×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Кой е дяволът?

Кратко описание на дявола - кой е той и заплаха ли е за нас?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

В карикатурите и комиксите дяволът се явява като сладък, безобиден изкусител, който ни тласка да направим нещо, което е забавно или съвсем малко погрешно. В действителност обаче дяволът никак не е безобиден.

Кой е дяволът? Той не е двойник на Бог, защото Бог няма равен, няма противоположност. Бог винаги е съществувал и всичко друго, което съществува, включително ангелите, е било създадено от Бог.

Дяволът (понякога наричан Сатана или Луцифер) е ангел, който възстава срещу Бога. Той е враг не само на Бога, но и на човечеството, безмилостен в своята мисия: да ни убие, унищожи или да ни зароби. Библията ни предупреждава: „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне“1.

Силата на дявола е смешна в сравнение със силата на Бог. И все пак той е истинска заплаха за хората и има способността да съсипе живота на човека.

Сатана има една основна тактика: да ни мами. Той се опитва да измами цели нации, света и отделната личност. Той изкривява и изопачава истината и в лъжите му се крие голяма сила.

Д-р Нийл Андерсън прави проницателно наблюдение. Той казва, че Библията описва дявола по три начина:
      - изкусител
      - клеветник
      - баща на лъжите

Д-р Андерсън отбеляза: „Ако исках да ви изкуша, щяхте да разберете. Ако исках да ви обвиня, щяхте да разберете. Но ако исках да ви подлъжа, нямаше да разберете. Силата на Сатана е в лъжата. Ако премахнете лъжата, ще премахнете силата.“

По какъв начин лъже дяволът?

Ето само няколко примера:

Бог създава Адам и Ева със свободна воля да избират и вземат решения, точно както хората могат и днес. В Едемската градина най-вероятно е имало стотици видове плодни дървета. Единствената заповед, която Бог дава на Адам и Ева, е да не ядат от едно специално дърво. „Просто не яжте от това единствено дърво иначе ще умрете“. Достатъчно просто.

И все пак Сатана убеждава Ева, че: „Никак няма да умрете“. Това е първоначалната лъжа. След което той продължава да лъже: „...Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото“2.

Сатана мами Ева, убеждавайки я, че Бог задържа нещо чудесно от тях, че този плод ще ги направи като Бог. И това не би ли било добро нещо? Проблемът е, че не е вярно. Адам и Ева вярват на лъжата на Сатана, вместо на думите на Бога, което води до ужасни последици.

Как дяволът обвинява Бог

Най-голямото желание на Сатана е да държи хората далеч от Бог. Той се опитва или да ви накара да отхвърлите съществуването на Бог, или да злословите, да излъжете за характера на Бог. Ето един пример:

Бог многократно потвърждава любовта си към нас. „Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост.“3 „...Не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас...“4 „Вижте каква любов е дал нам Отец...“5 „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“6

Но какво казва Сатана? „Бог не те обича. Погледни всичките проблеми, които имаш. Ако Бог те обичаше, нямаше да имаш тези проблеми“. Звучи убедително.

Въпреки това, всички хора се сблъскват с проблеми. Те са част от живота. Това, което Сатана пренебрегва да ви каже, е, че ако имате връзка с Бог и разчитате на него, Бог може да ви преведе през тези проблеми. Не е нужно да ги решавате сами. Бог може да ви даде мъдрост и истинска сила по време на тези проблеми. И не само това, но той казва, че докато се сблъсквате с трудностите „...Мир ви оставям...“7 Защо? Защото човек знае, че на Бог може да се разчита.

Без Бог, човекът е описан като „без надежда в този свят“. Това не е желанието на Бог за никого.

Как дяволът обвинява вас

Сатана не само се опитва да ви заблуди относно Божията доброта, но също ви клевети пред Бог. Той прави това с един човек на име Йов. Сатана казва, че ако Йов преживее страдание той ще прокълне Бога, но Йов не постъпва така. Сатана се стреми да ви отслаби и да ви обвини пред Бога.

Но не само това. Сатана насочва клеветата и осъждението си към вас.

Той ни убеждава: „Бог не би те поискал. Никога няма да бъдеш достатъчно свят. Погледни всичкия боклук в живота си, всички пъти, в които си се провалял, нещата, които вършиш, зависимостите, които имаш. Бог никога не би те приел или поискал. Никога няма да успееш.“

Отново - само лъжи. Бог много ясно казва, че не е нужно да станем „добри“, за да бъдем приети от него, нито да станем безгрешни, за да имаме връзка с Бог.

Исус казва за Сатана: „Дяволът бе убиец от самото начало... в него няма никаква истина. Когато говори лъжи, той открива истинската си същност, защото е лъжец и баща на лъжите.“8

Контрастът между дявола и Бог е зашеметяващ. Исус казва: „Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.“9

Исус казва на онези, които вярват в него: „Ако пребъдвате в Моето учение... ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.“10

Вместо да бъдете мамени от Сатана, вие имате възможността да знаете какво е казал Бог, че е вярно за него, за вашия живот, за взаимоотношенията. Докато Сатана иска да бъдете заробени от неговите измами, Бог иска да знаете кое е истината, да бъдете свободни и да изпитате истинския живот.

Освен че е лъжец и обвинител, Сатана, чрез своите лъжи, изкушава хората към робство и пристрастявания. „О, продължавай. Още един път няма да ти навреди. Никой няма да разбере. Няма да навредиш на никого, а и ще се почувстваш толкова по-добре.“

Как да се справим със Сатана

Ако решите да започнете връзка с Бог, все още ще продължавате да бъдете изкушавани от Сатана. Все още ще имате свободна воля да вземате решения. И въпреки това, в много ситуации ще знаете кое е истина и ще бъде по-малко вероятно да се поддадете на лъжите на Сатана, по-малко вероятно да се чувствате безпомощни, объркани или уплашени. Освен това Бог предлага помощта си.

Библията казва: „Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите“11.

Кой е Сатана? Изкусител, клеветник и лъжец. Неговото намерение е да държи хората изолирани от Бога, така че те да слушат само него, като се присъединят към неговия бунт и бъдат унищожени. Нищо, което той казва за Бога или за живота ви, не е истина.

Бог иска да имате връзка с него и да изпитвате любовта му. Той ви създаде не за да живеете в тъмнина и объркване, но за да знаете кое е истината. Исус казва: „Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“12

Чували ли сте някога как можете да започнете такава връзка с Бог? Следната статия обяснява: Как можем да познаваме Бог?

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) 1 Петрово 5:8 (2) Битие 3:4,5 (3) Еремия 31:3 (4) 1 Йоаново 4:10 (5) 1 Йоаново 3:1 (6) Йоан 3:16 (7) Йоан 14:27 (8) Йоан 8:44 (9) Йоан 10:10 (10) Йоан 8:31 (11) 1 Коринтяни 10:13 (12) Йоан 8:12

Други статии, които може да ви интересуват...


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More