×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
desiring God
Въпроси за Бог

В търсене на идеалния Бог

Светът ни предлага много различни версии на Бог – описаният в Библията ли е идеалният Бог?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Много от нас си представят този „идеален“ Бог. Може би си мислим, че Бог трябва да е способен да ни разбира и да се интересува от нас. Описаните по-долу качества са тези, които Библията ни дава:

№ 1: Той е по-велик от нас

Човечеството е направило някои големи крачки в последните няколко години. Можем да живеем по-дълго от нашите предшественици, да комуникираме с другите по-бързо и да получим полезна информация за секунди.

Но докато наистина имаме прогрес в някои отношения, сякаш изпитваме регрес в много други. На всеки десет години отчитаме увеличаване на престъпността, нивото на разводите и самоубийствата сред тийнейджъри. Хиляди хора умират ежедневно заради сектантска омраза. Стотици милиони души страдат от хроничен глад.

Списъкът продължава. Някои казват, че самите ние сме си Бог. Господари на собствения си живот. Ако човечеството си е Бог, не изглежда да се справяме добре с тази задача. Следователно, не е ли по-добре да има Бог, който е по-велик от човечеството, който да ни отведе много по-далеч, отколкото можем да отидем със собствени сили?

Бога описан в Библията е този Бог. Той самият заявява, че е Създателят на Вселената – превъзходно, всезнаещо и всеможещо същество, което винаги е съществувало и поддържа всичко. Той казва: „Аз създадох земята, и сътворих човека на нея; Аз, да! Моите ръце разпростряха небето“1. „Аз съм Бог, и няма друг; Аз съм Бог, и няма подобен на Мене“2. „Аз съм… Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият“3.

№ 2: Той може да бъде познаван лично

В днешно време е популярно да се смята, че Бог е някаква сила, която съществува във всяко нещо. Но дори и всичко да съществува и да се поддържа с Божията сила, Бог трябва да е нещо повече от това. Например, няма ли да е по-добре ако Бог е по-скоро родител, брат или приятел? Някой, с когото разговаряте, с когото споделяте проблемите си, от когото получавате напътствия и който живее живота си с вас. Какво му е толкова специалното на един Бог, който е безличен, непознаваем и далечен?

Въпреки Неговото величие, Бога на Библията е познаваем и иска да бъде познаван. Въпреки че Бог е невидим, ние можем да разговаряме с Него, да Му задаваме въпроси, да го слушаме и Той ще ни даде отговори и напътствия в живота. Той често ни дава тези отговори чрез Неговото Слово, Библията, която много хора наричат любовното писмо на Бог до нас.

Човек може да има такава връзка с Бог, която има с близък роднина или приятел. Всъщност, тези които го познават, Той ги нарича свои деца, невяста, приятели. Така че Бога на Библията е всичко друго, но не и безличен. Той също се ядосва и става тъжен, показва милост, нежност и прошка, което означава, че Той е напълно емоционален. Той е високо интелигентен и има своя личност и разум. Можем да знаем повече от голи факти за Него, можем да го познаваме по близък начин като най-добър приятел. „А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог“4

№ 3: Може да се свърже с човешките преживявания

Някои си мислят, че Бог е дистанциран и далечен, сякаш Той е създал Вселената и после я е оставил тя сама да си съществува. Няма ли да е по-добре да имаме Бог, който участва в управлението на Вселената и по-точно в това, което се случва тук на Земята? Ами всички онези странни трудности, предизвикателства и отговорности, които срещаме като човешки същества? Няма ли да е добре да имаме Бог, който разбира тези неща, който някак си знае какво е да се живее в този труден свят?

Бога на Библията знае какво е да си един от нас. Исус Христос не е само Божи Син, Той е Бог, който е бил тук в човешка форма и природа. „В началото бе Словото [Исус]; и Словото [Исус] беше у Бога; и Словото бе Бог. И словото стана плът [човек] и пребиваваше между нас“5

За Божия Син, Библията казва, че е: „сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество“6. Той е „образ на невидимия Бог“7. Той е „Бог могъщ, Отец на вечността“8, който „се намери в човешки образ“9. В Него „обитава телесно всичката пълнота на Божеството“10. И „чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото“11.

Исус казва за себе си: „Който е видял Мене, видял е Отца“12. „И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил“13. „Аз и Отец едно сме“14.

Въпреки че Той бе напълно Бог, Исус също бе и напълно човек. Той е бил гладен, спял е, хранел се е и е плакал. Следователно, Библията казва, че Той не е такъв, че „да не може да състрадава с нас в нашите немощи“15. Той е „бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях“15.

