×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Има ли нещо общо със секса първоначалният грях на Адам и Ева?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Въпрос: Състои ли се първоначалният грях в това, че Адам и Ева са правили секс? Дали Бог ги изгонва, защото са правили секс?

Нашият отговор: Страхотен въпрос! Първоначалният грях на Адам и Ева няма нищо общо с това, че те са правили секс. Бог ги създава не само със способността и свободата да правят секс, но и със заповедта да го правят! И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте […]1.

Чели ли сте някога Битие (първата книга на Библията) втора глава? В изречения (стихове) 16 и 17 се казва: И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.

Един ден Адам и Ева се вслушват в Сатана (приел формата на змия), който ги лъже като им казва: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото2.

Сатана изрича пред Адам и Ева една лъжа. Думите му противоречат на Божието Слово, защото им казва, че да ядат от забранения плод е нещо добро.

Грехът на Адам и Ева е тяхното непокорство към Бога – те правят онова, което искат, вместо да послушат Бог. Те се вслушват в Сатана, както и в собствените си аргументи, мислейки си, че Бог крие нещо наистина прекрасно от тях, което всъщност не е така. И това важи за всички нас. Мислим си, че знаем по-добре от Бога. Мислим си, че той ни ограничава, че крие нещо от нас, че ние имаме по-добрите начини. И точно както Адам и Ева, ние сме изкушени да изберем да вярваме на Сатана вместо да повярваме на Бога. Ето го доказателството: И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде3.

От този момент нататък те се отделят духовно от Бога – той ги изгонва от Едемската градина, забранява им достъп до дървото на живота и вместо да живеят вечно, те в крайна сметка умират. Смъртта не е част от Едемската градина. Библията казва: Защото заплатата на греха е смърт. Това е причината, поради която Исус идва – да понесе вместо нас наказанието за нашия грях, за да не умрем вечно отделени от него. Когато Исус умира на кръста, той напълно заплаща за ВСИЧКИ ваши грехове, а днес ви предлага пълна прошка и вечен живот. Библията казва: Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ4.

Ако искате да научите повече, вижте: Как можем да познаваме Бог?

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Битие 1:27,28 (2) Битие 3:4,5 (3) Битие 3:6 (4) Римляни 6:23


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More