Безопасно място за изучаване
на въпроси за живота и Бог
Безопасно място за изучаване на въпроси за живота и Бог

Свързване с Божественото

Основните световни религии и техните вярвания за Бог. Индуизъм, будизъм, ислям, християнство и ню ейдж...

от Мерилин Адамсън

Всички искаме да живеем успешно, с някакво чувство, че сме постъпили правилно. Тогава нека разгледаме основните световни религии. Има ли нещо в тях, което може да даде на живота ни по-голяма дълбочина и насока?

По-долу са разгледани основните световни религии... Индуизъм, Ню Ейдж, Будизъм, Ислям и Християнство.* Има кратко описание на всяка от тях, на нейния възглед за Бога и какво може човек да получи от тази религия. Краят обяснява как учението на Исус се различава от основните религии.

* Всяка от тези религии има секти с различни вярвания. Описанието тук се фокусира върху основните вярвания на всяка религия. Други основни религии, като например юдаизма, можеше да бъдат обсъждани, но за краткост избрахме тези.

Индуизъм и неговите вярвания

Повечето индуси се покланят на едно Същество на абсолютното единство (Брахман) чрез безкрайни проявления на богове и богини. Тези различни божества се превъплъщават в идоли, храмове, гурута, реки, животни и т.н.

Индусите вярват, че тяхната позиция в настоящия живот е определена от техните действия в предишен живот. Следователно, индуизмът дава възможно обяснение на страданието и злото в този живот. Ако поведението на някого някога е било зло, те оправдано биха могли да преживеят огромни трудности в този живот. Болката, болестите, бедността или бедствията като наводнението са заслужени от този човек поради собствените му зли действия, обикновено от предишен живот.

Целта на индусите е да се освободят от закона на кармата... да бъдат свободни от непрекъснати превъплъщения. Само душата има значение, която един ден ще бъде освободена от цикъла на преражданията и ще бъде в покой.

Индуизма дава на човек свобода да избира как да работи за духовно съвършенство. Има три възможни начина да се сложи край на този цикъл на кармата: 1. Да бъдеш посветен с любов на някое от индуските божества; 2. Да растеш в познание чрез медитация на Брахман (единство)... да осъзнаеш, че обстоятелствата в живота не са реални, че индивидуалността е илюзия и само Брахман е реален; 3. Да бъдеш посветен на различни религиозни церемонии и ритуали.

Ню Ейдж и неговите вярвания

Новата епоха насърчава развитието на собствената сила или божественост на човек. Когато става дума за божество, последователите на Новата епоха не говорят за трансцендентен, личен Бог, който е създал Вселената, но за висше съзнание в себе си. Човек, който е последовател на Ню Ейдж може да гледа на себе си като божество, космос, вселена. Всъщност всичко, което той вижда, чува, чувства или си представя, трябва да се счита за божествено.

Изключително еклектична, Ню Ейдж се представя като колекция от древни духовни традиции. Тя признава много богове и богини, както в индуизма. Земята се разглежда като източник на цялата духовност и има своя собствена интелигентност, емоции и божество. Но самият човек стои над всичко това. Самият човек е инициаторът, контролиращият и властващ над всичко. Няма реалност отвъд това, което човека си определя.

Новата епоха учи широк спектър от източен мистицизъм и духовни, метафизични и психически техники, като дишане, пеене, свирене на барабан, медитация... за да се развие съзнанието и собствената божественост.

Всяко негативно преживяване (провал, тъга, гняв, егоизъм, болка) се счита за илюзия. Последователите на Ню Ейдж вярват, че са напълно независими над живота си, нищо в живота им не е погрешно, негативно или болезнено. В крайна сметка човек се развива духовно до такава степен, че няма обективна външна реалност. Човек, ставайки бог, създава своя собствена реалност.

