Безопасно място за изучаване
на въпроси за живота и Бог
Безопасно място за изучаване на въпроси за живота и Бог

Спокойствие в неспокоен свят

Независимо какво крие бъдещето, можете да имате спокойствие и увереност, когато знаете следното.

Независимо какво се случва в света или живота ни, можем ли някъде да намерим сигурност? Можем ли да погледнем бъдещето с надежда, независимо от житейските и световните обстоятелства? Напоследък много хора разбират стойността на Бог като тяхна сигурност. Светът около нас непрестанно се променя, но не и Бог. Той е постоянен и надежден. Той казва: "Има ли бог освен Мене? Наистина няма канара: Аз не познавам такъв...понеже Аз Господ не се изменявам"1 Бог винаги го има. На Него може да се разчита. Той е "същият вчера днес и до века"2 Бог може да направи Себе Си познаваем, давайки спокойствие и покой на сърцето ни.

Възможно ли е да имам спокойствие?

Хедър, висшистка от Станфорд, казваше следното: „Да бъдеш в истинска връзка с Бог в живота е смайваща и красива всекидневна реалност. Има „космично общуване“, което не бих заменила за света. Аз съм дълбоко познавана и обичана по начин, който мога само да се надявам адекватно да осмисля“.

Стив Сойер бил болен от хемофилия и търсел сигурност, когато разбрал, че е получил ХИВ от неправилно кръвопреливане. Първоначално Стив изпаднал в отчаяние и обвинявал Бог. Тогава решил да потърси Бог. В резултат на това, последните няколко години от живота си Стив прекарал пътувайки до безброй университети (претърпявайки голяма болка), само за да каже на други състуденти, как биха могли да познават Бог и да изпитат мира, който той изпитал познавайки Бог. Бог е казал: "Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света."3

Подобно на Стив и други разбрали, че без значение какво се случва в този живот, това не е „края на света“ - защото този свят не е краят.

Бога в окопите

Разбира се, много хора чакат докато времената станат наистина тежки, преди да се обърнат към Бог. Един военен свещеник от Втората световна война, казал: „не съществуват атеисти в окопите“. Когато животът е розов, хората не чувстват нужда от Бог. Но това често се променя, когато нещата се объркат, когато осъзнаем, че сме в окопите.

Карин разказва за пътя си към Бог: „Мислех, че съм християнка, защото ходех на църква в неделя, но нямах представа, Кой е Бог. Последната ми година в гимназията изглеждаше много като останалите три години. Прекарвах по-голямата част от времето си напивайки се, дрогирайки се, или опитвайки се да намеря някого, който да ме обича. Вътрешно умирах и нямах контрол над живота си. Тогава осъзнах колко много исках живота ми да приключи и мислех, че отида ли в университета, трябва да намеря някаква надежда. Тогава помолих Бог да бъде в живота ми. Той ми показа любов, сигурност, прошка, подкрепа, утеха, одобрение и цел за живота ми. Той е моята сила и аз нямаше да съм тук днес, ако не беше Той.“

Кой знае какво крие бъдещето? Може би много хора се чувстват сякаш са в окоп. Животът може да бъде битка. Нашето спокойствие може да бъде силно разклатено. В тези моменти, когато стане горещо, често се обръщаме към Бог. Това е добре, защото Бог, Който е сигурност, е тук и всъщност иска да бъде в живота ни. Той казва: "Аз, Аз съм Господ; И освен Мене няма спасител. Към Мене погледнете и спасени бъдете...Защото Аз съм Бог, и няма друг."4

Да, Бог може да бъде наша „опора“, но вероятно Той е единствената, истинска и приемлива опора.

Невидимите окопи

Някои хора обаче се обръщат към Бог, дори когато нещата изглежда вървят добре. Джон беше казал: „до последната година бях постигнал всичко, което хората ми казваха, че ще ми донесе удовлетворение - бях част от студентски организации, ходех по купони, получавах добри оценки и излизах с момичета, които ме привличаха. Всичко, което исках да направя и да постигна, докато бях в университета, се случи. И все пак не изпитвах удовлетворение. Нещо все още ми липсваше и нямаше къде да отида. Разбира се никой не знаеше, че се чувствам така - отвън не го показвах“.

