×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Взаимоотношения

Хомосексуалисти, лесбийки и Божията любов

Ако сте ЛГБТ, можете да сте уверени, че Бог и Неговата любов ви приветстват. Вижте това…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

от Мерилин Адамсън

В живота често се изисква да отговаряме на определени стандарти. За да вземеш шофьорска книжка, трябва да вземеш и изпита. За да получиш определена работа, трябва да покажеш, че притежаваш уменията, които тази работа изисква.

Ако "A", тогава "Б". Докажи, че си достоен. Докажи, че си квалифициран. Докажи, че си "достоен да бъдеш приет".

В кой момент можеш да знаеш, че Бог те приема напълно?

За разлика от всичко друго, с което си се сблъсквал, взаимоотношенията с Бога не започват, когато успееш да довършиш изречението – "Приеми ме, заради ..."

Те започват с това, че Бог ти казва: "Приемам те". "Приветствам те, добре дошъл."

Независимо дали си хомосексуалист, лесбийка, бисексуален, със сменен пол или имаш съмнения и въпроси, Бог не е наш враг. Ако все още не си започнал връзка с него, Бог желае да има такава с теб. Той я предлага на абсолютно всеки човек.

В Писанията (Библията) ще видиш само една група хора, която постоянно разгневяваше Исус – религиозните, себеправедни хора.

Исус се чувстваше еднакво комфортно с всеки друг около себе си, включително с проститутките и престъпниците. Религиозният елит обаче, го дразнеше и натъжаваше. Той виждаше как те са осъдителни, арогантни, нелюбящи и лицемерни.

Четейки тези думи, може би веднага можеш да се сетиш за религиозни хора, които са те наранили, били са груби или осъдителни към теб. Това отразява ли сърцето на Исус? Не. Исус ни казва, да обичаме ближния си, както себе си. Как се връзват с това обидните коментари? Не пасват.

Ето как Исус ни показва сърцето си. Той казва: "Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си."1

Някога замислял ли си се сериозно относно Исус?

За разлика от който и да било друг човек, живял някога, Исус може да направи живота ти смислен… и да ти покаже, как да го живееш пълноценно. Той е Творецът на всичко съществуващо, и въпреки това стана човек, така че да можем да познаваме него, да познаваме Бога.

Йоан, един от Исусовите приятели, прави следния коментар за Исус: "Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат; понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа."2

"Благодат" не е дума, която често използваме. Тя означава Божията доброта, която ни е дадена, без ние да я заслужаваме. Исус ни предлага и доброта, и истина, които да ни водят в този често объркан живот.

Преди се чудех какво е нужно, за да бъда приета от Бога. Вероятно ще останете изумени, както и аз бях. Ето какво:

"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син."3

Схвана ли? "Който вярва в Него". Който вярва в него, има вечен живот. Който вярва в него, е спасен чрез него. Който вярва в него, не е осъден.

Това е, което той иска от нас… да вярваме в него.

Йоан казва за Исус: "У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име..."4

Той не е бил само пророк или учител, или религиозен водач. Исус казва, че да познаваме него е да познаваме Бога. Да вярваме в него, е същото, като да вярваме в Бога. Това е причината да бъде разпънат на кръст. Бива обвинен в богохулство. Народът казва, че Исус „правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога“5.

Той предоставя доказателства. Исус вече е направил неща, които никой човек не би могъл да извърши, като мигновено е изцелил онези, които са слепи, не могат да ходят или се мъчат с различни болести.

Исус обаче отива и далеч отвъд това. На няколко пъти той заявява, че ще бъде арестуван, бит и разпнат … и че три дни по-късно ще възкръсне от мъртвите. Това е доста солидно доказателство. Той не говори за прераждане на по-късен етап, не говори за нещо мистично от типа „ще идвам в сънищата ви“. Не. Три дни, след като бъде погребан, той ще възкръсне от мъртвите.

Римляните знаят за това, и съответно поставят цял малък отряд войници да пазят гроба на Исус.

И въпреки това, три дни, след като бива измъчван и бива убит на кръста, Исус физически възкръсва от гроба. Тялото му липсва и на негово място остават само дрехите, с които е бил положен в гробницата. След това Исус се появява физически много пъти в рамките на следващите 40 дни. Това именно поставя началото на християнската вяра. Той доказва, че е всичко, което самият той твърди за себе си … че е Бог в плът/тяло, равен на Бог Отец.

