×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Други

Защо Бог не извърши грандиозно чудо и даде доказателство за себе си?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Въпрос: „Защо няма никакви ясно видими чудеса днес, които да кажат – без никакво съмнение – на всеки в света: ‘Има Бог!‘?“

Нашият отговор: Много от нас искат силни, огромни аргументи да вярват в Бог. О, има силни фактологични и философски основания да вярваме (вижте раздел: За Бог).

Но защо Бог не направи нещо по такъв крещящ начин, че хората да трябва да повярват, че Той съществува? Филип Янси дава добър отговор в книгата си „Исус, когото никога не съм познавал“.

Янси посочва, че Бог ни дава свобода да вярваме или да не вярваме в Него. И Янси казва, „Моята вяра страда от прекалено голяма свобода, от твърде много изкушения да не вярвам. Понякога искам Бог да ме изуми, да преодолее моите съмнения с несъмнен факт, да даде окончателни доказателства за Своето съществуване и загриженост. Аз искам Бог без неясноти. Един, когото мога да посоча на моите съмняващи се приятели“. Но после той казва, „Колкото повече опознавах Исус, толкова по-впечатлен бях от това, което Достоевски нарича чудото на въздържанието.“

Исус можеше да извърши такива грандиозни чудеса, че хората да са длъжни да повярват в Него. Той можеше да вземе днешния Ню Йорк, пълен с небостъргачи, метро, електронни неонови билбордове и да ги спусне право пред хората тогава, на прашните пътища в Средния Изток, преди 2000 години.

Но Той не го е направил. Защо?

Бог винаги отстоява свободната воля, с която ни е създал.

Янси казва, „Още по-удивителен е Неговият отказ да се представя и да изумява. Божията крайна настойчивост за човешката свобода е толкова абсолютна, че Той ни дарява властта да живеем така, все едно Той не съществува, да го заплюваме в лицето, да го разпънем на кръст. Вярвам, че Бог държи на това въздържание, защото никакви блестящи демонстрации на всемогъщество няма да постигнат резултатът, който Той желае. Въпреки че силата може да наложи подчинение, само любовта може да предизвика отклик на любов, а това е единственото, което Бог иска от нас и причината, поради която ни е създал.“

Това, което Бог иска, е ние да го познаваме лично като наш Баща, Приятел, Утешител, Съветник, Господ – доброволно, не по принуда.

Той със сигурност ни дава достатъчнo основания да вярваме в Него (за това вижте: Отвъд сляпа вяра). Но той не ни принуждава да го познаваме. Вместо това, Той учтиво ни пита дали ще Му позволим да влезе в живота ни. Исус казва: „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него“ (Откровение 3:20). Той влиза в живота ни с наше разрешение.

 Имам въпрос…
 Как мога да познавам Бог?

СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More