×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Други

Има ли много противоречия в Библията?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Въпрос: Има ли много противоречия в Библията?

Нашият отговор: Докато някои хора твърдят, че Библията е пълна с противоречия, това просто не е вярно. Броят на местата, където има такива очевидни противоречия, всъщност е невероятно малък имайки предвид размера и обхвата на Библията като книга. Ако все пак има такива несъответствия, те са по-скоро рядкост, отколкото някакъв проблем. Те не докосват никое основно събитие или елемент от вярата като цяло.

Ето един пример на т. нар. противоречие. Пилат е заповядал да се постави надпис на кръста, на който Исус е бил разпънат. И трите Евангелия описват, че надпис е гласял:
     В Матей – „Тоя е Исус, Юдейският Цар“
     В Марко – „Юдейският Цар“
     В Йоан – „Исус Назарянин, юдейският цар“

Думите за различни, от там и идва противоречието. Само че, невероятното нещо е факта, че и тримата автора разказват за едно и също събитие в учудващи детайли – Исус е бил разпънат. За това нещо, те всички са единодушни. Те дори записват, че надпис е бил поставен на кръста и неговото значение е едно и също и в трите книги.

Но какво можем да кажем за самите думи? В оригиналния превод от гръцки, не е имало символ за кавички, както днес обозначаваме пряк цитат. Авторите на Евангелията за използвали непряк цитат, което обяснява малките разлики в отделните пасажи.

Ето още един пример за очевидно противоречие. Бил ли е Исус две или три нощи в гробa преди да възкръсне? Исус казва преди своето разпъване: „Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи” (Матей 12:40). Маркo записва и друго изказване, което Исус прави: „Ето ние възлизаме за Ерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на езичниците; и ще Му се поругаят, и ще Го заплюват, ще Го бият и ще Го убият; а след три дни ще възкръсне“ (Марко 10:33,34).

Исус е бил убит в петък, а възкресението е било установено в неделя. Как така е бил в гроба три дни и три нощи? Това е била еврейската илюстрация по онова време, за да се преброи всяка част от деня и нощта като цял ден и цяла нощ. Така че петък, събота и неделя се броят за три дни и три нощи по времето на Исус. По подобен начин говорим и днес – ако някой каже: „Прекарах целия ден в пазаруване“, ние нямаме предвид, че той е пазарувал 24 часа.

Това са такива типични противоречия в Новия Завет. Повечето от тях се разрешават с по-внимателно разглеждане на целия текст и чрез изучаване на историята на Библията.

 Имам въпрос…
 Как мога да познавам Бог?

СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More