Исус ясно заявява това: "Защото, нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички, за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота."6

Сигурно се чудиш, "Окей. Вечен живот - супер. Ами този живот, сега?"

Можеш да живееш живота си сега с увереността, че Бог те обича.

Всеки човек жадува да бъде обичан. Любовта от хората е нещо важно. Но всеки човек, който те обича, те обича несъвършено, понеже хората сме несъвършени.

Бог обаче е способен да те обича съвършено. Той ни обича, защото неговата природа е любов, и то любов, която никога не се променя, никога не спира.

Всички оплескваме нещата. Всички се проваляме в това, да живеем спрямо собствените си стандарти, камо ли спрямо Божиите стандарти. Бог обаче, не ни приема въз основа на това, как се справяме. Той ни приема, ако просто вярваме в него, отидем при него, поканим го да бъде Бог в живота ни.

Ето как Исус описва, какво е да имаш взаимоотношения с него:

"Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов. Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна. Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих."7

Какво се случва, ако му се довериш за тези думи? Какво става, ако започнеш връзка с Бога?

Всяка значима връзка, която си имал в живота си, ти е оказала влияние, или позитивно, или негативно. Нали? Това важи за всекиго. Колкото по-важна е връзката, толкова по-голямо влияние има в живота ти.

И така, логично е, че познаването на Бога ще бъде значима връзка. Той ще направлява живота ти според Неговата любов и според Неговите желания за теб. Ти оставаш този, който взема решенията. Запазваш свободната си воля. Той няма да доминира над живота ти и да те принуждава, да действаш, както той иска. И все пак, аз открих, че съм дълбоко впечатлена от неговата мъдрост, неговата доброта и от начина, по който Бог гледа на хората и живота.

Бог няма да иска съвет или насоки от това, което обществото налага. Бог, който е сътворил вселената, изобщо не се нуждае обществото да го води, нали? Това ми харесва. Намирам го за освобождаващо.

Ето какво Бог направи в моя живот, когато започнах взаимоотношения с него.

Бях атеист. Да вярвам в Бог, да чета за него в Библията – за мен това бе огромна промяна в живота ми. Фундаментална, всъщност.

Няколко месеца, след като поканих Исус в живота си, най-близката ми приятелка ме попита: "Забелязала ли си промяна в живота си?" И аз отговорих: "Какво имаш предвид?" Тя отвърна: "Напоследък мога да споделям разни неща с теб, без ти да се шегуваш. Изглежда, наистина ме слушаш."

Малко се притесних. Имам предвид, че най-добрата ми приятелка ми казваше, че най-накрая се държа прилично, като нормален човек, който я изслушва!

(Тя бе толкова впечатлена от онова, което забелязваше в живота ми, че и тя реши да покани Исус в своя живот.)

Ето какво според мен се случваше в живота ми.

Когато започнах взаимоотношения с Бога, започнах също и много добре да осъзнавам Неговата любов към мен. Тя наистина ме изненада. Нещата, които четях от Библията, бяха като лични съобщения от Бога за мен, за това колко много той ме обича. (Бях израснала с представата, че Бог ни е доста гневен, заради това, че не отговаряме на стандартите му.) Така че, това бе невероятно за мен – че Бог ни обича.

И предполагам, че емоционалната ми нужда от любов бе посрещната от Бога толкова дълбоко, че станах и по-емоционално уверен човек. Започнах да мисля и да се грижа повече за другите хора, отколкото за себе си. Явно станах също и по-добър слушател и по-загрижен човек. Открих расовото лицемерие, в което бях затънала от детството си.

Исус обещава, че когато му позволяваме да ни учи и да ни води, както той казва, „ще познаете истината и истината ще ви направи свободни“8.

Ако започнете взаимоотношения с Исус, ще можете да видите промени в отношението си към различни неща, или пълнота от надежда, или промени в начина, по който гледате на другите, или по който прекарвате времето си. Само Бог знае. Но когато го опознавате, той ще окаже влияние в живота ви. Попитайте някого, който следва Исус, и той/тя ще ви разкаже как познаването на Исус е променило живота им.

Той обикновено ни дава по-силно желание да избираме неговите пътища. Прави това по неочаквани начини. Не е като да ни даде нова серия заповеди, които трябва да изпълняваме. Не е свързано с човешките ни усилия или с това, да правим неща, с които да угодим на Бога. Не е също и религиозно посвещаване. Става въпрос за взаимоотношения, за близко приятелство с Бога. Бог, който лично да те води и учи за себе си и за живота. Той влиза в живота ни, когато го поканим там. Той променя живота ни отвътре навън, от сърцата ни.

