×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…

Смисълът на Рождество

Не пропускайте най-добрия подарък, който можете да получите тази година…

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

от Мерилин Адамсън

Рождество Христово. Потенциално вълнуващо, стресиращо, самотно, красиво. Много емоции. А понякога и много драма.

Можем ли да изпитаме истинска радост по време на Рождество, независимо от всичко, което се случва около нас? Възможно е.

Нека се върнем малко във времето. Отърсете се за малко от търговията и материализма. На Рождество се празнува раждането на Исус Христос. Но защо?

Той не е бил цар. Нито е бил богат. Не е завладял правителства и държави, нито пък е създал нещо в областта на изкуството или търговията.

Бил е роден в семейството на дърводелец в затънтеното градче Витлеем, недалеч от Йерусалим.

Исус обаче, е твърдял, че е Бог.

Той казва, че може да прощава грехове, да даде изобилен живот на хората и вечен живот в рая като негов дар, защото Исус казва: „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“1. Той не е представял себе си просто като някаква опция.

Исус казва: „Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота“2.

Възвишени изказвания.

Много хора се чувстват добре да наричат Исус вдъхновяващ учител, може би и пророк. Но ако този Исус, чието раждане празнуваме, е наистина Месията? Ако това е бил самият Бог сред нас, в човешка форма, както всички пророци в Стария Завет предсказват?

Пророк Михей казва, че Месия ще се роди във Витлеем. Давид казва, че самият той ще е един от неговите предци. Исая казва, че Исус ще проповядва в Галилея и ще умре в мъки. Има над 100 конкретни пророчества, които да помогнат на хората да разпознаят идващия Месия. Исус е изпълнил всяко едно от тях. Шансът на един човек да изпълни поне осем от тези пророчества е 1 на 100,000,000,000,000,000.3

„По време на едно изучаване на Библията срещнах една еврейка, която ми сподели как се е молила всеки ден да открие начина, чрез който да има лична връзка с Бог. Самата мисъл, че Христос е Божият Син, Месията, я плашеше до смърт. „О, Боже“, се молила тя, „моля Те да бъде всеки друг, но не и Исус“4. Но в нейното търсене, всичко сочело към Исус и днес тя с радост нарича себе си последовател на Исус.

Какво кара днес хора от Индия, Китай и Средния Изток да се покланят на Исус? Кое е толкова привлекателно в него?

Първоначално хората последвали Исус заради неговото състрадание и чудесата, които той върши за нуждите на хората.

Той е давал зрение на слепите. Помагал е на куците просяци да проходят. Заради него душевно болните са можели да разсъждават трезво. Казано ни е: „Исус обикаляше всичките градове и села… и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ“5.

Исусовото лечение не било само физическото. Той е посрещал дълбоките емоционални нужди на хората. На един парализиран човек Исус казва: „Синко, прощават ти се греховете“. Хората се разгневили: „Той богохулствува. Кой може да прощава грехове, освен един Бог?“

Исус им отговорил: „Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (казва на паралитика): Тебе казвам: Стани, вдигни си постелката и иди у дома си. И той стана, веднага вдигна постелката и излезе пред всичките“6. Това успокоило ситуацията.

На една жена, която имала връзка с вече шести мъж, след като се е омъжвала пет пъти, Исус я предизвиква да познае Божията любов, за да се насити нейната жажда за любов. На други, той предлага мир посред трудностите. „Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света“7. Той разкрива себе си като по-силен от нашите проблеми и в състояние да посреща нашите нужди.

Кой не би искал да бъде опростен? Не бихте ли искали всичките ви грехове да бъдат премахнати? Кой не би искал мир или радост? Исус говори за даването на съвсем нов живот на хората. Пророците и учителите не са могли да направят това за тях, но Исус казва: „Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно“8. Не е учудващо, че хората са го следвали.

Но има нещо повече в Исус от това, което той ни предлага. Има автентичност в неговия характер и в неговите думи, което е давало на хората както тогава, така и сега причини да му се доверят.

Когато някой спорел с него, Исус бил в състояние да предизвика дори най-големите си критици да посочат и най-малкия грях в живота му. И те оставали без думи. Веднъж войници били изпратени да арестуват Исус и се върнали с празни ръце. Когато техните началници изискали обяснение от тях, те просто казали: „Никога човек не е говорил така [както Тоя Човек].“9

По време на една ужасна буря в морето, Исус мигновено успокоил морето по негова заповед. Другите хора в лодката, изпълнени със страхопочитание, си казали: „Кой е, прочее, Тоя, че и вятърът и езерото Му се покоряват?“10

Исус просто показва кой е той. „Аз и Отец едно сме. Ако не върша делата на Отца Си, недейте Ми вярва; но ако ги върша, то, макар да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мене, и Аз в Отца“11. Дали хората разбрали посланието му? Напълно. „Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога“12.

Исус така старателно се представял като равен на Бог, че казва, че да познаваш него, значи да познаваш Бог13, да виждаш него, значи да виждаш Бог14, да вярваш в него, значи да вярваш в Бог15, да мразиш него, значи да мразиш Бог16, и да почиташ него, значи да почиташ Бог17.

