Безопасно място за изучаване
на въпроси за живота и Бог
Безопасно място за изучаване на въпроси за живота и Бог

Секс и търсенето на интимност

Научете как да обичате и да бъдете обичани. Изпитайте истинска интимност във вашите взаимоотношения…

от Дик Пърнел

Д-р Хенри Бранд веднъж каза в списание Collegiate Challenge, че има синдром, модел, когато двойките идват при него. Те казват: „В началото сексът беше вълнуващ. След това започнах да се чувствам особено, а след това започнах да се чувствам особено към партньора си. Карахме се и накрая се разделихме.“

Този синдром е това, което наричам след-сутрешен синдром. Събуждаме се и разбираме, че интимността всъщност я няма. Сексуалните отношения не ни задоволяват вече и това, с което оставаме, не е това, което наистина сме искали в началото. Всичко, което е останало, са двама егоцентрирани хора, които търсят своето удоволствие. Когато елементите на истинската любов и интимност не се постигат на момента, се оказвате в небалансирано състояние, търсейки хармония.

Интимността е повече от физическа.

Всеки от нас има пет важни части в живота си. Ние имаме физическо, емоционално, психическо, социално и духовно. Всички тези пет части са проектирани да работят заедно в хармония. В търсенето ни на интимност искаме решение днес. Един от проблемите ни е, че искаме "незабавно" удовлетворение. Когато необходимостта от интимност в една връзка не е постигната, ние търсим "моментно" решение. И къде го търсим? Във физическата, психическата, социалната, емоционалната или духовната част? Във физическата. По-лесно е да бъдеш физически интимен с някого, отколкото да бъдеш интимен в някоя от другите четири области. Можете да бъдете физически интимни с някого от противоположния пол за час или по-малко. Но скоро ще разберете, че сексът може да бъде само временно облекчение за желание, което е само повърхностно. Има много по-дълбока нужда, която все още не е удовлетворена.

Какво правиш, когато тръпката изчезне и колкото повече правиш секс, толкова по-малко ти харесва? Рационализираме го, като казваме: „Ние сме влюбени. Не, имам предвид наистина сме влюбени“. Но все още се чувстваме виновни и неудовлетворени. В университетите в цяла Америка виждам мъже и жени, които търсят интимност от една връзка в друга, с надеждата, че: "Този път ще е. Този път ще намеря връзка, която ще издържи".

Вярвам, че това, което наистина искаме, не е секс. Това, което наистина искаме, е интимност.

Днес думата "интимност" има сексуални измерения. Но е много повече от това. Тя включва всички различни измерения на нашия живот - да, физически, но също така и социални, емоционални, психически и духовни аспекти. Интимността наистина означава пълно споделяне на живота. И не сме ли всички имали желание за близост, за единство, за споделяне на живота си с някого напълно?

Страхът от интимност – страх да бъдеш обичан?

Маршал Ходж е написал книгата "Твоят страх от любовта". В нея той казва: "ние копнеем за мигове в изразяване на любов, близост и нежност, но често, в критичния момент, се отдръпваме. Страхуваме се от близост. Страхуваме се от любов". По-късно в същата книга Ходж казва: "колкото повече се приближиш до някого, толкова по-голям потенциал има за болка". Страхът от болка е това, което често ни отдръпва от намирането на истинска интимност.

Преподавах поредица от лекции в университет в южен Илинойс. След една от срещите една жена дойде при мен и каза: "Трябва да говоря с вас за проблемите ми с гаджето". Седнахме и тя започна да ми разказва за проблемите си. След няколко минути тя направи следното изказване: "Сега предприемам мерки никога не бъда наранена отново". Казах ѝ: "С други думи, правите стъпки да не обичате отново". Тя мислеше, че не разбирам, затова продължи. "Не, не казвам това, просто не искам да бъда наранена повече. Не искам повече болка в живота си". Казах ѝ: "Точно така, не искате любов в живота си". Виждате ли, няма такова нещо като "безболезнена любов". Колкото по-близки сте с някого, толкова по-голям потенциал има за болка.

