×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Има ли разлика между католик и християнин?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Въпрос: Има ли разлика между това да бъдеш католик и това да бъдеш християнин?

Нашият отговор: Съществуват много християнски деноминации и църкви – Католическа, Презвитерианска, Баптистка, Лутеранска и т.н. Да сме част от една от тях не ни прави християни.

Истинският въпрос е дали човекът лично е приел Исус Христос да живее вътре в него/нея... дали той/тя имат лично взаимоотношение с Бог.

В Евангелието от Йоан се казва, че на всички, които Го приеха [има се предвид Исус], сиреч на всички, които вярват в Неговото име, даде право да се нарекат Божии чада1. Защо трябва да станем Божии деца? Защото до този момент Бог е отделен. Ние може и да знаем, че той съществува. Ние може и да знаем, че трябва да му се покланяме. Ние дори можем да знаем, че във време на нужда той е, на когото се молим. Но съществува дистанция между нас, за която знаем, и тя е поради нашия грях.

И така, докато живеем и дишаме – познайте какво! - ние ще продължаваме да съгрешаваме. Ще продължаваме да вършим нещата по нашия начин вместо по Божия. Но не е нужно грехът ни да остава като пречка между нас и Бога. Ето как:

Библията казва, че има наказание за греха и то може да е по-строго, отколкото очаквате. Наказанието за греха е смърт. Това не е просто наказание за грехове като убийство, например. Това е Божието осъждане на всеки и всякакъв грях. Библията казва: Защото заплатата на греха е смърт2. Но за да не умрем вечно отделени от Бога поради греха ни, Исус умира вместо нас. Той напълно заплати за нашия грях. И ни предлага пълно опрощение. Не временна прошка. А опрощение дори за греховете, които ще извършим в бъдеще. Това опрощение можем да имаме още сега, защото Исус умира за всичките ни грехове. Ние можем веднага да започнем близко, лично взаимоотношение с него, понеже пречката на греха вече я няма. Това не означава, че ставаме съвършени и не грешим повече. Но ставаме простени, понеже приемаме, че Исус умира за нашия грях, вместо нас.

Въпреки това, сега Бог, в Своята благодатна добрина, ни обявява за простени. Той извърши това чрез Исус Христос, който ни освободи, отнемайки греха ни. Понеже Бог изпрати Исус да поеме нашето наказание за нашите грехове и да задоволи Божия гняв към нас. Ние се оправдахме пред Бога, когато повярвахме, че Исус проля кръвта си, жертвайки живота си за нас3.

Когато приемем Исус Христос в живота си, Бог ни обявява за „невинни“ и казва, че сега сме „оправдани“ пред него. Нашето взаимоотношение с Бога започва по един реален начин – начин, по който не просто знаем, че той е „някъде там“, а че живее вътре в нас. Имаме Божията прошка и взаимоотношение с него. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ4.

Ако искате да сте сигурни, че имате лично взаимоотношение с Бог, че греховете ви са простени и че вече няма преграда между вас и Бога, разгледайте следната статия, която обяснява как можете да имате всичко това още сега: Как можем да познаваме Бог?

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Йоан 1:12 (2) Римляни 6:23 (3) Римляни 3:23,25 (NLT) (4) Римляни 6:23


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More