Тук искам да подчертая, че бивш твърдоглав атеист пише това. Мислех, че хората вярват в Исус просто заради някакви свои нужди. Бях удивена, когато някой ми показа истински научни доказателства за съществуването на Бог и също толкова впечатляващи доказателства, че Исус е Бог18.

Част от празнуването на Рождество е да знаем кой е бил роден тогава.

Коледните песни изведнъж стават по-сериозни. „Мир на земята! Спасител се роди“. Исус не е просто един пророк или велик учител. Това е самият Бог, който ни се разкрива като един от нас.

Тогава въпросът е защо Исус дойде на света? Какъв е бил неговият план, неговата цел?

Знаете как животът може на моменти да изглежда лишен от всякакъв смисъл. Дори да получим подаръка, който сме искали от юли насам, животът все още може да е лишен от дълбок смисъл. Това е така, защото Бог е създал нашия живот да бъде най-удовлетворителен, когато имаме връзка с него. Исус ни дава тази възможност за взаимоотношения с Бог. „На ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име“19.

Ако трябва да сме честни, много хора отиват при Бог по погрешен начин. Те се опитват да „спечелят“ Божието одобрение, като водят „добър“ начин на живот. Тогава те му казват: „Боже, опитах се да бъда добър човек. Опитах се да бъда мил и щедър. Понякога дори ходих на църква. Молех се. И не съм убивал никого“. Звучи добре.

Но Исус казва, че трябва да знаем какви са неговите заповеди. Колко точно добър живот би трябвало да водим? Исус казва: „И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец“20.

Нека бъдем смели и видим колко добри сме всъщност.

Представете си, че цял ден се опитвате да не сте осъдителни. Аз би трябвало напълно да избягвам контакт с всеки човек през целия ден, особено с... всъщност няма значение. Но нека приемем, че ние сме живи същества, които водят разговори и забелязват какво говорят хората. Можете ли да слушате (за 37-ми път) как някой е пил цяла нощ и да се пазите от мисли като: „Кога ще започнеш да водиш нормален начин на живот?“

Или как бихте постъпили с група от различни хора, които свободно говорят за абортите, гражданските права, хомосексуалността и религията? Мислите ли, че бихте могли да се въздържите от някой остър коментар? Да? Ами във вашите мисли? Понякога осъждаме някого мигновено, почти без да се замислим. Представете си професора ви в университета да влезе в стаята с оранжеви панталони и зелено кадифено сако през май. За някои хора това не е просто въображение, това е реалността. Но смеете ли му се заедно с вашия приятел? Ами ако този същият професор преминава през химиотерапия и няма пари за друго? Току-що го осъдихте.

Добре, нека облекчим вината.

Да си представим, че сте се опитвали много усърдно и не се осъдили никого за цял ден. Но няма ли да се подразните, че толкова много други хора постоянно съдят някого? Знам, че ако толкова много се опитвам, ще си създам мой собствен модел за праведност, който обаче няма да отговаря на изискванията на Бог за съвършенство. Библията казва, че всички грешим. Това не е изненада за мен.

Но това, което наистина ме изненада е, че грехът ми е това, което ме разделя от Бог. Това е като една непробиваема стена. Библията казва, че „заплатата за греха е смърт“21 или вечно отделяне от Бог.

Първата причина в Божия план Исус да дойде на земята, е да заплати за нашите грехове. Библията казва: „От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас“22. Като жена, която е арестувана за шофиране в нетрезво състояние. Съдията я осъжда на 30-дневен труд или 1500 лева гаранция. Докато жената е в агония заради тези решения, съдията пристъпва пред съдебната скамейка, вади портфейла си и заплаща гаранцията. Защо? Съдията е баща на жената. Като справедлив съдия, той не е можел да пренебрегне вината на дъщеря си. Но като любящ баща, той е платил цената за нейната вина.

Ако можехме да заслужим взаимоотношенията си с Бог заради това дали водим „добър“ живот, тогава не би имало нужда Исус да идва на земята и със сигурност не би имало нужда да умира за нас на кръста.

Но заради огромната си любов към нас, Исус е бил измъчван, бичуван, прикован на кръст с гвоздеи и умрял от бавно задушаване. Три дни по-късно, той е бил възкресен от мъртвите. Чрез тази саможертва, той ни предлага пълно опрощение и връзка с него.

Уловката е, че трябва лично да приемем неговия дар. На времето си мислех, че да имаш връзка с Бог е нещо, което просто „се случва“ на човек или не... като да спечелиш от лотарията, или да бъдеш ударен от мълния. Но всъщност е лично решение.

Бог ни предлага връзка с него и това е предмет на наше лично решение, дали ще отговорим на неговия призив. Исус ни казва: „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене“23.

Когато отговорим на този призив и го помолим да дойде в нашия живот, ние започваме връзка с него, която трае вечно. Библията казва: „Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син]“24.

Вместо само да знаем за Бог, ние започваме да го опознаваме лично. Започваме да виждаме неговата безусловна любов към нас.