Дори когато нещата изглежда вървят добре, животът все още може бъде окоп - вътрешна празнина, която е невидима за окото, но се усеща в сърцето. Беки описва това по следния начин: „колко пъти сте си мислели, че ако просто имахте тази дреха, това гадже, или ако посетите определено място, тогава животът ви ще бъде щастлив и завършен? И колко пъти сте си купували тази дреха, или излизали с това момче, или отивали на това място и сте си тръгвали чувствайки се по-празни, отколкото в началото?“

Не е нужно да се случи нещо лошо, за да усетим окопите. Най-често липсата на мир е просто резултат от липсата на Бог в живота ни. Беки говори за това да познава Бог: „от тогава съм имала много борби и промени в живота си, но всичко което правя е с нова перспектива, знаейки, че имам любящ, вечен Бог на моя страна. Вярвам, че няма нищо, с което Бог и аз да не можем да се справим заедно – а относно удовлетворението, което търсех толкова много, най-накрая го намерих.“

Когато Бог участва в живота ни, можем да си отдъхнем спокойно. Когато опознаваме Бог и се вслушваме в това, което Той казва в Библията, Той ни дава това спокойствие в живота ни, защото Го познаваме. Тогава гледаме на живота от Неговата гледна точка и сме наясно с Неговата вярност и способност да се грижи за нас. Така че без значение какво крие бъдещето, можем да поставим надеждата си в Бог, като наша сигурност. Той чака да докаже Себе Си в живота ни, ако ние се обърнем към Него и Го потърсим.

Истинското спокойствие – Да градиш върху камък

Върху какво градите живота си? Вярвате или не, всеки човек строи върху нещо. Всеки от нас си има основа – нещо, на което опираме нашата надежда и вяра. Може би е в самите нас: „знам, че мога да успея в живота, ако опитвам достатъчно усърдно“, или начин на живот: „ако успея да направя достатъчно пари, животът ми ще бъде прекрасен“. Или дори период от време - „бъдещето ще промени нещата“.

Но Бог има различна гледна точка. Той казва, че да поставяме нашата надежда и вяра в себе си, в други хора, или в нещо друго, което светът може да ни предложи, е нестабилна основа. Вместо това, Той иска да вярваме в Него. Той казва: "И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо."5

Мъдро е Бог да бъде част от живота ни за онези времена, когато трудностите идват. Но намерението на Бог за нас е да имаме живот в изобилие, без значение от обстоятелствата. Той иска да има положително влияние върху всяка част от живота ни. Когато разчитаме на Него и думите Му, ние градим върху Камък.

Най-накрая спокойствие

Някои хора се чувстват сигурни като са дете на мулти-милионер, или знаейки, че могат лесно да получат високи оценки. Но има още по-голяма сигурност в това да имаш връзка с Бог.

Бог е силен. За разлика от нас, Бог знае какво ще се случи утре, следващата седмица, следващата година и през следващото десетилетие. Той казва: "Аз съм Бог, и няма подобен на Мене, Който от началото изявявам края".6 Той знае какво ще се случи в бъдеще. Още по-важно, Той знае какво ще се случи в живота ни и ще бъда там за нас, когато това се случва, ако изберем да бъде в живота ни. Той ни казва, че може да бъде наше "прибежище и сила, Винаги изпитана помощ в напасти"7 Но трябва да положим искрени усилия, за да Го потърсим. Той ни казва: "ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце".8

Това не означава, че тези, които познават Бог, няма да преминават през трудни времена. Ще преминават. Ако ни постигнат терористични атаки, екологични и икономически бедствия, тези, които познават Бог също ще страдат. Но има мир и сила, която Божието присъствие дава. Един последовател на Исус Христос го казал по следния начин: "Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние; гонени сме, но не оставени; повалени сме, но не погубени."9 Реалността ни казва, че ще се изправим с проблемите. Въпреки това, ако преминаваме през тях докато имаме връзка с Бог, можем да реагираме на тях с различна гледна точка и със сила, която не е наша. Няма проблем, който да има капацитета да бъде непреодолим за Бог. Той е по-голям от всички проблеми, които може да ни нападнат, и ние не сме оставени да се справяме с тях сами.

Бог е загрижен. Огромната сила на Бог, която може да бъде показана в живота ни, е придружена от Неговата дълбока любов. Бъдещето може да е време на световен мир, както никога досега, или може да има повече етническа омраза, насилие, разводи и т.н. И в двата случая, никой няма да ни обича толкова, колкото Бог. Никой няма да се грижи за нас, както Бог се грижи за нас. Неговото Слово ни казва: "Господ е благ, крепост е в ден на бедствие, И познава уповаващите на него."10 "всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас"11 Също и: "Праведен е Господ във всичките Си пътища, И благодатен във всичките Свои дела. Господ е близо при всички, които Го призовават, При всички, които с истина Го призовават. Изпълнява желанието на тия, които Му се боят, Слуша викането им, и ги избавя."12

Исус Христос казал на последователи си следните думи на утеха: "Не продават ли се две врабчета за един асарий? и пак ни едно от тях няма да падне на земята без волята на Отца ви. А вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от врабчетата."13 Ако се обърнете към Бог, Той ще се погрижи за вас както никой друг и по начин, по който никой друг не може.

Спокойствие чрез Бог

Нямаме представа какво крие бъдещето. Ако носи трудни времена, Бог може да бъде с нас. Ако носи леки времена, все още ще имаме нужда от Бог да запълни вътрешната празнота, която имаме, и да даде смисъл на живота ни.