Мога да предположа, че вие (и около 100% от населението) бихте признали, че сте били наранени в някоя връзка. Въпросът е: как се справяте с тази болка? За да прикрием болката, много от нас показват към хората това, което наричам "двустранно проявление". Казваме на някого: "Виж, искам да се приближиш до мен. Искам да те обичам и да бъда обичан... но стой, вече съм бил нараняван... не, не ми се говори за това, не искам да чувам за тези неща". Изграждаме стени около нашите сърца, за да ни предпазят от всеки външен човек да не ни нарани. Но същата тази стена, която държи хората отвън, държи нас вътре. Резултатът? Самотата се настанява и истинската интимност и любовта стават невъзможни.

Какво е любовта?

Любовта е повече от емоции и е много повече от хубави чувства. Но нашето общество е взело това, което Бог е казал за любовта, секса и интимността, и го е променило в просто емоции и чувства. Бог описва любовта в подробности в Библията, особено в Коринтяни, глава 13. За да разберете пълното значение на Божието определение за любов, нека разгледаме стихове от четири до седем (1 Коринтяни 13:4-7). До колко ще покрие вашите нужди, ако някой ви обича така както Бог ни казва, че трябва да се чувстваме обичани:

  • ако този човек се отнася с вас с търпение, доброта и не ви завижда?
  • ако този човек не е горделив?
  • ако този човек не е груб към вас, не търси своето си и не се разгневява лесно?
  • ако този човек не задържа вашите грешки?
  • ами ако отказва да бъде измамващ, но винаги е искрен с вас?
  • ами ако той ви пази, има ви доверие, винаги се надява на вашето добро и издържа на конфликти с вас?

Ето как Бог определя любовта, която иска да изпитваме в отношенията си. Ще забележите, че този вид любов е фокусирана върху другия човек. Тя дава, вместо да търси своето. Но въпросът е, кой може да живее така?

За истинска интимност първо трябва да се чувстваме обичани.

За да изпитаме този вид любов във взаимоотношенията си, първо трябва да изпитаме Божията любов към нас. Не можете да демонстрирате такава любов към някого, ако първо не сте били обичани по този начин. Бог, който ви познава, който знае всичко за вас, ви обича съвършено.

Бог ни казва чрез древния пророк Еремия: "Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост" (Еремия 31:3). Затова любовта на Бог към вас никога няма да се промени.

Бог ни обича толкова много, че е позволил Исус Христос да бъде разпнат (древна форма на екзекуция) за нашите грехове, за да можем да бъдем простени. В Библията се казва: "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот" (Йоан 3:16). Когато се обърнем към Бог и приемем Неговата прошка, започваме да изпитваме Неговата любов.

Бог ни казва, че: "Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда" (1 Йоан 1:9). Бог не само прощава греховете ни, Той ни очиства от тях.

Какво би било да бъдеш обичан по този начин?

Вярвам, че това, което наистина искаме, не е секс. Това, което наистина искаме, е интимност.

Бог продължава да ни обича въпреки всичко. Често взаимоотношенията приключват, когато нещо в тях се случи като тежък инцидент или финансови проблеми. Но Божията любов не се основава на нашия физически външен вид или това, което сме.

Както можете да видите, виждането на Бог за любовта е напълно различно от това, което обществото ни казва за нея. Можете ли да си представите връзка с този вид любов? Бог просто ни казва, че Неговата прошка и любов са свободно достъпни за нас. Това е Неговият дар за нас. Но ако откажем този дар, ние сме тези, които се отказваме от намирането на истинско удовлетворение, истинска интимност и цел в живота.

Божията любов ни дава отговора. Всичко, което трябва да направим, е да отговорим с вяра и отдаденост. Библията казва за Исус: "А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име" (Йоан 1:12). Бог изпрати единствения си Син, Исус, да умре вместо нас. Но историята не свършва дотук. Три дни по-късно Исус е възкръснал от мъртвите. Тъй като Той е Бог, Той е жив днес и иска да постави Неговата любов в сърцето ви. Щом го приемете, ще бъдете изумени от това, което Той може да направи в живота ви и във вашите взаимоотношения.

