×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Въпроси за Бог

Кой

Това е продължение на Нещо.

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Има едно Вечно Нещо, което винаги е съществувало. Това Нещо няма начало. Ако Нещото има някакви нужди, то може само да си ги задоволи. То няма нужда от нищо друго, за да съществува. И то не може да произвежда точен еквивалент на себе си или нещо друго по-голямо от себе си. Всичко друго, което е произведено, не е вечно. Следователно, това Вечно Нещо не може да произведе друго Вечно Нещо. То винаги ще е по-голямо от всичко друго, което съществува.

Сега, може ли това Вечно Нещо да е в множествено число? Възможно е. Нека приемем, че е имало първоначално пет Вечни Неща. Само че, ако е бил такъв случаят, онези пет неща биха били абсолютно еднакви по отношение на време и сила. Всички несъздадени, вечни и с възможност да правят всичко по силите си. Това отново ни показва, че качеството, а не количеството е проблемът.

И така, какво знаем за Вечното Нещо? Че не е само. Защото Нещо Друго съществува. Вие, например. Сега трябва се попитате себе си, вие ли сте това Вечно Нещо (или едно от онези предполагаеми Вечни Неща)? Ако сте, тогава вие нямате начало, както и нужди, които да не можете да задоволите сами, и всичко онова, което може да се прави, може да се направи чрез вас. Това ли сте вие? Ако не, тогава вие определено сте Нещо Друго, а не Вечното Нещо или едно от онези Вечни Неща.

Нека се върнем в нашата черна, празна стая. Но сега нека приемем, че една молекула водород и една молекула азот са в онази стая. Заради аргумента, нека кажем, че те са Вечните Неща. Те винаги са съществували. И всичко, което може да се създаде, се създава чрез Тях.

И така, те решават да произведат Нещо Друго, защото те са единствените неща, които съществуват в стаята. Но чакайте, могат ли водород или азот изобщо да решат да направят нещо? За да бъдат Вечните Неща, те ТРЯБВА да имат възможността да вземат решение.

Помислете си. Вечното Нещо трябва да реши да промени нещата. Вечното Нещо е вечно. То винаги е съществувало независимо от всичко останало. И най-важното, то е съществувало самостоятелно. Какво означава това? Това означава, че нищо не може да се случи без Нещото да го заповяда.

Вечното Нещо е всичко, което съществува. Точка. Следователно, единственото нещо, което съществува и може да промени усамотеността на Вечно Нещо, е самото Вечно Нещо. Няма външна сила, която да въздейства, защото Вечното Нещо е всичко, което съществува.

Следователно, ако една молекула водород и една молекула азот са Вечното Нещо, нищо отвън не може да им въздейства. Те са всичко, което съществува. Те са единствената сила, която съществува.

Като единствената сила, която съществува, единствено те могат да променят своята самостоятелност. Няма нищо, което може произволно или случайно да повлияе на тях да произведат Нещо Друго.

Нещо Друго не може да се създаде случайно. Защо? Защото, за да се случи това, „случайността“ трябва да преодолее водородната и азотна молекула. Но те са всичко, което съществува. Всичко, което може да се направи, трябва да стане чрез тях. „Случайността“ е Нещо Друго. Нещото Друго не може да надделее Вечното Нещо. Всъщност, на този етап, Случайността дори не съществува.

Ако Случайността е нещо извън Вечното Нещо, тогава то няма да съществува, освен ако не е създадена от Вечното Нещо. Но дори и Случайността да е създадена от Вечното Нещо, тя е Нещо Друго, което винаги ще е по-нисше от Вечното Нещо.

И така, ако Нещо Друго е произведено, то това е по силата и ВОЛЯТА на Вечното Нещо. Нещо Друго може да се произведе по Случайност, но ако Случайността е произведена преди Нещото Друго. Но Случайността не може да бъде произведена по случайност. Тя е трябвало да се произведе по волята на Вечното Нещо.

Какво ни говори това за водородните и азотни молекули? Че те не са просто Вечното Нещо. Те са вечни. Те имат воля. Това означава, че имат възможността да избират. Следователно, те имат личен характер.

Отново, защо трябва Вечното Нещо да има възможността да избира? Помислете отново за празната стая, която има само молекулите водород и азот. Те са Вечните Неща. Те сами си съществуват в стаята вечно.

Те съществуват напълно независимо едно от друго. За да оцелеят, те нямат нужда едно от друго. Те нямат нужда от нищо друго. Следователно, ако те произведат нещо друго, няма да бъде по необходимост (като инстинкта за оцеляване, който виждаме при животните). Също така, ако те произведат Нещо Друго, няма да е по случайност – освен ако първо не произведат Случайност. Случайността е сила, но Вечните Неща (двете молекули) са единствената сила, която съществува.

Още повече, молекулите не са просто машини. Машините са създадени и програмирани от някаква външна сила. Но молекулите (Вечните Неща) са единствената сила, която съществува. Не съществува сила извън тях.

Следователно, ако те произведат Нещо Друго, причината за това трябва да бъде вътре в тях, защото няма друга сила. Нищо друго не съществува в стаята, освен тях.

Те не са принудени да създадат Нещо Друго по инстинкт, случайност, необходимост или волята на Нещо Друго. Те не са контролирани от нищо. Каквото и да направят, то се прави по тяхно решение.

Причината може да бъде само тяхната воля. Те трябва да изберат да произведат Нещо Друго, иначе нищо друго няма да съществува. Те ще си останат сами завинаги в онази стая, освен ако те не решат да създадат Нещо Друго. Те трябва да имат силата да произведат Нещо Друго. Те трябва – във време, което се различава от всички онези моменти, в които те са съществували сами – да решат да използват своята сила, за да произведат Нещо Друго.

Ако те нямат воля (както тенис топките, за които говорихме по-рано), тогава тяхната сила никога не би била използвана да произведе Нещо Друго. Тяхната сила би била използвана, само за да продължи тяхното собствено съществуване. И тяхната самостоятелност би била вечна.

Вечното Нещо си е съществувало самостоятелно вечно. Следователно, трябва да има причина в самото Вечно Нещо, за да се промени това. Ако Нещо Друго съществува, то е заради Вечното Нещо, защото Вечното Нещо е избрало да прекрати своята самостоятелност.

Ако причината за съществуването на Нещо Друго не е във Вечното Нещо, тогава това Нещо Друго никога не би съществувало. Защото Вечното Нещо е било единственото нещо, което е съществувало някога.

Но ние знаем, че Нещо Друго съществува. Следователно, Вечното Нещо трябва да има възможността да решава и използва неговата сила. Трябва да има възможността да вземе решение да създаде Нещо Друго извън себе си. И след като то има воля1, Вечното Нещо е личност. Това означава, че Вечното Нещо е всъщност Вечният Някой.

Този Вечен Някой не се контролира на инстинкт за самосъхранение, няма нужди и не може да спре да съществува. Също така, Вечното Нещо не произвежда нищо по Случайност, освен ако първо не произведе тази Случайност. Случайността е сила, която трябва да бъде произведена от Вечното Нещо, иначе не би съществувала. И накрая, Вечният Някой не е машина. Няма никой извън Него или сила, която да го накара да направи нещо.

За да продължите това изследване, вижте Кой 2.

 Имам въпрос…
 Как мога да познавам Бог?

(1) „Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш, слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко, и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.“ (Библията, Откровение 4:11)


СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More