата на хидроген, литий, деутерий и хелий, които съществуват в нашата вселена днес също го потвърждават.

Има ли учени, които все още искат да се противопоставят на заключенията на теорията за големия взрив? Да. Има учени, които не са съгласни с: (1) неясната причина или (2) заключението, че Бог е причината. Така те се опитват да намерят трета опция.

Други опити за обяснение на началото на вселената

Какво обяснение дават тези учени за произхода на цялата ни вселена, енергия, време и пространство?

Те се опитват просто да отрекат основната предпоставка, на която се основава науката: че всичко, което е имало начало, трябва да има и първопричина.

Физикът Виктор Стенгер казва, че вселената може да бъде „непричинена“ и може да е „възникнала от нищо“6. Философът Бертран Ръсел е възприел тази позиция в дебат върху съществуването на Бог. Той казва: „Вселената просто е там и това е всичко“7.

Едно нещо е да констатираш, че нещо е вечно и затова никаква „причина“ не е нужна. Съвсем друго е обаче е да наблюдаваш научно началото на нещо, мигновеното начало на нещо и тогава да се опиташ да кажеш, че няма първопричина.

Дори Дейвид Хюм, един от най-скептичните от всички философи, смята тази позиция за нелепа. С всичкия си скептицизъм Хюм никога не е отричал причинността. През 1754 г. Хюм е написал: „Никога не съм потвърждавал толкова абсурдно предположение - че нещо може да възникне без причина“8.

Началото на вселената – науката потвърждава

Чистите научни открити постоянно сочат към едно единствено заключение: вселената е имала първоначален старт, експлозия, където всичко, което познаваме – вселената, времето, пространството, научните закони, които наблюдаваме, всичко е имало начало. Ако някога сте искали да вярвате в Бог, но несъмнено без да искате да го правите в разрез с познатите научни факти, науката ви предлага причина да вярвате, че Бог съществува и е създал с мощ всички неща.

Логично е да заключим, че Бог, който е от началото, вечен и извън границите на времето, е създал времето. Бог, който е всеприсъстващ и не може да бъде ограничен до вселената, е създал вселената. Бог, който е духовен, не физически, и извън материята, е източникът на нашата вселена и всичко, което съществува. Това е посланието, което се повтаря ясно в цялата Библия.

„Не знаеш ли? не си ли чул, Че вечният Бог Иеова, Създателят на земните краища“9

„...Защото Той заповяда, и те се създадоха“10

Библията казва, че Бог е оформил земята да бъде населена, като ни е имал в ума си преди началото. Той е дал на хората духа на живота и краткият престой на земята с цел да го търсим и да го намерим. Ако не го познаем, сме пропуснали целия смисъл на нашето съществуване. Кой по-добре от самия Бог знае причината за нашето съществуване?

Искате ли да познавате Създателя на вселената? Ето какво обещава той: „Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас“11. Ако го потърсим, Бог казва „ще Ме намерите, казва Господ“12. Всъщност, той казва: „Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали със силата си, и богатият да не се хвали с богатството си; но който се хвали нека се хвали с това, гдето разбира и познава Мене...“13.

Имаме възможността да познаваме Бог, който е дал началото на вселената.

Искате ли да започнете взаимоотношения с Бог? Ето, как можете да го направите: Да познаваш Бог лично.

Части от тази кратка научна статия, описваща как вселената е била формирана, са адаптирани от Dinesh D'Souza, What's So Great about Christianity, Regnery Publishing, Inc., 2007, глава 11.

 Имам въпрос…
 Как мога да познавам Бог?

(1) Dinesh D'Souza, What's So Great about Christianity, (Regnery Publishing, Inc,; 2007) p118. (2) Steven Weinberg; The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe;(Basic Books,1988); p 5. (3) Битие 1:1&3 (4) Robert Jastrow; "Message from Professor Robert Jastrow"; LeaderU.com; 2002. (5) Robert Jastrow; God and the Astronomers; (Readers Library, Inc.; 1992) (6) Victor Stenger, "Has Science Found God?" (Free Inquiry, Vol. 19. No. 1), 2004. (7) Bertrand Russell and Frederick Copleston, "The Existence of God," in John Hick, ed., The Existence of God (New York: Macmillan, 1964), p 175. (8) J.Y.T.Greid, ed., The Letters of David Hume (Oxford: Clarendon Press, 1932), p 187. (9) Исая 40 (10) Псалми 148:5 (11) Яков 4:8 (12) Йеремия 29:14 (13) Йеремия 9:23,24


СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More