Безопасно място за изучаване
на въпроси за живота и Бог
Безопасно място за изучаване на въпроси за живота и Бог

Кой е създал Бог?

Ако нещо е започнало да съществува, би трябвало то да е предизвикано от нещо друго. Така например книгата си има автор. Музиката се прави от композитор. Всяко парти си има инициатор. Всички неща, които започват, които имат начало, имат причина за своето съществуване.

Да помислим върху вселената. Учените някога са държали на тяхната теория за стационарното състояние, при която вселената винаги е съществувала без да има някакво начало.

Космологичните доказателства сега сочат към „Големия взрив“ като точката във времето, когато вселената е започнала да съществува.

Тъй като тя не е съществувала винаги, а е започнала да съществува (имало е едно единствено начало), тогава някаква друга реалност трябва да я е причинила или създала.1

Всичко, което наблюдаваме в природата има свое начало. Бог от друга страна обаче, е различна категория и така би трябвало да бъде. Бог се различава от цялата природа и човечеството и от всичко, което съществува, по това, че винаги е съществувал, независим е от всичко, което той създава. Бог не е зависимо същество, а самодостатъчно, самосъществуващо. Това е начинът, по който Библията описва Бога и по който самият Бог се открива. Защо това е така?

Нашата вселена не може да бъде обяснена по някакъв друг начин. Не би могла да се е създала сама. Няма как да е съществувала винаги. И няма как да е била създадена от нещо, което само по себе си е създадено. Защо е така?

Не е логично да се твърди, че вселената е създадена от Бог, който от своя страна е създаден от друга сила, която е създадена от трети Бог и т.н. Както Аристотел убедително твърди, трябва да има реалност, която е причина, но самата тя е непричинена (или същество, което се движи, но самото то не може да е придвижвано). Защо? Защото ако има безкрайна регресия от причини, тогава по дефиниция целият процес не би могъл да започне.2

Интересувате ли се от повече доказателства относно съществуването на Бог? Моля вижте: Има ли Бог?

 Как да започна връзка с Бог?
 Имам въпрос…

(1) Kenneth Richard Samples; Connections 2007; Quarter 3; www.reasons.org
(2) Пак там

СПОДЕЛИ С ДРУГ:  

TOP