Будизъм и неговите вярвания

Будистите не почитат богове или Бог. Хората, които не са запознати с будизма често смятат, че будистите се покланят на Буда. Но Буда (Сидхарта Гаутама) никога не е твърдял, че е божествен, а по-скоро той се смята от будистите за постигнал това, което те също се стремят да постигнат - духовно просветление и с него свобода от непрекъснатия цикъл на живот и смърт. Повечето будисти вярват, че човек има безброй прераждания, които неизбежно включват страдание. Будистът се стреми да сложи край на тези прераждания. Будистите вярват, че желанията, омразата и заблудата на човека са причината за тези прераждания. Следователно, целта на будиста е да очисти сърцето си и да се освободи от всички човешки копнежи и привързаността към себе си.

Будистите следват списък с религиозни принципи и са много отдадени на медитация. Когато един будист медитира, не е същото като да се моли или да се съсредоточава върху бог, а е по-скоро самодисциплина. Чрез практикуваната медитация човек може да достигне Нирвана - "угасване" на пламъка на желанието.

Будизмът има по нещо, което го има в повечето световни религии: правила, ценности и насоки, според които човек може да живее.

Ислям и неговите вярвания

Мюсюлманите вярват, че има един всемогъщ Бог, наречен Аллах, който е безкрайно превъзходен и трансцендентен спрямо човечеството. Аллах се счита за създател на вселената и източник на всяко добро и зло. Всичко, което се случва, е волята на Аллах. Той е могъщ и строг съдия, който ще бъде милостив към последователите, в зависимост от добрите им дела и религиозната преданост. Връзката на мюсюлманите с Аллах е като служители на Аллах.

Въпреки че мюсюлманите почитат няколко пророка, Мохамед се смята за последния пророк, а думите и начинът му на живот имат власт над този човек. За да бъде мюсюлманин един човек, трябва да следва пет религиозни задължения: 1. Да потвори символа на вярата за Аллах и Мохамед; 2. Да рецитира определени молитви на арабски пет пъти на ден; 3. Да дава на нуждаещите се; 4. Един месец всяка година да пости от храна, напитки, секс и пушене от изгрев до залез; 5. Веднъж в живота си да отиде на поклонение в Мека. При смъртта - въз основа на вярността към тези задължения - мюсюлманинът се надява да отиде в Рая. Ако не, той ще бъде вечно наказван в ада.

За много хора ислямът отговаря на техните очаквания относно религия и божественост. Ислямът учи, че има едно висше божество, което се почита чрез добри дела и религиозни ритуали. След смъртта човек се възнаграждава или наказва според своята религиозна преданост. Мюсюлманите вярват, че да дадеш живота си за Аллах е сигурен начин да влезеш в Рая.

Християнство и неговите вярвания

Християните вярват в един любящ Бог, който е разкрил себе си и може да бъде познаван по личен начин в този живот. С Исус Христос, фокусът на човека не е върху религиозните ритуали или правенето на добри дела, а в това да се радваме на връзката ни с Бог и да го познаваме по-добре.

Вярата в самия Исус Христос, не само в ученията му, е начинът по който християнинът изпитва радост и пълноценен живот. По време на живота си на Земята Исус не се идентифицирал като пророк, насочващ ни към Бога или учител по просветление. По-скоро Исус е твърдял, че е Бог в човешка форма. Той вършел чудеса, прощавал греховете на хората и казал, че всеки, който вярва в Него, ще има вечен живот. Той е направил изказвания като: "Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота."1

Християните гледат на Библията като Божието писмено послание към човечеството. Освен че е исторически запис на живота и чудесата на Исус, Библията разкрива Неговия характер, любов и истина и как можем да имаме връзка с Него.

Каквито и да са обстоятелствата в живота на един християнин, Библията ни учи, че те могат уверено да се обърнат към един мъдър и могъщ Бог, който истински ги обича. Те вярват, че Той отговаря на молитви и животът придобива смисъл, когато те живеят, за да го почитат.

Колко различни са тези основни религии?

