Безопасно място за изучаване
на въпроси за живота и Бог
Безопасно място за изучаване на въпроси за живота и Бог

Кой е Бог?

Кой и какъв е Бог? Шест личностни черти на Бог…

Той може да бъде познаван

Бог, който е създал Вселената в цялото си величие и с всичките ѝ творчески детайли, може да бъде познаван от нас. Той ни разказва за Себе Си, но отива и отвъд това. Бог ни предлага връзка с Него, така че лично да можем да Го познаваме. Не само можем да знаем за Него, можем да Го познаваме - лично.

"Така казва Господ:
Мъдрият да не се хвали с мъдростта си,
Силният да не се хвали със силата си,
И богатият да не се хвали с богатството си;
Но който се хвали нека се хвали с това,
Гдето разбира и познава Мене,
Че съм Господ, Който извършвам милост,
Правосъдие и правда на земята;
Понеже в това благоволя, казва Господ" (Еремия 9:23-24)

Той е приветстващ

Бог ни кани да говорим с Него и да Го ангажираме с това, което ни засяга. Не е нужно първо да се вземем в ръце. Нито пък трябва да сме учтиви, теологично точни или свети. В природата Му е да бъде любящ и да ни приема, когато отидем при Него.

"Господ е близо при всички, които Го призовават,
При всички, които с истина Го призовават." (Псалми 145:18)

Той е творящ

Всичко, с което се занимаваме, е направено с вече съществуващи средства или измислено с чужди мисли. Бог има капацитета да изговаря неща в съществуване, не само галактиките и формите на живот, но и решенията на днешните проблеми. Бог е творящ за нас. Неговата сила е нещо, което Той иска да познаваме и да разчитаме на нея.

"Велик е нашият Господ, и голяма е силата Му;
Разумът Му е безпределен." (Псалми 147:5)

"Издигам очите си към хълмовете,
От гдето иде помощта ми.
Помощта ми е от Господа,
Който е направил небето и земята." (Псалми 121:1-2)

Той е прощаващ

Ние грешим. Склонни сме да правим неща по нашия начин, вместо по Божия. Той вижда това и го знае. Бог не може просто да пренебрегва този грях, но е готов да съди и осъди хората за греха им. Въпреки това, Бог е прощаващ и ще ни прости, в момента, в който започнем връзка с Него. Исус, Божият Син, заплати за нашия грях със Своята смърт на кръста. Той възкръсна от мъртвите и ни предлага прошка.

"правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват...с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса" (Римляни 3:22,25)

Той е искрен

Както човек, който ти разкрива мислите и чувствата си, така Бог ясно ни казва, че Той винаги е искрен. Всичко, което Той казва за Себе Си или за нас, е надеждна информация. По-вярна от нашите чувства, мисли и разбирания, Бог е напълно верен и искрен в това, което казва. Ние можем напълно да разчитаме на всяко обещание, което Той прави за нас. Можем да се доверим на думата Му.

"Изясняването на Твоето слово просвещава,
Вразумява простите.
Твоето слово е светилник на нозете ми,
И виделина на пътеката ми." (Псалми 119:130,105)

Той е способен

Бихте ли искали винаги да бъдете на 100% прави, за всичко? Бог е. Неговата мъдрост е безгранична. Той разбира всички елементи на една ситуация, включително минали и бъдещи събития, свързани с нея. Ние не е нужно да Го поправяме, съветваме или убеждаваме да направи правилното нещо. Той ще го направи, защото Той е способен и мотивите Му са чисти. Можем да Му се доверим, че Той никога няма да направи грешка, няма да ни подкопае или измами. На Него може да Му се има пълно доверие, че ще направи това, което е правилно, при всички обстоятелства и по всяко време.

"Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами" (Псалми 25:3)

Това е, което Бог ни казва за Себе Си.

Следната статия дава обяснение как можеш да започнеш връзка с Бог: Да познаваш Бог лично.

 Как да започна връзка с Бог?
 Имам въпрос…
СПОДЕЛИ С ДРУГ:  

TOP