×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Юдаизъм и Xристиянство

И юдаизмът, и християнството изразяват вяра в един Месия. Защо много евреи не считат, че Исус е този Месия?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Чудили ли сте се някога, защо юдаизмът не приема, че Исус е Месията? Със сигурност от „Евреи за Исус“ биха казали, че много евреи вярват в Исус, и това е вярно. Но защо като цяло евреите са решили, че Исус не е техният Месия?

Накратко, Исус не пасва на очакванията им за Месия. Всъщност, по-голямата част от това, което Исус прави, определено противоречи на тяхното виждане за Месията.

Например, по времето на Исус юдейските религиозни водачи се придържат стриктно към старозаветните заповеди да не се работи нищо в „шабат“ (съботния ден за почивка). Исус обаче изцелява хора в шабат, както би го направил всеки друг ден. Юдеите се оскърбяват поради това и разсъждават, че ако Исус действително е Месията, той не би действал в противовес на тези религиозни закони, които те вярват, че са постановени от Бога. Ето един такъв случай. Исус вижда човек, който е сакат по рождение (инвалид от 38 години):

„Исус му казва: „Стани, вдигни постелката си и ходи.“ И на часа човекът оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи. А тоя ден беше събота. Затова юдеите казаха на изцеления: „Събота е и не ти е позволено да вдигнеш постелката си.“ Но той им отговори: „Онзи, Който ме изцели, Той ми рече: Вдигни постелката си и ходи.“ Попитаха го: „Кой човек ти рече: Вдигни постелката си и ходи?“ А изцеленият не знаеше кой е, защото Исус беше се изплъзнал от там, тъй като имаше множество народ на това място. По-после Исус го намери в храма и му рече: „Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по-лошо.“ Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, който го изцели. И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота.”1

Разбира се, юдейските водачи имат много други проблеми с Исус, отколкото изцеленията, които извършва в събота. Те мислят, че ако Исус е Месия, той би трябвало да мисли и да се държи повече като тях самите. Вместо обаче да заклеймява крадците и проститутките, Исус прекарва време с тях. Вместо публично да отдава почит на религиозните водачи и техните закони, Исус остро критикува тяхното лицемерие. И още по-лошо – той директно им заявява, че е дошъл да им даде вечен живот, но ако не повярват в него, ще умрат в греховете си. Така едва ли би си спечелил одобрението им.

А какви са техните представи за Месията? Като цяло и тогава, и сега евреите очакват политически Спасител, Цар, който да царува над Израел вечно.

Старозаветните Писания действително съдържат множество пророчества за този Месия, който ще дойде като управляващ, триумфиращ Цар да установи царството си. Това все още не се е случило, но ще се случи, когато Исус се завърне. В допълнение към това описание на Месията като Цар, стотици други старозаветни пророчества ясно посочват Месията като Спасител за греховете им. Това е, което Исус прави, и така много евреи повярват в него, но много други го отхвърлят.

Когато Исус Христос идва, в неговия живот напълно се изпълняват над 300 конкретни предсказания от Стария завет. Пророк Михей предсказва, че Месията ще се роди във Витлеем. Пророк Исая предвижда неговото чудотворно раждане – чрез зачатие от девица. Пророк Захария предсказва влизането му в Ерусалим, възседнал на магаре, както и предателството спрямо него за 30 сребърни монети, извършено от един от последователите му. Исая описва, че „Господният помазаник ще благовествува на кротките и ще превърже сърцесъкрушените...“2 Пророк Давид предрича, че ръцете и нозете на Месия ще бъдат пронизани и че войниците ще хвърлят жребий за дрехите му.

Исус съвършено изпълнява всички 300 старозаветни предсказания! Вероятността, който и да било друг човек да изпълни дори само 8 от тези предсказания, е 1 на 100,000,000,000,000,000.3

И макар че пророчествата съществуват и са изпълнени, фокусът на множеството евреи е насочен към очакването на един политически Месия, който окончателно и необратимо ще ги освободи от конфликтите им с други народи. По времето на Исус евреите са под окупацията на Римската империя. И много евреи тогава се надяват, че Исус е Месията, който ще ги освободи от римското управление.

В отговор на тази надежда една огромна тълпа организира буквално „парад“ за Исус при влизането му в Ерусалим. Те постилат палмови клони по целия път, през който Исус влиза в града, яздещ на магаре (което също е пророкувано относно Месията). И те викат: „Блажен онзи, който идва в Господното име“. Дори учениците на Исус ентусиазирано го питат: „Сега ли ще установиш царството Си?“ Всеки се надява, че Исус ще освободи евреите от доминиращите ги римляни. Исус обаче не идва да направи това. Той идва да изпълни онова, което Исая предсказва за Месия:

„Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо Го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; а ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде, поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието, докарващо нашия мир и с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме, както овце, отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.“4

Исус идва, за да заплати за греховете на всеки човек, за да може той/тя да бъдат опростени…, включително и тези на евреите. Те обаче не търсят Месия, който да плати за греховете им. Те искат Месия, който ще дойде да управлява всички народи – което Исус ще направи един ден.

Както юдеите са били подтискани от римляните, така и днес Израел продължава да живее в конфликти и напрежение с други народи. Според Библията Ерусалим ще продължава да бъде централното място на политически безредици. Това ще е така до завръщането на Исус. И когато Исус дойде втори път, той няма да дойде смирено, за да плати за греховете ни – защото това вече е направено. Той ще дойде втори път, за да изпълни останалите пророчества за Месията, записани в Стария завет – като Цар, Победител и Съдия.

В евангелието от Йоан, глава 1, четем следното за Исус:

„Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. У Своите си дойде, но Своите Му Го не приеха. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада; сиреч, на тия, които вярват в Неговото име....“5

Ето и статия, в която се обяснява, защо е обосновано да вярваме в Исус: Отвъд сляпа вяра.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Йоан 5:8-16 (2) Исая 61:1-3 (3) Питър Стоунър, цитиран от Джош Макдауъл, The New Evidence that Demands a Verdict, Nelson, Nashville, 1999. (4) Исая 53:3-6 (5) Йоан 1:10-12


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More