Бог казва: „Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост“25. Каквито и трудности и обстоятелства да възникнат в нашия живот, ние имаме надежда и увереност в Божията сила и любов.

Отваряйки вратата и молейки го да дойде в нашия живот не означава изведнъж да станем религиозни. Означава да имаме връзка с Бог, по негова инициатива. Исус казва: „Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене, никога няма да огладнее, и който вярва в Мене, никога няма да ожаднее“26.

И понеже съм се занимавала с рекламодателска дейност, не искам да бъда обвинена в „прекомерна реклама“. Позволете ми да задам следния въпрос: Да приемем Божия дар и прошка означава ли непременно, че животът ни ще стане по-лесен? - Не.

Например, по време на едно Рождество Христово, бях бременна в осмия месец с първото ни дете и нещата не вървяха добре. По време на бременността ми, ми беше съобщено, че бебето може да има сериозни здравословни проблеми. Когато погледна тези усложнения, какво означава за мен, че Исус е дошъл да ни даде живот и то изобилен?

Означаваше, че знам, че той е Бог на цялата вселена, този, който е създал моето дете и който ме обича безкрайно. Знаех, че Бог държи детето ми в своята силна ръка. Скоро след празника родих мъртво малко момиченце.

По принцип не се разплаквам лесно, но през следващите две седмици плаках много. И все пак насред моята мъка поради смъртта на детето ми и след тази травмираща бременност, Бог ми даде своя мир. Никога не съм изпитвала смут, мъка или негодувание, което би било естествено. Но сърцето ми беше в мир.

Не знам защо Бог позволи детето ни да умре. Но знам, че Бог си има неговите причини и те са справедливи. Заради всичко, което бях виждала Бог да прави в живота ми, знаех, че мога да се доверя на Бог. Бог напълно ни предпази от депресия заради смъртта на дъщеря ни. Исус казва: „Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота“27.

Каквото и да се случва във вашия живот по време на това Рождество, не можете да си направите по-добър подарък от това да приемете Онзи, който дойде на земята и умря вместо вас. Той ви предлага пълно опрощение и възможността да го опознаете лично и да имате пълноценен живот като резултат. Той е Бог и ни моли да поставим живота си в неговите ръце. Ако разчитаме на собствения си добър живот, ние се дистанцираме от Бог и оставаме отделени от него заради нашия грях. Той ни моли да оставим всички наши усилия и вместо това да приемем дара на неговата прошка и взаимоотношенията с него.

Искам да ви дам възможност да го помолите да бъде част от живота ви. Няма да можете да намерите нещо по-добро от това, нито да вземете по-добро решение.

Ще ви помогна с думите. Можете да му кажете: „Исусе, благодаря ти, че умря за моите грехове и плати цената за тях. Отварям вратата на живота си и те каня да станеш част от него. Искам да те познавам. Благодаря ти, че прощаваш греховете ми и ми даваш вечен живот и връзка с теб.“

Ако сега помолихте Исус, той ви обещава, че никога няма да ви изостави. Исус казва (като говори за нас като на негови овце): „Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми“28.

Открих, че един от най-добрите начини да го опознаем по-добре е чрез Евангелието на Йоан, която е четвъртата книга от Новия Завет в Библията. Ще бъдете удивени. Сякаш Исус говори точно на мен, отговаряйки на всички мои въпроси, като разговор на кафе с близък приятел. Също, ще е добре за вас да намерите църква, която да посещавате и в която се изучава Библията. Можете да се абонирате за нашата серия за изучаване на Евангелието на Йоан.

Няма по-голяма радост на Рождество, по-пълноценен подарък от това да започнете лична връзка с Исус. Може да чакате този празник с нетърпение, без да сте зависими от това, как семейството ви ще реагира или какви подаръци ще получите, но ще имате мирът и радостта от връзката с Бог. Вместо просто да знаете разни неща за него, можете да го познавате лично и да разберете какъв всъщност е смисълът на Рождество... „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“29.

 Току-що помолих Исус да дойде в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да дойде в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

Източници: (1) Йоан 14:6 (2) Йоан 8:12 (3) Макдауъл, Дж., A Ready Defense. Сан Бернардино, Калифорния: Here's Life Publishers, 1990, с. 213. (4) Erwin W. Lutzer, Christ Among Other Gods. Chicago: Moody Press, 1994, с. 100. (5) Матей 9:35 (6) Матей 9:6,7 (7) Йоан 16:33 (8) Йоан 10:10 (9) Йоан 7:46 (10) Марк 4:41 (11) Йоан 10:30,37,38 (12) Йоан 5:18 (13) Йоан 8:19; 14:7 (14) Йоан 12:45; 14:9 (15) Марк 9:37 (16) Йоан 15:23 (17) Йоан 5:23 (18) За доказателства, вижте: EveryStudent.bg. (19) Йоан 1:12 (20) Матей 5:48 (21) Римляни 6:23 (22) 1 Йоан 3:16 (23) Откровение 3:20 (24) 1 Йоан 5:13 (25) Еремия 31:3 (26) Йоан 6:35 (27) Йоан 8:12 (28) Йоан 10:27,28 (29) Йоан 3:16


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More