×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Други

Кой е дяволът?

Кратко описание на дявола. Кой е той? И заплаха ли е за нас?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

В карикатурите и комиксите, дяволът се явява като сладък, безобиден изкусител, който те тласка да направиш нещо, което е забавно или малко погрешно. В действителност обаче дяволът никак не е безобиден.

Кой е дяволът? Той не е двойник на Бог, защото Бог няма равен, няма противоположност. Бог винаги е съществувал и всичко друго, което съществува, включително ангелите, е било създадено от Бог.

Дяволът (понякога наричан Сатана или Луцифер) е ангел, който е въстанал срещу Бога. Той е враг не само на Бога, но и на човечеството, безмилостен в своята мисия: да ни убие, унищожи или да ни зароби. Библията ни предупреждава: "Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне."1

Силата на дявола е смешна в сравнение със силата на Бог. И все пак той е истинска заплаха за хората и има способността да съсипе живота на човек.

Сатаната има една основна тактика: да ни измами. Той се опитва да измами целия свят и хората. Той обръща и изкривява това, което е истина и има сила в лъжите му.

Д-р Нийл Андерсън направил разумно наблюдение. Той казал, че Библията описва дявола по три начина:
      - изкусител
      - клеветник
      - баща на лъжите

Д-р Андерсън отбеляза: "Ако исках да те изкуша, щеше да разбереш. Ако исках да те обвиня, щеше да разбереш. Но ако исках да те подлъжа, нямаше да разбереш. Силата на сатаната е в лъжата. Ако премахнете лъжата, ще премахнете силата."

По какъв начин лъже дяволът?

Ето само няколко примера.

Бог е създал Адам и Ева със свободна воля да избират и вземат решения, точно както хората могат днес. Едемската градина е съдържала може би стотици видове плодни дървета. Единствената заповед, която Бог дал на Адам и Ева, е да не ядат от едно специфично дърво. Просто не яжте от това единствено дърво или ще умрете. Достатъчно просто.

И все пак сатаната убедил Ева, че: "Никак няма да умрете". Това е първоначалната лъжа. Той продължил да лъже: "Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото"2.

Дяволът измамил Ева, убеждавайки я, че Бог е задържал нещо чудесно от тях, че този плод ще ги направи като Бог. И не би ли било това хубаво нещо? Проблемът е, че не било вярно. Адам и Ева повярвали на лъжата на дявола, а не на това, което Бог им казал, което довело до ужасни последици. Точно така действа дяволът. Той изкривява истината, за да навреди на човека.

Как дяволът обвинява Бог

Най-голямото желание на сатаната е да държи хората далеч от Бог. Той ще се опита да ви накара да отхвърлите съществуването на Бог или да злословите, излъжете за характера на Бог. Ето един пример.

Бог многократно потвърждава любовта си към нас. "Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост."3 "...не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас..."4 "Вижте каква любов е дал нам Отец..."5 "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот"6

Но какво казва дяволът? "Бог не те обича. Погледни всичките проблеми, които имаш. Ако Бог те обичаше, нямаше да имаш тези проблеми". Звучи убедително.

И все пак всички хора се сблъскват с проблеми. Това е част от живота. Това, което дяволът пренебрегва да ви каже, е, че ако имате връзка с Бог и разчитате на Него, Бог може да ви преведе през тези проблеми. Не е нужно да ги решавате сами. Бог може да ви даде мъдрост и истинска сила по време на тези проблеми. Не само това, но Той казва, че докато се сблъскваме с трудности, "...Мир ви оставям..."7 Защо? Защото човек знае, че на Бог може да се разчита.

Без Бог, човек е описван като "без надежда на този свят". Това не е желанието на Бог за никого.

Как дяволът обвинява теб

Дяволът не само се опитва да ви подлъже за Божията доброта, но също ви клевети пред Бог. Той направил това с един човек на име Йов. Дяволът казал, че ако Йов страда, тогава Йов ще прокълне Бог, което Йов никога не сторил. Сатаната се стреми да ви подкопае и да ви осъди пред Бога.

Но не само това. Сатаната обръща клеветата и осъждението си към вас.

Той ни убеждава: "Бог не би те поискал. Никога няма да бъдеш достатъчно свети. Погледни всичкия боклук в живота си, всички пъти, в които си се провалил, нещата, които вършиш, зависимостите, които имаш. Бог никога не би те приел или поискал. Никога няма да успееш."

Отново, само лъжи. Бог е много ясен, че никой от нас не е нужно да стане "добър", за да бъде приет от Него, нито да е безгрешен, за да има връзка с Бог.

Исус е казал за сатаната: "Дяволът бе убиец от самото начало... в него няма никаква истина. Когато говори лъжи, той открива истинската си същност, защото е лъжец и баща на лъжите."8

Контрастът между дявола и Бог е зашеметяващ. Исус е казал: "Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно"9

Исус казва на онези, които вярват в Него, "Ако пребъдвате в Моето учение... ще познаете истината и истината ще ви направи свободни."10

Вместо да бъдете мамени от сатаната, имате възможност да знаете какво е казал Бог, че е вярно за Него, за вашия живот, за взаимоотношенията. Докато дяволът иска да бъдете заробени от неговите измами, Бог иска да знаете кое е истина, да бъдете свободни и да изпитате истински живот.

Освен че е лъжец и обвинител, дяволът, чрез своите лъжи изкушава хората към робство и пристрастявания. "О, продължавай. Още веднъж няма да те нарани. Никой няма да разбере. Няма да навредиш на никого и ще се почувстваш толкова по-добре".

Как да се справим със сатаната

Ако решите да започнете връзка с Бог, все още ще бъдете изкушавани от сатаната. Все още ще имате свободна воля да взимате решения. Но в много ситуации бихте знаели това, което е истина и е по-малко вероятно да се предадете на лъжите на дявола, по-малко вероятно да се чувствате безпомощни, объркани или уплашени. Освен това Бог предлага помощта си.

Библията ни казва: „Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите“11.

Кой е дяволът? Изкусител, клеветник и лъжец. Неговото намерение е да държи хората изолирани от Бога, така че те да слушат само дявола, като се присъединят към неговия бунт и бъдат унищожени. Нищо, което той казва за Бога или за живота ви, не е истина.

Бог иска да имате връзка с него и да изпитвате любовта му. Той ви създаде не за да живеете в тъмнина и объркване, но за да знаете кое е истина. Исус е казал: "Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота."12

Чували ли сте някога как можете да започнете такава връзка с Бог? Следната статия обяснява: Да познаваш Бог лично.

 Имам въпрос…
 Как мога да познавам Бог?

(1) 1 Петрово 5:8 (2) Битие 3:4,5 (3) Еремия 31:3 (4) 1 Йоаново 4:10 (5) 1 Йоаново 3:1 (6) Йоан 3:16 (7) Йоан 14:27 (8) Йоан 8:44 (9) Йоан 10:10 (10) Йоан 8:31 (11) 1 Коринтяни 10:13 (12) Йоан 8:12


СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More