×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Въпроси за Бог

Учен дава доказателства, сочещи към Бог  (1:45)

Вижте статията: Има ли Бог?

Д-р Франсис Колинс, директор на Проекта за човешкия геном. Използва се с разрешение от форума Veritas (www.Veritas.org).

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF
 Имам въпрос…
 Как мога да познавам Бог?

Видео препис:

Нека предположим, че гравитационната константа е малко по-слаба, отколкото е.

Удивително е, че ако тя беше само една четиринадесетата част по-слаба от действителната ѝ стойност, то след Големия взрив нямаше да има достатъчно гравитационна сила, която да доведе до сплотяване на звезди, галактики, планети и нас. Щеше да е една безкрайно разсеяна, стерилна вселена без възможност за каквото и да било, като живот например.

Ако гравитационната константа беше малко по-силна, тогава всичко щеше да се събере в едно малко по-рано и Големият взрив щеше да бъде последван от Голям разпад. Не е хубава картина, защото ни е трябвало времето, за да се появи животът. И това време нямаше да бъде на разположение.

Така че тук имате едно наистина интересно обстоятелство, при което тази константа, която би могла да има почти всяка стойност, която бихте могли да си представите, да има точната стойност, в наистина много фина толерантност, която прави живота възможен.

И това е само една от около петнадесет такива константи, всички от които, ако само малко ги промените, водят до вселена, която не е в състояние да поддържа какъвто и да е вид живот. Не говоря само за живота такъв, какъвто го познаваме, а всичко, което включва сложност.

И това изглежда е голямо предизвикателство за стриктния атеист. Въпреки че има изход от това. Нека ви кажа какъв е изходът.

По принцип тук имате две възможности. На първо място, не можете да кажете, че това е просто съвпадение. Твърде невъобразимо и малко вероятно е да е просто съвпадение. Така че, или има безкрайна поредица от паралелни вселени, които не можем да измерим, които имат различни стойности на тези константи и разбира се, че трябва да живеем в тази, в която животът е възможен, иначе не бихме били тук, водейки този разговор.

Или трябва да кажете, че всъщност са били поставени с цел. Така че, кое от тези заключения изисква повече вяра?

 Имам въпрос…
 Как мога да познавам Бог?

СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More