Исус ни предлага по-истински живот. Знаете как взаимоотношенията, работата, спортът, забавленията… всичко това ни дава добри моменти, но удовлетворението от тях често е мимолетно. То не ни „изпълва“. Нищо в този свят никога не би могло да ни „изпълни“.

Имаме постоянен глад за нещо трайно, нещо, на което можем да разчитаме. Исус казва: „Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее“9. Той завършва твърдението си с "...и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя"9. Години наред търсех житейска философия, която винаги да работи, при всяка ситуация. Когато „дойдох“ при Бога, търсенето ми приключи. Открих, че на него може да се разчита.

Вашите взаимоотношения с него ще изглеждат различно от тези, на който и да било друг, с него. Вие сте индивидуална личност с уникални преживявания, мисли, интереси, мечти, нужди. Прочетете Евангелията и ще видите, как Исус се отнася към отделните хора… като към отделни личности.

Сега вече съм загрижена, че ви показвам само едната страна от познаването на Бога.

Връзката с Бог не е гаранция, че ще бъдете защитени от наистина трудните неща в живота. Възможно е да преживеете финансови проблеми, сериозни болести, нещастни случаи, земетресения, разбито сърце и т.н.

Няма съмнение, че в този живот има страдания. Можете да преминавате през тях сами. Или, можете да бъдете уверени, че насред тях Бог присъства близо до вас и ви обича.

Ето още нещо, за което да внимавате. Той би могъл да ви поведе към някои доста предизвикателни опции за работа, при които да жертвате от себе си, за да се грижите за други хора.

Повечето от Исусовите ученици (и повечето от Исусовите последователи днес) са преминали през огромни страдания. Например, апостол Павел е бил често арестуван и бит безброй пъти с пръчки и камшици. Веднъж е бил пребит почти до смърт с камъни от една разгневена тълпа. Неколкократно е бил корабокрушенец, много пъти без храна и често е бягал от преследване, за да спаси живота си.

Ясно е, че последователите на Исус не са живели лесен живот. И въпреки това, ап. Павел и другите вярващи са оставали непоколебимо уверени в Божията любов към тях.

Ап. Павел пише: "Не, но във всичко това ставаме повече от победители чрез онзи, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещото, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било творение ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ."10

Вие не планирате своя път. Ако си хомосексуалист, лесбийка, бисексуален, със сменен пол или се съмняваш в сексуалността си … ако му позволиш, Исус ще направлява живота ти. И това е много по-велико, отколкото би могъл да си представиш. Исус казва: "Аз съм светлината на живота. Който ме следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота."11

Ето как можете да започнете взаимоотношения с Бога, още сега.

Каквото и да си правил до сега в живота си, Исус ти предлага пълно опрощение. Нашите грехове не са просто пренебрегнати. За тях е заплатено, от Исус на кръста, който е пожертвал себе си на наше място.

Случвало ли ти се е, някой да се пожертва за теб? Това е направил Исус, в най-пълната възможна степен. Толкова много те обича той. Той ти предлага да влезе в сърцето ти и да установи взаимоотношения с теб.

Искаш ли да познаваш Бога? Насърчавам те да го допуснеш в твоя живот, ако все още не си го направил. Той казва, че ТОВА е връзката, която ни носи дълбоко удовлетворение. Да живеем без него никога не е било според неговия замисъл за нас.

Можеш да говориш с него, с каквито думи би искал. Ако имаш нужда от помощ, ето какво би могъл да кажеш:

"Исусе, аз вярвам в теб. Благодаря ти, че умря за мен, и че ми предлагаш взаимоотношения с теб. Искам да си Бог в живота ми, искам да те познавам и да преживявам твоята любов. Сега те моля и да направляваш живота ми."

 Току-що помолих Исус да дойде в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да дойде в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

Бележки: (1) Матей 11:28-29 (2) Йоан 1:16,17 (3) Йоан 3:16-18 (4) Йоан 1:11,12 (5) Йоан 5:18 (6) Йоан 5:22-24 (7) Йоан 15:9-12 (8) Йоан 8:32 (9) Йоан 6:35,37 (10) Римляни 8:37-39 (11) Йоан 8:12


СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More