×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Въпроси за Бог

Истински ли е Бог?

Науката ни дава достатъчно основания да вярваме в Бог. Защо е важна нашата ДНК?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Британският философ, д-р Антъни Флу, е бил водещ говорител по темата за атеизма, активно участващ в множество разисквания и обсъждания. Но научните открития през последните 30 години го довели до заключение, което не може да избегне. Във видео интервю през декември 2004 г. той заявява: "Свръх-интелигентността е единственото добро обяснение за произхода на живота и сложността на природата"1. Важно в заключението му са били откритията, свързани с ДНК. Ето защо.

ДНК в нашите клетки е много подобна на сложна компютърна програма.

В снимката отляво виждате, че компютърната програма се състои от поредица от единици и нули (наричани двоичен код). Последователността и подреждането на тези единици и нули е това, което прави компютърната програма да работи правилно.

двоичен код:
signs for Intelligent Design
ДНК код:
signs for Intelligent Design

По същия начин, ДНК се състои от четири химични вещества, съкратени като буквите А, Ц, Г, и Т. Подобно на тези единици и нули, тези букви се подреждат в човешката клетка така: АААГТЦТГАЦ и така нататък. Подредбата, в която са подредени, инструктира действията на клетката.

Това, което е невероятно, е, че в рамките на малкото пространство във всяка клетка в тялото ви този код е дълъг три милиарда букви!2

За да разберем количеството ДНК информация в една клетка е необходимо, "да прочетем този код с по три букви в секунда и ще ни отнеме тридесет и една години, дори ако четем денем и нощем"3. Почакайте, има и още!

Установено е, че 99,9% от вашата ДНК е подобна на генетичния състав на всички останали хора.4 Това, което е уникално, е че вие се състоите от фракционната разлика в това как тези три милиарда букви са подредени в клетките ви.

Правителството на САЩ е в състояние да идентифицира всеки гражданина в страната чрез въвеждането на деветцифрен номер на социална осигуровка. И все пак във всяка клетка във вас има структура от три милиарда букви, която принадлежи само на вас. Този код ви идентифицира и непрекъснато инструктира поведението на вашите клетки.

Можете да видите защо ДНК е важна

Д-р Франсис Колинс, директор на Проект "Човешки геном" (който описва структурата на човешката ДНК) каза, че човек може да "мисли за ДНК като инструктивен скрипт, софтуерна програма, стояща в ядрото на клетката"5.

Пери Маршал, информационен специалист, коментира последиците от това. "Никога не е съществувала компютърна програма, която не е била проектирана ... [дали е код] или програма, или послание, дадено на език, винаги зад него има интелигентен ум"6.

Точно както се запитал бившият атеист д-р Антъни Флу, не е ли основателно да се запитаме за този код от три милиарда букви, който инструктира клетката ... кой е написал този скрипт? Кой е положил този работен код в клетката?

Това е като да ходиш по плажа и видиш в пясъка надпис: "Мишо обича Мишел". Знаеш, че вълните, които се блъскат на плажа, не са оформили това – само човек може да напише това. Това е точно послание. Това е ясна комуникация. По същия начин структурата на ДНК е сложен скрипт с три милиарда букви, който информира и ръководи процеса на клетката.

Как може човек да обясни това сложно съобщения, кодиране, пребиваващо в нашите клетки?

На 26 юни 2000 г. президентът Клинтън поздравява онези, които откриват последователността (секвенцията) на човешкия геном. Президентът Клинтън казва: "Днес ние изучаваме езика, в който Бог е създал живота. Натрупваме все по-голямо благоговение за сложността, красотата, чудото на Божия най-божествен и свещен дар"7. Д-р Франсис Колинс, директор на Проект "Човешки геном", последва Клинтън на подиума, като заява: "За мен е смиряващо и изумяващо да разберем, че сме уловили първия поглед на собствената ни книга, която преди беше известна само на Бога"8.

Когато разглеждаме структурата на ДНК в човешкото тяло, не можем да избягаме от наличието на интелигентен (невероятно интелигентен) дизайн.

Според Библията (която сама по себе си е невероятно сложна) Бог не само е Авторът на нашето съществуване, Той е Връзката, която прави нашето съществуване смислено. Всичко нематериално в живота, което пожелаваме... достатъчно сила за всяка ситуация, радост, мъдрост и да знаем, че сме обичани... само Бог ни дава това, когато го слушаме и му се доверяваме. Той е най-великият ни, надежден водач в живота. Точно както е създал ДНК, за да инструктира клетката, Той предлага да ни води, за да направи живота ни добър, за Негова слава и заради нас, защото Той ни обича.

Защо е важна ДНК? Това е още едно доказателство за Бога. Той е проектирал нашите тела. Можете да му имате доверие, за да проектира и живота ви. Започвали ли сте връзка някога с Бог? Следната статия обяснява как можете: Да познаваш Бог лично.

За повече доказателства, които се опитват да отговорят на въпроса: "Истински ли е Бог?" моля, вижте статията Има ли Бог?

 Имам въпрос…
 Как мога да познавам Бог?

Бележки: (1) Healthy-elements.com/atheists.html (2) Francis S. Collins, director of the Human Genome Project, The Language of God, (Free Press, New York, NY), 2006, с. 1. (3) Пак там. (4) Пак там, с. 125. (5) Пак там, с. 102. (6) Пери Маршал, информационен инженер, cosmicfingerprints.com. (Други концепции в тази статия също могат да бъдат приписани на Пери Маршал.) (7) Francis S. Collins, The Language of God, с. 2. (8) Пак там, с. 3.


СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More