Когато разглеждаме тези основни вероизповедания и техните възгледи за Бог, откриваме огромно разнообразие:

  • Индусите признават множество богове и богини.
  • Будистите казват, че няма божество.
  • Последователите на Ню Ейдж вярват, че те са Бог.
  • Мюсюлманите вярват в един силен, но непознаваем Бог.
  • Християните вярват в Бог, който е любящ и достъпен.

Всички религии ли се покланят на един и същ Бог? Нека разгледаме това. Ню Ейдж учи, че всеки трябва да влезе в центъра на едно космическо съзнание, но това би изисквало от исляма да се откаже от единствения си Бог, индуизма да се откаже от многобройните си богове и будизма, да признае, че има Бог.

Всяка от основните световни религии (индуизъм, ню ейдж, будизъм, ислям и християнство) си има своите уникални черти. И само една от тях твърди, че има един личен, любящ Бог, който може да бъде познаван, сега в този живот. Исус Христос говори за Бог, който ни приветства в отношенията ни с Него и идва на наша страна като утешител, съветник и могъщ Бог, който ни обича.

При индуизма човек със свои сили се опитва да се освободи от кармата. При Ню Ейдж човек работи върху собствената си божественост. При будизма е индивидуален стремеж да се освободиш от желанията. А в исляма човек следва религиозни закони в името на рая след смъртта. В учението на Исус виждаме лична връзка с личен Бог - връзка, която се пренася в следващия живот.

Може ли човек да се свърже с Бог в този живот?

Отговорът е да. Не само че можеш да се свържеш с Бог, но и да знаеш, че си напълно приет и обичан от Него.

Много от световните религии оставят човек сам, стремейки се към духовно съвършенство.

Буда например, никога не е твърдял, че е безгрешен. Мохамед също е признал, че има нужда от прошка. "Без значение колко мъдри, без значение колко надарени, без значение колко влиятелни са другите пророци, гурута и учители, те са разбирали в ума си, че са несъвършени, както всички останали".2

Исус Христос обаче никога не е казал за свой личен грях. Вместо това Исус прощавал греховете на хората и иска да ни прости и нашите грехове. Всички сме наясно с нашите недостатъци, нещата от нашия живот, които могат да накарат другите да мислят по-лошо за нас, неща, които самите ние не бихме желали да ги има... може би е пристрастяване, лош нрав, нечистота, омразни забележки. Бог ни обича, но мрази греха и Той е казал, че последствията от греха са отделяне от това да Го познаваме. Но Той ни е предоставил начин да бъдем простени и да Го познаваме. Исус, Божият Син, Бог в човешка форма, е поел целия наш грях върху себе си, претърпял е кръст и доброволно е умрял за нас. Библията казва: "От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас."3

Бог ни предлага напълно да ни прости заради смъртта на Исус за нас. Това означава опрощение на всичките ни грехове... минали, настоящи и бъдещи. Исус е заплатил за всички тях. Бог, който създаде Вселената, ни обича и иска да имаме взаимоотношения с Него. "В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него."4

Христос ни предлага истинска свобода от нашия грях и вина. Той не оставя нашите неуспехи на раменете ни, с мрачна надежда да станем по-добри хора утре.

Чрез Исус Христос Бог достига до човечеството, като ни предоставя начин да Го познаваме. "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот"5

Бог иска да го познаваме

Ние сме създадени от Бога, за да живеем във връзка с Него. Исус е казал: "който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее...и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя".6 Исус призовава хората не само да следват ученията Му, но да следват Него. Той казва: "Аз съм пътят, истината и животът".7 Като казва, че Той е истината, Христос отива отвъд пророците и учителите, които просто казвали, че говорят истината.8

Исус идентифицирал себе си като равен на Бога и дори е дал доказателство за това. Исус е казал, че ще бъде разпнат на кръст и че три дни след смъртта му ще възкръсне. Той не е казал, че ще се прероди някой ден в бъдещ живот. (Кой би могъл да разбере дали наистина го е направил?) Той е казал, че три дни след като бъде погребан Той ще се покаже жив на онези, които са видели разпятието му. На този трети ден гробът на Исус е бил открит празен и много хора са свидетелствали, че са го видели отново жив. Сега Той ни предлага вечен живот.

