×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Бог показа любовта си към мен, когато все още бях радикален мюсюлманин

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

от Мохамед Салийм

Аз не съм нищо повече от обикновен човек, който е прекарал живота си сякаш не знае нищо. Истинска, лична история на радикален мюсюлманин и как Бог промени живота му. Майка ми почина, когато бях на шест годинки. Докато растях преминах през етап на задаване на изключително много въпроси - както почти всеки човек в даден момент от живота си - Защо съм тук? Откъде съм дошъл? Има ли наистина Бог, и ако има – къде е? Защо Бог не ни говори?

Изучвах Корана откакто навърших дванадесет години. По-късно започнах да чета и други книги за исляма – Животът на пророка Мохамед, Хадисите и др. Както всички мюсюлмани от Саудитска Арабия, аз също бях уахабист, или ал-е хадис. (Осама бин Ладен е един от тях). Те са изключително крайни; аз бях също.

Бях учен, че ислямът е единственият път към рая. Казваха ми: Ако направиш това и това, ще получиш ето такива и такива благословения в рая и Ако направиш онова, ще получиш и това райско благословение. Превърнах се в екстремист на ислямската религия.

Разбира се, аз вярвах, че това, което правя, е правилно и нямаше никакъв риск в това да се задълбавам още по-дълбоко. Четях за пророците в Корана и Хадисите, но Исус Христос беше единствената личност, която наистина привлече сърцето ми повече от когото и да било другиго. Открих, че християните вярват, че Исус Христос е Синът на Бога. Изключително много се чудех защо вярват това. Започнах да търся повече и повече информация за Исус Христос. Имах приятел християнин, с когото учех. Един ден го попитах дали може да ми даде Библията си. Той беше изненадан, но ми каза: Съжалявам, но не мога да ти я дам. Уверих го, че никой никога няма да разбере. Ще бъде наша тайна. Но баща ми разбра, че чета Библията и че книгата беше в дома ни. Той се ядоса и понеже знаеше, че имам само един приятел християнин, взе с нас и чичо ми и тримата заедно отидохме в дома на приятеля ми, където предупреди семейството му: Ако направите това отново и проповядвате християнството на едно мюсюлманско дете, ще страдате доста - и вие много добре знаете това. Ще се оплачем от вас на ислямската религиозна полиция (Мутава) и цялото ви семейство ще бъде изпратено в изгнание завинаги. Бях леко притеснен. Не биваше да причинявам това на приятеля си и семейството му.

Баща ми ме посъветва, както и чичо ми, да се моля по пет пъти на ден, както правех преди, и веднъж дневно да посещавам джамията, за да се моля и там. Продължавах да се моля по този начин и много пъти, когато в джамията нямаше никой, аз виках към Бога и го молех да ми покаже „кой е този Исус и кой си ти!“. Често, когато по време на молитвата имамът (лидерът) се молеше на арабски (както е задължително – трябва да се молим само на арабски) – аз не обръщах никакво внимание на думите му. Един ден се молех в джамията по време на зухур (обедната молитва). Този път не мислех за Исус Христос. На пода, където поставяхме главите си по време на молитва, видях образ на хубав мъж. Бях в шок. Никога не бях виждал нещо подобно. Изглеждаше като лице, отразено във вода. Чух в себе си думи, че това е Исус Христос. Че това е Господ!

Гладът ми да познавам Исус Христос растеше повече и повече.

Вече нямах Библия у себе си. Един ден, докато с мой приятел пазарувахме онлайн, попаднах на интересна страница. Бях онлайн в yahoo.com и в ума ми дойде идеята да напиша Кой е Исус? Направих го и излязоха много сайтове. Бях много развълнуван, че имам възможността да търся информация за Исус онлайн.

Един уебсайт даваше много добра информация за това кой е Исус, за пророчествата за него в Стария Завет, както и за чудния начин, по който тези пророчества за се изпълнили в Новия Завет.

Бях изключително удивен. Много често влизах в този сайт. Един ден реших да дам шанс на Исус и казах молитвата за спасение, която предлагаха в сайта.

Също така продължавах много често да виждам видението с образа на Исус Христос, когато отивах да се моля в джамията. Един ден отивах до пазара, минавайки по един по-пряк път. Мястото е доста самотно. Малцина избираха да минават по него. Но аз вървях и си мислех и молех Бог да ми изяви дали това, което правех, беше правилно и какъв трябва да бъда – християнин или мюсюлманин. Чух глас зад себе си: Сине, ти си на правилния път. Отново бях изумен. Никога не бях преживявал подобни неща.

Но във всичко, през което преминавах, аз ставах все по-щастлив, особено когато научавах много нови неща от Святата Библия. Неща като:
И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, когато се отклонявате на дясно и когато се отклонявате на ляво, ще казва: Тоя е пътят, ходете по него1.

И:
Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към Мене, и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам. И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце2.

Бог се показа верен към мен!

Къде щях да бъда, ако не бях търсил в Библията и не бях молил Бог за насока в живота си? Богът от Библията дава отговори, както никой друг! Това е действителността!

В Корана се казва, че някои откровения са отменени или забравени3.

Какво означава това? В действителност, тези думи са точно обратното на онова, което Библията казва.

В Тората, Числа 23:19 се казва:
Бог не е човек та да лъже, нито човешки син та да се разкае.

В Зебур (Псалмите) 31:5:
В Твоята ръка предавам духа си; Ти си ме изкупил, Господи Боже на истината.

А в Инджил (Евангелието), Йоан 17:17:
Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.

Никога не съм намирал и един стих в Библията, в който да се казва, че Бог лъже или че променя думите си и подвежда хората.