Божието Слово ни казва: "Който вярва в Сина (Исус Христос) има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него" (Йоан 3:36). Това, което Бог иска за нас, е да имаме живот, не само сега, но и през вечността. Ако изберем да Го отхвърлим, тогава сме избрали последствието на греха, което е смърт и вечно разделение от Него.

Когато приемем Исус Христос в живота си и му се доверим, тогава намираме баланс в живота си. Вярата в Бог отприщва прошката на Бог. Без повече криене и без повече вървене по собствения си път. Той е с нас, а ние имаме мир с Него.

След като поставим вярата и упованието си на Него, Той идва в нашия живот и ние имаме близост с Него. Имаме Неговата прошка, която да ни очисти от най-големия грях, най-големия егоцентризъм, най-големия проблем или борба, които сме имали или ще имаме.

В цялата Библия отношението на Бог към секса е много ясно. Бог е запазил секса само и единствено за брака. Не защото иска да сме нещастни, а защото Той иска да защити сърцата ни. Той иска да изгради сигурност в нас, така че когато встъпваме в брак, интимността да се основава на сигурността на Божията любов и мъдрост.

Интимността идва от чувството за сигурност и любов.

Когато се доверим на Исус Христос, Той ни дава нова любов и нова сила всеки ден. Това е мястото, на което близостта, която търсим, е удовлетворена. Бог ни дава любов, която няма да ни напусне и няма да престане през годините и трудните времена. Неговата любов може да събере двама души заедно и Той да бъде в центъра на този съюз. Във взаимоотношенията ви, докато растете заедно, не само духовно, но социално и емоционално, вие сте в състояние да имате искрена, грижовна и интимна връзка, която удовлетворява и е вълнуваща! И когато се стигне до брак, сексът може само да подобри създадената основа.

Във всяко от нашите взаимоотношения, когато знаем, че сме обичани от Бог, това ни освобождава да обичаме другите по-истински. Тогава сме емоционално по-малко нуждаещи се. Ревността, огорчението и непочтеността, които характеризират толкова много връзки, не са единствената ни възможност. Разбираме, че не трябва да се предаваме на тях. Вместо това можем да престанем с игрите, да бъдем искрени и дори да прощаваме. Просто казано, когато изпитваме Божията любов, тя ни мотивира към друг начин на отношение с хората.

Бихте ли искали да познавате Бог и да Му позволите да ви насочва в живота и връзките ви?

Можете да приемете Христос сега чрез вяра и молитва. Молитвата е разговор с Бог. Бог познава сърцето ви и не е толкова загрижен за точните думи, колкото за отношението на сърцето ви. Това е примерна молитва: "Господи Исусе, имам нужда от Теб. Благодаря Ти, че даде живота си на кръста за мен. Приемам Те като Спасител и Господ. Направи ме човека, когото искаш да бъда."

Отразява ли тази молитва желанието на сърцето ви? Ако е така, помолете се сега. Поставяйки вярата си в Христос ще доведе до Неговото идване в живота ви, както Той е обещал. Така ще започнете взаимоотношения с Него, които ще станат по-близки, докато Го опознавате по-добре. И с Него в центъра на вашите взаимоотношения, вашият живот ще придобие чисто ново измерение – духовно – което ще донесе повече хармония и удовлетворение на всички ваши взаимоотношения.

Когато познавате и изпитвате Божията любов към вас, вие ще можете да обичате другите с любовта на Бог, което води до по-дълбоко ниво на истинска интимност.

 Как да започна връзка с Бог?
 Имам въпрос…

Дик Пърнел е преподавал лекции на студенти в над 450 университетски и колежански кампуси. Той е автор на 12 книги, включително Becoming a Friend and Lover и Free to Love Again: Coming to Terms with Sexual Regret.

© 1997 Ричард Пърнел

СПОДЕЛИ С ДРУГ:  

TOP