За разлика от много световни религии...

Много от религиите се съсредоточават върху духовните усилия на човека. Чрез Исус Христос това е двупосочно взаимодействие между вас и Бог. Той ни приветства да отидем при Него. "Господ е близо при всички, които Го призовават, При всички, които с истина Го призовават"9. Можете да общувате с Бог, който ще отговори на молитвата ви, ще ви даде по-голям мир и радост, ще ви насочи, ще ви покаже своята любов и ще промени живота ви. Исус е казал: "Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно"10. Това не означава, че животът ще стане съвършен и без проблеми. Това означава, че в живота може да се обърнете към Бог, който желае да бъде част от вашия живот и е верен в своята любов.

Това не е ангажимент към даден метод на самоусъвършенстване като Осмичния Път или Петте стълба, медитацията и добрите дела или дори Десетте заповеди. Те изглеждат ясни, добре дефинирани и лесни за следване пътища за духовност. Но те стават обременяващ стремеж към съвършенство и връзката с Бог все още е далечна.

Нашата надежда не е да следваме закони или правила, а да познаваме Спасител, който напълно ни приема заради вярата ни в Него и Неговата жертва за нас. Не се опитваме да заслужим своето място на небето чрез религиозни усилия или добри дела. Раят е безплатен дар за нас, когато започнем връзка с Исус Христос.

Искате ли да бъдете напълно простени и да опознаете лично Божията любов към вас?

Започване на връзка с Бог.

Можете да започнете връзка с Бог сега. Можете да се помолите искрено да прости греховете ви и да го поканите да влезе в живота ви. Исус е казал: "Ето стоя на вратата [на сърцето ти] и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него..."11. Бихте ли искали да започнете връзка с Бог, който ви е създал и много ви обича? Можете да го направите сега, ако това е желанието на сърцето ви: "Боже, моля те да ми простиш и да влезеш в живота ми сега. Благодаря Ти Исусе, че си дал живота си за греховете ми. Благодаря Ти, че идваш в живота ми".

Библията ни казва, че "На тези обаче, които го приеха и повярваха в него, той даде правото да станат Божии деца"12. Ако искрено се помолите Бог да влезе в живота ви, вие сте започнали лична връзка с Него. Сякаш току-що си срещнал Бог и Той иска да ви помогне да го познавате по-добре, да познавате любовта Му към вас, да ви напътства с мъдрост в каквито и да било решения, пред които се изправяте. Евангелието на Йоан от Библията е добро място да научите повече за връзката ни с Бог. Може би бихте искали да споделите с някой друг за решението, което сте направили, да поканите Исус в живота си.

При световните религии човек има връзка с учения, идеи, пътища и ритуали. Чрез Исус човек може да има връзка с любящия и могъщ Бог. Можете да говорите с Него и Той ще ви напътства в този живот сега. Той не просто ви насочва към път, философия или религия. Той ви приветства да го познавате, да изпитвате радост и да имате увереност в Неговата любов сред предизвикателствата на живота. "Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада"13.

 Току-що помолих Исус да влезе в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да влезе в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

Бележки: (1) Йоан 8:12 (2) Erwin W. Lutzer, Christ Among Other Gods (Chicago: Moody Press,1994), p. 63 (3) 1 Йоаново 3:16 (4) 1 Йоаново 4:9 (5) Йоан 3:16 (6) Йоан 6:35,37 (7) Йоан 14:6 (8) Lutzer, p. 106 (9) Псалми 145:18 (10) Йоан 10:10 (11) Откровение 3:20 (12) Йоан 1:12 (13) 1 Йоаново 3:1

СПОДЕЛИ С ДРУГ:  

TOP