×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Да познаваш Бог

Какво е да познаваш Бог

Не си предназначен да живееш живота си сам. Ето какво предлага Бог…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Джеймс Пакър е казал следното: „Бихме били жестоки към себе си, ако се опитваме да живеем в този свят, без да знаем за Бога, на когото светът принадлежи, и който го управлява.“1

Когато бях атеист, исках да открия някоя философия, някакъв подход към живота, който би работил във всяка ситуация. Мислех си, че ако открия правилната причина да живея, достатъчно силна цел, или добре изпитан и работещ подход, ще мога да се справя с всичко. Тогава ще бъда подготвена за всичко.

Търсех това упорито. Изучавах дадена философия, докато я разбера. После я изпробвах. Опитах с различни философии и разбрах, че всяка от тях е или нереалистична, или недостатъчна.

Не осъзнавах, че това, от което наистина се нуждая, е някой друг, с когото да преминавам през живота. Някой, който е без ограничения, без провали и с безгранична мъдрост, която да е готов да споделя с мен.

Животът на един приятел ме накара да погледна в друга посока. Възможно ли е Бог наистина да съществува?

След година и половина на лични проучвания относно доказателствата за съществуването на Бог, го поканих да дойде в живота ми.

Библията описва това, което разбрах за истина - „ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново“2

Тук споменавам Христос, защото именно Исус Христос предизвиква тази промяна. Исус е казал: „Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.“3

Най-изненадващото беше, че докато четях евангелията (разказите) за живота на Исус, забелязах колко често – и колко детайлно – той описва своята любов към нас.

Това, което започна като интелектуално търсене, се превърна в много лично съзнаване, че Бог е много отвъд очакванията ми. Открих, че Божията любов не се основава на „ако направя...“ или „когато направя...“. Тя не зависи от нашите дела или от това, дали я заслужаваме. Не я заслужаваме. Той ни обича, понеже да обича е в естеството на Бог.

Цар Давид казва в Псалмите: „твоята неизменна любов е по-добра от живота…“4 и „в тебе е изворът на живота; в твоята светлина ще видим светлина.“5

Когато започнем лични взаимоотношения с Бог, животът ни започва да придобива смисъл.

Може ли Бог да промени живота ти? Да.

Ето няколко примера за хора, които са писали до нашия сайт:

- Много ми харесва, че мога да се доверявам на Бог.

- Сега имам лична връзка с Бога. Вярно е, че сме предназначени, за да имаме връзка с Него. Чувствам се завършен, цялостен.

- Благодаря ви, че ми отворихте очите и сърцето, относно това, как мога да имам връзка с Господ.

- Бях атеист и не познавах Христос до преди около 6 седмици. Взаимоотношенията ми с него са чудесни и се развиват. Толкова много „товар“ се вдигна от живота ми и никога не съм бил по-щастлив. Това е защото Бог е верен и продължава да доказва любовта си към мен.

- Благодарен съм за всички начини, по които ми помогнахте да открия Бог – вашият сайт ми помогна да потърся Бог и да го познавам, въпреки че вече зная, че Той е този, който ме е търсил.

- Малко по малко научавам за този невероятен Исус, нашия Господ и Спасител. Трябва да кажа, че съм поразен от нашия Бог. Той е чудесен. Да го познавам вече става по-лесно за мен и съм развълнуван от това, че чета евангелието на Йоан. Гордея се, че съм последовател на Исус Христос.

- Благодаря ви, че ми помогнахте да открия Бог и себе си.

- Сега зная, че мога да отида при Бог с лошите си чувства. Вече не е нужно всеки път да ги задържам в себе си или да имам някого, с когото да говоря за тях, или да ги „удавям“ с алкохол. Мога да отида при Бог с тях.

А как става това? Може ли да се случи и с теб?

Бог може да промени живота ти. Той няма да го направи безпроблемен. Все още ще има предизвикателства във взаимоотношенията ти, може би финансови проблеми и т.н. Все още ще бъдеш човешко същество. И нещата далеч няма да бъдат съвършени.

Въпреки това, Исус казва: „Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота“6. Няма да вървиш сляпо напред в живота си. Той ще те води.

Той успокоява страховете ни. Без значение какво се случва, можем да се доверим на Бог. Исус казва: „Моят мир ви давам, не както светът дава. Дерзайте; аз победих света.“ Той е по-силен от всеки проблем и върви редом с теб по време на проблемите, като твой най-близък приятел.

Той променя неща в живота ни, които ние сами не можем да променим. В Библията се казва, че има неща в живота ни, които ни поробват и ни контролират.

Може и да не искаме да се ядосваме, но си изпускаме нервите. Може да искаме да сме щедри, но като че ли ни е трудно да поставяме другите пред своите собствени нужди и желания. Дори и когато искаме да сме свободни, се борим с омраза към другите или към самите себе си и просто не можем да се отърсим от нея.

Исус твърди, че когато го познаваме, „ще познаете истината и истината ще ви направи свободни“7. Той променя начина, по който гледаме на живота, начина, по който мислим за хората и възприемаме себе си. Бог е невероятен и много по-реален, отколкото бихте могли да си представите.

