×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Има ли прераждане?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Въпрос: Някъде в Библията говори ли се за прераждане? Откъде можем да сме сигурни, че този живот е единственият?

Нашият отговор: Много добър въпрос. В Библията никога не се е говорило за прераждане, дори напротив – тя твърди точно обратното.

Определено е на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд (Евреи 9:27).

Ако Библията е права, тогава защо Бог не приема прераждането? Имайте предвид, че идеята за прераждането в същността си може да е напълно погрешна. Прераждането е теорията, че чрез многото животи човек някак си най-накрая ще успее да направи правилното нещо и след това ще бъде допуснат до рая/нирвана. Много хора си мислят, че са достатъчно добри и вече са готови за рая (не са ограбили банка, нито са убили някого). Идеята с прераждането е подобна. Единствената разлика е, че се предполага, че ще бъдете достатъчно добри... някога.

Защо подобен начин е погрешен? Защото не взема под внимание човешката греховност. Библията казва, че всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога (Римляни 3:23), че всички се отвърнаха от Бога и се отбиха по своите собствени пътища (Исая 53:6), че няма нито един, който да върши добро (Псалм 53:3) и че няма нито един, който да не извършва грях (Еклесиаст 7:20).

Следователно, какво е доброто на това да се върнете отново на земята в друго тяло? Степента на промяна няма да е достатъчна, за да се случи нещо различно. Вие живеете първия си живот като грешник пред Бога, след което се връщате като различен човек, който така или иначе е грешник, отвърнал се от него. Безкрайният цикъл няма да е от полза за никого.

Понеже сме грешници имаме нужда от прошка. И понеже сме се отвърнали от Бога, сега имаме нужда да се върнем при него (покаяние). Това е повтарящото се послание на Библията.

Бог ни казва да се обърнем към него за прошка и да го търсим, за да го познаем. Ако направим това, тогава раят започва в този живот и продължава в следващия. Защото той самият – а не различно място, на което живеем – е истинската причина и цел.

Макар Библията да опровергава прераждането, тя говори за възкресението на всички хора:

Иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му, и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане (Йоан 5:28-29).

Ето още един стих, който говори за това осъждане:

След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него... Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха... и мъртвите бидоха съдени според делата си [... ] И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро (Откровение 20:11-15).

Искате ли да знаете как името ви да бъде записано в книгата на живота? Искрено още сега помолете Бога за прошка. Исус умря за вашите грехове, за да може да бъдете простени. Но за да получите Божията прошка, трябва да се обърнете към него с искреност и готовност да посветите живота си.

Вижте още: Как можем да познаваме Бог?

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More