След всичко казано и сторено, кое остава най-важно? Това, което наистина има значение е, че не сме разделени от Бог. Познаваме ли Бог? Познава ли ни Той? Изолираме ли Го от живота си? Или Го допускаме? Когато Го познаваме, Той създава в нас една променяща се перспектива и ни дава надежда. Чрез връзката ни с Него, можем да имаме мир по време на всякакви обстоятелства.

Защо Бог трябва да е в центъра на живота ни? Защото няма истински мир или надежда, когато не познаваме Бог. Той е Бог, а ние не сме. Той не разчита на нас, но ние трябва да разчитаме на Него. Той ни е създал, за се нуждаем от присъствието Му в живота ни. Можем да опитваме да живеем живота си без Него, но това ще бъде безсмислено.

Бог иска от нас да Го търсим. Той иска да Го познаваме и да участва в живота ни. Но има един проблем: всички ние сме се изолирали от Него. Библията го описва по следния начин: "Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път"14 Всички сме опитали да живеем живота си без Бог. Библията нарича това грях.

Хедър, която цитирахме по-рано, казва за греха: „когато влязох в Станфорд не бях християнка. Светът лежеше в краката ми, чакайки да бъде променен. Присъствах на политически срещи, участвах в класове относно расизъм и социална справедливост и в центъра за обществени услуги. Вярвах в силата в мен да направи значителна разлика в света. Обучавах деца в неравностойно положение в началното училище; управлявах приют за бездомни; събирах остатъци храна, за да нахраня гладните. И все пак, колкото повече опитвах да променя света, толкова по-разочарована оставах. Изправих се с бюрокрация, апатия, и... грях. Започнах да си мисля, че може би човешката природа се нуждае от основен ремонт.“

Душевен мир = мир с Бог

Променящите се времена и подобрените технологии нямат голямо значение в огромната схема на живота. Защо? Защото нашият основен проблем като човешки същества е, че сме се дистанцирали от Бог. Нашите най-големи проблеми не са физически, но духовни. Бог знае това, затова Той е предвидил решение за нашето разделение от Него. Той е направил път за нас, за да намерим нашия път обратно към Него... чрез Исус Христос.

Библията казва, че: "Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот"15 Исус Христос е бил разпнат (древна форма на екзекуция) за нашите грехове, на наше място. Той умря, беше погребан, а след това възкръсна от мъртвите. Заради своят жертва, ние можем да имаме връзка с Бог -- "на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име"16

Наистина е толкова лесно: Бог иска да бъде в съвършена връзка с нас – затова Той е направил тази връзка възможна чрез Исус. Тогава от нас зависи да потърсим Бог и да Го помолим да бъде в живота ни. Повечето хора правят това чрез молитва. Молитвата означава да говорим искрено с Бога. Сега можеш да достигнеш Бога, като кажеш искрено молитва, като тази:

“Боже, искам да Те познавам. Не съм Те допускал в живота си до сега, но искам това да се промени. Искам да се възползвам от възможността да имам връзка с Теб. Разчитам на смъртта на Исус в мое име, за да може да ми бъде простено и да имам мир с Теб. Моля Те да бъдеш в живота ми от този ден нататък. Амин“

Помоли ли искрено Бог да бъде в живота ти? Само ти и Той знаете със сигурност. Ако си, имаш много какво да очакваш с нетърпение. Бог обещава да направи сегашния ти живот с по-голямо удовлетворение, поради връзката ти с Него.17 Той обещава да направи Своя дом в теб.18 И ти дава вечен живот.19

Мелиса казваше за Бог: „Майка ми се разведе с баща ми, когато бях много малка и не бях много сигурна какво се случва. Знаех само, че баща ми вече не се прибира вкъщи. Веднъж отидох при баба си и ѝ казах, че не разбирам защо баща ми ме нарани и след това си отиде. Тя ме прегърна и ми каза, че имало някой, който никога няма да ме напусне и че този някой бил Исус. Тя ми цитира Евреи 13:5 и Псалми 68:5, които казват: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя" и че Той е "Баща на сираците". Бях много развълнувана да чуя, че Бог иска да бъде мой Баща."

Без значение какво се случва в света около вас, има спокойствие в това, че Бог може да бъде с вас. Независимо какво крие бъдещето, можете да имате Бог като ваша сигурност.

 Току-що помолих Исус да влезе в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да влезе в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

(1) Исая 44:8 и Малахия 3:6 (2) Евреи 13:8 (3) Йоан 14:27 и 16:33 (4) Исая 43:11 и 45:22 (5) Матей 7:24-27 (6) Исая 46:9-10 (7) Псалми 46:1 (8) Еремия 29:13 (9) 2 Коринтяни 4:8-9 (10) Наум 1:7 (11) 1 Петрово 5:7 (12) Псалми 145:17-19 (13) Матей 10:29-31 (14) Исая 53:6 (15) Йоан 3:16 (16) Йоан 1:12 (17) Йоан 10:10 (18) Йоан 14:23 (19) 1 Йоаново 5:11-13

СПОДЕЛИ С ДРУГ:  

TOP