В Корана ни се казва, че трябва да вярваме на всички пророци и на всички изявени Книги на Бога, което включва Тора, Зебур, Инджил и дори Даниил. Ако не вярваме в тях, ние не сме мюсюлмани. Много мерки и усилия са полагани за унищожаването на Библията, но те никога не са били успешни. Това показва, че Бог, който я е изявил, много добре знае как да я защити. Предизвиквам всеки един, който твърди, че Библията е била променена, да докаже твърдението си с факти. Стотици учени са я изучавали и са доказали чистотата на написаното в нея.

Пророчествата, направени в Библията, се изпълняват дори в наши дни. Това са само едни от най-невероятните неща, които потвърждават кой е авторът на тази книга. Самият Творец на този свят знае какво ще се случи утре, както и в идните времена. Той не предрича нещата като някой медиум, той ги знае!

Интересно е също така да се знаят разликите между Исус и Мохамед. В Библията се казва: В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог!4.

Защо Исус Христос е наречен Посланик на блага вест, Божието Слово и Онзи, който стои най-близо до Аллах, а Мохамед – не?

И още – защо Исус е без недостаък и без грях, а в Корана за Мохамед често се споменава, че трябва да се покайва за греховете си? Всеки мюсюлманин, който чете Корана с разбиране много добре знае за това.

Библията казва за Исус, че извършва чудеса и други неща, които никой друг, освен Бог, не може да извърши - неща като възкресяване на мъртви и изцеление на болни.

Защо Мохамед никога не е извършвал подобни неща? Въпреки че мнозина по негово време искат от него да извърши чудо, той отказва. Само едно чудо е записано в Корана – разделянето на луната на две. Каква облага носи това на човечеството?

Преди да се роди Исус Христос множество ангели са изпратени да обявят величественото раждане на безгрешния син на една девица. Обаче Мохамед, най-великият от всички пророци на исляма, не получава такава привилегия? Защо нищо подобно не се споменава за Мохамед?

Ако Бог наистина е в състояние да направи така, че девица да роди, защо да е трудно за него да нарече Исус свой Син?

Коранът казва, че за човечеството ще има откровение и милост5. Мюсюлманите ще трябва да прочетат Инджила (Евангелието), за да разберат за Божията милост към човечеството.

В Инджила (Евангелието), Марко 10:46-47 четем за един сляп мъж, който се среща с Господ Исус:
Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя. И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене!

Пак в Новия Завет четем:
Пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот6.

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите7.

Господ Исус Христос не е милостта, показана към човеците само по негово време и единствено в неговата страна. Бог го направи милостта за ВСИЧКИ ЧОВЕЦИ ДОРИ СЛЕД МОХАМЕД.

От Библията знаем, че сме грешни и отделени от Господ. Исус Христос е единственото разрешение за нас, за да се примирим с Господа, защото той е безгрешен и става грешен вместо нас. Нашите грехове се прехвърлят върху него.

Исус Христос понася нашите грехове и става грешен вместо нас. В Инджил (Евангелието) четем:
Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им8.

На мнозина други той казва: Прощават ти се греховете, показвайки с това, че желае те да бъдат избавени от греховете им! Той понася техните грехове!

Също в Новия Завет четем:
Който за нас направи грешен Онзи [Исус], Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога9.

Мнозина са намерили Божията милост в Господ Исус Христос и животът им е бил променен. Един от тях съм аз. Много хора търсят чудеса, авторитети, Истината и само истината на погрешните места, както и аз самият правех, докато не срещнах него – единственият, който знае пътя до Бога, и който единствен е Пътят. Както сам той казва:

Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели10.

Мохамед и мюсюлманите се молят всеки ден, по много пъти на ден, в така посветените им молитви за насока, а най-интересното е, че Мохамед се моли за това до края на живота си11.

Бил ли е Мохамед на прав път? Ислямът ли е правилният път? Насърчавам всички мюсюлмани да запитат себе си наистина ли е истината онова, което правят, за да стигнат рая! Вярвам, че раят е място, което има цена, която се плаща чрез делата ни, но само чрез Божията милост и благодат. Моля се Бог да даде повече глад във всеки един от нас, за да можем всеки ден да се обръщаме към него за нашата духовна храна и спасение! Както никога преди това, Бог е направил нещата лесни за нас. Елате при него със смирено сърце. Търсете лицето му и ще се намерите в неговата прегръдка!

Ние ставаме ново творение в Христос. Писано е отдавна, но все още е вярно и днес! Как само умовете и мислит ни се променят, защото онзи, който ни е създал, знае как да запълни липсващата празнина и как да пренасочи духовния ни живот към Господ Исус Христос, който е единственият път към него!

Затова братя и сестри, отворете сърцата си и умовете си и приемете неговата изумителна любов. Позволете на Господ Исус Христос да дойде в живота ви и вижте какво ще се случи след това. Ще започнете най-голямото приключение във вселената. Винаги, когато съм изпадал в затруднение, той е бил до мен и ме е успокоявал, както никой никога не е успявал да ме успокои. Той ми е показвал, че е жив довека и че много ме обича.

Хваля Бога и му благодаря, че изпрати Сина си Господ Исус Христос да умре вместо мен, и вместо всички нас, и че построи велик и славен мост, по който да стигна до него! За да разберете как можете да започнете взаимоотношение с Бога, моля прочетете: Отвъд сляпа вяра.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Исая 30:21 (2) Еремия 29:11-13 (3) Сура ал- Бакара 2:106 (4) (Инджил) Йоан 1:1 (5) Сура Мариaм 21 (6) Юда 21 (7) 1 Петрово 1:3 (8) Инджил (Евангелието), Матей 1:21 (9) 2 Коринтяни 5:21 (10) Йоан 14:6-7 (11) Сура ал Фатиха 3


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More