Така че Бога на Библията не е останал далечен от нашата болка, страдание и злото в света. Той е издържал трудности, така както и ние трябва да ги издържим. Всъщност, Той е бил много смирен докато е бил на нашата планета. Бил е роден в бедно семейство, не е бил физически особено красив, изтърпял е предразсъдъци и омраза, не е бил разбиран дори от собствените си родители и приятели и е бил неправилно убит.

№ 4: Той наистина се интересува от нас

Повечето от нас искат да бъдат приети и обичани. Искаме хората наистина да им пука за нас и то не само с повърхностни думи. Искаме тяхната загриженост и внимание да бъдат доказани с действия. Не се ли отнася същото и за Бог? Имам предвид, не би ли било идеално, ако Бог наистина го е грижа за нас и ни даде съвсем ясно доказателство за своята любов?

Бога на Библията наистина се интересува от нас. Той е казал това в Словото си. Всъщност Библията казва, че „Бог е любов“16. Но думите не показват загриженост, така както действията. Ето с това Бога на Библията е толкова уникален и превъзходен. Той наистина ни показа колко много ни обича и е загрижен за нас…

„В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя еднороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той въблюби нас и прати Сина Си като омилостивение на греховете ни.“17. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“18

Бога на Библията твърди, че е съвършено и свято същество. „Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина“19. Като такъв, Той желае да имаме връзка, която е чиста и свята. Следователно, Бог изпрати своя собствен Син, за да направи път за нас да станем чисти пред Бога. Исус живя морално съвършен живот и въпреки това беше бит, измъчван и разпънат като „заплащане“ за всички грешни неща, които сме казали, направили или помислили (наречени „грехове“). Един вид, Той умря вместо нас, за нас - „Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“20 „Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки от своя път; И Господ възложи на Него беззаконието [греховете] на всички ни“21.

Бог е толкова загрижен за нас, че изпрати своя Син да умре вместо нас, за нашите грехове. Толкова много Бог е поискал да ни познава. Той е бил готов да направи всичко, което е било необходимо...за да се справи с нашия грях. Сега ние можем да бъдем напълно простени и да възстановим връзката си с Бог.

№ 5: Той държи всичко под контрол

Всички ужасни неща в света доказват, че няма добър и всемогъщ Бог, нали? Не непременно. Дори и един съвършен Бог може да допусне лоши неща да се случват за известно време, като част от един голям план. Бог знае какво се случва през цялото време и допуска само определени неща, всяко като част от една огромна схема.

Бога на Библията е този Бог. Той твърди, че нищо на Земята не се случва без Той да го е позволил. Той е напълно върховен над всичко. „Кой ще е онзи, който казва нещо, и то става, без да го е заповядал Господ?“22. „Който от началото изявявам края, и от древните времена нестаналите още неща, и казвам: Намерението Ми ще устои, и ще извърша всичко що Ми е угодно“23. „Намеренията на Господа стоят твърди до века, мислите на сърцето Му из род в род“24. „Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господно, то ще устои“25.

Това обаче не означава, че всичко, което се случва, се харесва на Бог. Например Исус казва на учениците си как да се молят и в тази молитва един от основните моменти е твърдението: „да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята“26. Божията воля е винаги извършвана на небето, но не и на земята. И докато Бог е независим и върховен над всички неща, Той далеч не харесва всичко, което се случва на земята. Но по някаква причина Той допуска тези неща да се случват (Неговата позволителна воля), може би като част от свободната воля, която имаме ние.

Но Бога на Библията има план и Той няма да се успокои „Догдето Той не извърши, и догдето не изпълни Намеренията на сърцето Си“27. И така какъв е Неговият план? Божията крайна цел е да живее с хората в напълно различна среда от тази, в която живеем сега. За този следващ свят, Бог казва: „Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. И Седещият на престола рече: Ето, подновявам всичко“28

№ 6: Той дава смисъл и цел на живота

Ако си мислите за важна задача или проект, който сте завършили, вероятно си спомняте чувството на смисъл и цел, когато е бил завършен. Искате ли да прекарате така живота си? Да има смисъл? А възможно ли е да има Бог, който ви е дал живот с определена цел и който да може ви открие тази цел?

Да. Бога на Библията може. Той обещава, че може да даде смисъл и цел на живота ни. Чрез връзката с Него, ние сме „Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим“29. Можем да имаме положително влияние в живота на другите хора. Можем да станем част от Неговия върховен план.

Бога на Библията също казва и че когато имаме връзка с Него, Той може да направлява стъпките ни, така че да правим това, което Му е угодно и това, което е най-добро за нас. „Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти“30. Но това не означава, че животът ще бъде съвършен и чудесен. Ще има болести, житейски проблеми и лични провали. Животът не става съвършен, но става по-богат. Той казва, че ползите от познаването на Бог са: „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност“31.

