×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Има ли много противоречия в Библията?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Въпрос: „Има ли много противоречия в Библията?“

Нашият отговор: Макар някои хора да твърдят, че Библията е пълна с противоречия, това просто не е вярно. Броят на местата, където има такива очевидни противоречия, всъщност е невероятно малък, имайки предвид размера и обхвата на Библията като книга. Ако все пак има такива несъответствия, те са по-скоро рядкост, отколкото някакъв проблем. Те не докосват никое основно събитие или елемент от вярата като цяло.

Ето един пример на т. нар. противоречие. Пилат заповядва да се постави надпис на кръста, на който е разпънат Исус. Три от Евангелията описват какво е гласял надписът:
     В Матей – „Тоя е Исус, юдейският Цар“
     В Марко – „Юдейският Цар“
     В Йоан – „Исус Назарянин, юдейският цар“

Формулировката е различна и поради това се забелязва противоречие. Макар че забележителното тук е описанието, което и тримата автори дават с изключителни подробности – Исус е разпънат. За това нещо всички са единодушни. Те дори записват, че на кръста е поставен надпис и неговото значение е едно и също и в трите книги.

Но какво можем да кажем за самата формулировка? В оригиналния гръцки език на Евангелията не се е използвал символът за кавички, както днес се използва, за да обозначим пряк цитат. Авторите на Евангелията са използвали непряк цитат, което обяснява малките разлики в пасажите.

Ето още един пример за очевидно противоречие. Бил ли е Исус две или три нощи в гробa преди да възкръсне? Исус казва преди своето разпъване: „Защото, както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи” (Матей 12:40). Маркo записва едно друго изказване на Исус: „Ето ние възлизаме за Ерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на езичниците; и ще Му се поругаят, и ще Го заплюват, ще Го бият и ще Го убият; а след три дни ще възкръсне“ (Марко 10:33,34).

Исус е убит в петък, а възкресението е установено в неделя. Как така е бил в гроба три дни и три нощи? Това е еврейският начин по времето на Исус да се даде метафорична илюстрация, чрез която всяка част от деня и нощта се брои като цял ден и цяла нощ. Така че петък, събота и неделя се броят за три дни и три нощи в еврейската култура. По подобен начин говорим и днес – ако някой каже: „Прекарах целия ден в пазаруване“, ние не разбираме думите му сякаш той буквално е пазарувал 24 часа!

Това е характерно за очевидните противоречия в Новия завет. Повечето от тях се разрешават с по-внимателно разглеждане на целия текст и чрез изучаване на историческия контекст.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More