Желаеш ли да познаваш Бог по този начин?

Бог ни обича с толкова искрена любов, че самият той е осигурил начина да се приближим до него. Това, което препречва пътя между нас, хората, и Бог е нашият грях (нашите мисли или действия, които той счита за лоши). Ако някога сте се чудили, защо молитвите ви като че ли не стигат до никъде, това може да е причината. Нашият грях ни отделя от Бог, който е свят.

Последствието от греха е смъртта. Смъртта, която означава, да си отделен от Бог завинаги. Заради своята любов към нас, самият Бог намира начина, да заплати за нашия грях, вместо нас. Това е „лекарството“.

Исус Христос ("Бог в плът") поема целия ни грях върху себе си, когато доброволно умира на кръста. Исус казва на своите ученици: „Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си“8. Исус е направил това за нас, за да може да напълно опростени … завинаги. „Стената“ на греха, която ни е разделяла от Бога, сега е премахната. Бог предлага на всеки човек взаимоотношения със себе си – на всеки, който повярва в Исус и приеме Божието предложение да бъде простен.

В Библията се казва, че светът е бил сътворен чрез Исус, че той вечно е съществувал заедно с Отца и със Светия Дух … само един Бог, но въпреки това Троица.

За да докаже своята божественост, Исус предлага това:

Много пъти преди смъртта си, Исус обещава, че три дни след убиването и погребването му, той отново ще оживее физически.

Исус вече е извършил безброй чудеса за хората. Затова и много хора са го следвали и са вярвали в него. Чудесата му са били явни: изцеляване на слепи, болни и сакати хора; нахранване на тълпи от по 5 000 души; дори и възкресяване на мъртви. Най-голямото доказателство, обаче, за неговите твърдения, че е Бог, би било собственото му възкръсване от смъртта. Това би придало достоверност и на всичко друго, което Исус заявява, че би могъл да направи за нас. Той или ще оживее отново, или ще остане мъртъв в гроба.

Хората, които са разпнали Исус, са знаели, че той е твърдял тези неща, затова са и поставили цяла група римски войници, да охраняват гроба му.

Въпреки това, историците отбелязват, че три дни след погребването му, тялото на Исус е изчезнало. Като допълнително доказателство, след това Исус се явява на много различни хора, по различни поводи.

Първият път, когато Исус се появява пред учениците си, Тома не е с тях. Когато другите казват на Тома, че са видели Исус и за какво са си говорили с него, Тома е повече от скептичен по въпроса.

Исусовата смърт е била брутална. След като е почти пребит до смърт, китките на ръцете му и стъпалата на нозете му са били приковани на кръст, където е висял до смъртта си. Преди да бъде свален от кръста, ребрата му биват прободени с копие, за да се потвърди, че действително е мъртъв.

Дни след погребването на Исус, учениците му казват, че са го видели.

Тома отговаря: „Ако не видя белезите от раните на ръцете му и не пипна с пръста си раните от гвоздеите, и не поставя ръката си отстрани на тялото му, няма да повярвам.“ Осем дни по-късно учениците отново се събират и този път Тома е с тях. Макар че вратите са били заключени, Исус идва сред тях и казва: „Мир вам.“ После казва на Тома: „Постави пръста си тук, и виж ръцете ми; постави и ръката си отстрани в тялото ми. И не бъди невярващ, а вярващ.“

Тома му отговаря: „Господ мой и Бог мой!“ Исус му казва: „Ти вярваш, защото ме видя. Блажени са ония, които без да видят, са повярвали.“9

Исусовите ученици са били толкова убедени в божествеността на Исус – според живота му, думите му и идентичността му, че са пътували до най-отдалечените места, за да разказват на всички хора за него. Това е коствало и живота им. Те умират като мъченици. Дори и днес хората избират да бъдат убити, вместо да се отрекат от вярата си в Исус.

Толкова е ценна връзката с него.

Когато поканим Исус, да влезе в живота ни, ние получаваме неговата прошка и започваме връзка с него, която трае завинаги. Исус казва: „Ето, стоя на вратата (на сърцето ти) и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него (или нея).“10

Ако това иска и твоето сърце, още сега можеш да започнеш връзка с него. Следва една примерна молитва. Не са толкова важни думите, колкото отношението на сърцето ти:

Скъпи Господи, признавам, че съм живял отделен от теб. Благодаря ти, че си поел върху себе си целия ми грях, на кръста. Искам да приема твоята прошка. Искам да започна взаимоотношения с теб. Моля те, Исусе, да дойдеш в живота ми. Води ме да живея така, както си ме сътворил да живея – във взаимоотношения с теб и воден от теб.

Ако поканихте Исус в своя живот, току-що започнахте да разбирате, в какво всъщност се състои животът – със смисъл, с Бога.

 Току-що помолих Исус да дойде в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да дойде в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

(1) J.I. Packer; Knowing God; InterVarsity Press, с. 14. (2) 2 Коринтяни 5:17 (3) Йоан 10:10 (4) Псалми 63:3 (5) Псалми 36:9 (6) Йоан 8:12 (7) Йоан 8:32 (8) Йоан 15:13 (9) Йоан 20:25-29 (10) Откровение 3:20


СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More