×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Какво ще се случи, когато дойде краят на света?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Въпрос: Бих искал/а да науча повече за последните времена и по-точно за нещата, свързани с „грабването“.

Нашият отговор: Благодарим за въпроса. Последните времена са много важна тема в Библията. За нея се говори на много места в старозаветните пророчески книги (от Исая до Малахия). В Новия Завет основните пасажи за края на света са в: Матей 24:4-44, Марко 13:5-33, Лука 17:20-37, Лука 21:8-36, 1 Солунци 4:14-5:3, 2 Солунци 1:6-2:12, 2 Петрово 3:3-12 и цялата книга Откровение.

Относно кога точно ще дойде краят на света Исус казва, че никой не знае нито деня, нито часа:

Обобщението на думите на Исус от Матей 24 глава включва следното:

 • Войни и военни слухове
 • Народ се повдига срещу народ и царство срещу царство
 • Глад и земетресения
 • Лъжепророци, идващи в името на Исус
 • Мнозина измамени от лъжепророците
 • Лъжепророците извършват знамения и чудеса
 • Преследване на истинските вярващи
 • Любовта на хората към Бога охладнява
 • Благовестието се проповядва по целия свят
 • „Мерзост, която докарва запустение“ (световен лидер, който ще направи себе си Бог)
 • Голямата скръб
 • Промени в слънцето, луната и звездите
 • Истинските последователи на Исус са събрани да бъдат с него
 • Исус се завръща
 • Исус съди земните народи

Относно „грабването“ - събитието, в което истинските последователи на Христос са грабнати да го посрещнат във въздуха - основните текстове са: Матей 24:31, Марко 13:27, 1 Коринтяни 15:51-52, 1 Солунци 4:16-17 и 2 Солунци 2:1-4.

Също така, добре е да се отбележи как ще бъдат охарактеризирани последните дни. Библията казва:

А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви (2 Тимотей 3:1-4).

Последните времена в основни линии се свързват със завръщането на Исус Христос и неговия съд над човечеството и света. Затова познаването му всъщност е най-важното нещо за разбирането на последните времена. Ако искате да научите повече по тази тема, вижте Как можем да познаваме Бог? или започнете да изследвате Библията с четене на книгата, наречена „Йоан“.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More