№ 7: Той предлага истинско удовлетворение

Точно както любовта и одобрението, повечето от нас искат да изпитват удовлетворение. Сякаш има нещо като жажда в нас, която иска да бъде утолена. Но тази жажда – въпреки че се опитваме – не се задоволява от неща като пари, притежания, романтика или дори забавления. Следователно, няма ли да е чудесно, ако си имаме Бог, който да задоволява тази наша жажда? Бог, чието присъствие да носи постоянно удовлетворение?

Бога на Библията предлага възможно най-задоволителния живот. Исус казва, „Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно“32. Той още казва: „Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее“33. Така че Бога на Библията обещава да задоволи тази вътрешна жажда, която нищо друго не може да задоволи. (И вероятно Той ни е създал по такъв начин, че точно това да ни трябва!)

Да желаеш идеалния Бог

Според Библията има само един истински Бог, само един Създател на всички неща. Но този Бог е идеалният Бог. Ние не можем да си мечтаем за друг Бог, но дори и да можехме, защо ни е? Истинският Бог е възможно най-добрият Бог.

Тази статия просто „напипа“ повърхността за това, кой е Бога на Библията. Ако имате желание да вникнете по-дълбоко в същността на въпроса, можете да прочетете частта от Библията наречена „Йоан“. Ако сте искрени и ако Бога на Библията е истински, няма ли Той да иска да ви се прояви? Той казва „Аз обичам онези, които ме обичат, и онези, които ме търсят ревностно, ще ме намерят“34. „Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори“35.

Истинският Бог е възможно най-добрият Бог.

Чудите ли се как можете да познавате този чудесен Бог? Започването на връзка с Бог е като началото на брак. Трябва да вземете решение доброволно да се впуснете в тази връзка. По подобен начин, с Бог, е въпрос да Му кажете „Да“ и наистина до го имате предвид.

Исус Христос умря за нашите грехове, възкръсна от мъртвите три дни по-късно и е жив и до днес. Сега Той ни предлага нов живот, ако Му се доверим, че Той може да прощава нашите грехове: „Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден“36.

Бог обаче не гледа на лице. Всички хора са били създадени по Негов образ. Следователно, Неговото семейство е описано като „голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици“37. И никой грях в живота ни не може да ни попречи да започнем връзка с Него. Той се погрижи за проблема с греха на кръста, където Исус е бил разпънат. Сега зависи от вас да поставите доверието си в Него и в това, че Той умря вместо вас, независимо от това какво сте правили в миналото си.

Щом започнете връзка с Него, тази връзка ще продължи до вечността. Но това също означава да имате такава съществена връзка и днес, връзка, която се разраства с времето. Като всяка друга връзка, и тази ще има своите върхове и спадове, своите низини и височини, радости и болки. Но ще имате истинска връзка с Бог, който ви е създал с намерението да го познавате.

Чувствате ли Бог да ви дърпа към себе си? Исус казва „Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене“38. Ако искате да поканите Бог в живота си сега, ето една примерна молитва, с която да го направите (думите не са толкова важни, а искреността на сърцето ви):

Скъпи Боже, признавам, че съм грешник. Благодаря ти за това, че пое всички мои грехове върху себе си в лицето на Исус Христос на кръста. Искам да получа твоята прошка и да вляза във връзка с теб. Моля те да дойдеш в моя живот като мой Спасител и Господ, да бъдеш мой Бог, от този ден нататък, и да ме направиш човека, който искаш да бъда.

 Току-що помолих Исус да дойде в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да дойде в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

(1) Исая 45:12 (2) Исая 46:9 (3) Откровение 1:8 (4) Йоан 17:3 (5) Йоан 1:1, 14 (6) Евреи 1:3 (7) Колосяни 1:15 (8) Исая 9:6 (9) Филипяни 2:8 (10) Колосяни 2:9 (11) Колосяни 1:16 (12) Йоан 14:9 (13) Йоан 12:45 (14) Йоан 10:30 (15) Евреи 4:15 (16) 1 Йоан 4:8,16 (17) 1 Йоан 4:9-10 (18) Йоан 3:16 (19) 1 Йоан 1:5 (20) 2 Коринтяни 5:21 (21) Исая 53:6 (22) Плач на Еремия 3:37 (23) Исая 46:10 (24) Псалми 33:11 (25) Притчи 19:21 (26) Матей 6:10 (27) Еремия 23:20 (28) Откровение 21:3-5 (29) Ефесяни 2:10 (30) Притчи 3:6 (31) Галатяни 5:22-23 (32) Йоан 10:10 (33) Йоан 6:35 (34) Притчи 8:17 (35) Матей 7:7 (36) Йоан 6:40 (37) Откровение 7:9 (38) Откровение 3:20


СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More