×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Създаде ли Бог вселената за шест дни?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Твърдението:

  • Науката е доказала, че вселената се е развила в продължение на милиарди години.
  • Библията казва, че Бог сътворява всичко за шест дни.
  • Следователно ще трябва да изберете да вярвате или на науката, или на Библията, нали?

Тази статия може и да ви изненада, но отговорът е... не. Библейският текст не изисква от нас да вярваме, че сътворението е завършено за шест дни. Всъщност думите, използвани в книгата Битие, дават свобода за интерпретация, че Бог е сътворил нашата вселена в продължение на милиарди години. Следва обяснението:

Библията започва със следното твърдение на Бог:

В начало Бог създаде небето и земята1.

От нищото, в един миг, Бог сътворява небето и земята. Това е определящата, началната точка на нашата вселена, онова, което учените наричат „Големия взрив“.

Следващото изречение в Битие твърди, че земята е „пуста и неустроена и тъмнина покрива бездната“. До края на главата се описва как Бог продължава с развитието на своето творение – земната атмосфера, позиционирането на слънцето и звездите, разделянето на водата от сушата, създаването на растителния, животинския и морския свят и най-накрая – на човечеството.

Въпросът е дали Библията казва, че Бог приключва със сътворяването на вселената за шест дни.

Защо съществува тази полемика?

Битие се чете сякаш небето и земята са завършени на шестия ден:

И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести. Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство2.

Стихът казва „ден шести“. Нужно е да знаете, че Битие е написана на иврит. Като език, иврит използва по-малко думи от английския, което от своя страна води до по-големи неясноти. Например: на иврит думата „земя“ може да означава „суша“, „почва“, „област“ или „държава“.

Думата „ден“ (която на иврит е „йом“) може да има значение на: денонощие, времето на деня от изгрев до залез слънце, настоящия ден, завинаги, непрекъснато или неопределен период от време. От това следва, че „шестият ден“ всъщност е неизвестна продължителност от време. Тук няма нищо, което да ни задължава да четем текста като шест денонощия.

Може да попитате: Но какво да кажем за придружаващата фраза - „И стана вечер, и стана утро, ден шести“3, това не насочва ли към едно денонощие? Не. „Вечер и утро“ са идиомни изрази в семитските езици. Както при всички идиоми и тук значението не е буквално... както при „йом“, която обозначава дълъг и неопределен период“4.

Двусмислената препратка към времето се среща в цялата Библия. Пример за това са империите на царете, които често са споменавани по следния начин: В дните на цар Йосия… Със сигурност царуването им е продължило години, а не просто дни.

В Новия Завет също така се казва: Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден5. Дори това се разглежда образно, а не буквално, че 1000 години = един ден. Идеята тук е, че Божието разбиране за време е различно от нашето. Нашето определение за ден е пълното завъртане на земята за 24 часа, но кой може да каже какво е било разбирането по време на сътворението?

Във втората глава на Битие се казва:

Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе6.

Това означава ли, че Бог създава небето и земята за един ден, вместо за шест? Не.

„Йом“ няма за цел да се определи конкретно. Ако иврит беше конкретен, то ние трябваше да се държим за онова, което казва. Но краят на Битие обаче може да бъде преведен и по следния начин: „И настана вечер, и настана утро, период от шест пъти. Така бяха завършени небето и земята…“.

Може да се отнася за милиарди години

Текстът не ни задължава да заключим, че Бог е завършил своето творение за шест двадесет и четири часови прореза, нито книгата Битие е в конфликт с научните заключения, че формирането на земята и вселената са се случили в продължение на милиарди години.

Няма много голям смисъл да се фокусираме върху дължината на времето (понеже в иврит това ще остане двусмислено така или иначе), по-добре е да се фокусираме на по-важното послание, а то е: Какво всъщност се е случило?!

Ако спечелите 100000 лева от тотото ще има ли някакво значение в кой ден сте си купили билета или колко дълго сте чакали на опашка, за да го купите?

Още веднъж: най-важното тук е, че Писанието е много ясно относно истинската история – че Бог избира да създаде земята, слънцето и звездите, всичките детайли на вселената, океаните, растенията, живота в моретата, животните и човечеството. Бог, просто и ясно, е създателят и основоположникът на абсолютно всичко.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Битие 1:1 (2) Битие 1:31-2:1 (3) Битие 1:31 (4) Д-р Ото Хелвег, цитиран от сайта Reason.org. (5) 2 Петрово 3:8 (6) Битие 2:4


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More