×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Защо да почитам Бог, който позволява да се случват ужасни неща?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Въпрос: „Защо да почитам Бог, който позволява да се случват ужасни неща - като например дете да бъде изнасилено?“

Нашият отговор: Вероятно няма по-брутално престъпление от това дете да бъде изнасилено. То е разрушително за жертвата по толкова много начини! И когато се опитваме да се справим с подобно деяние, подходящата емоция, с която подхождаме, е гняв. Понеже няма обяснение за такова престъпление.

Въпреки това, Бог не е виновен, че хората избират да вземат доброто, което той е създал, и да го извратят. Не е негова вината, че бащи насилват дъщерите си или майки вербално малтретират синовете си.

Ние, човешките същества, сме доста свободни да правим каквото си изберем.

Как трябва да се чувстваме, когато Бог не възпира другите хора да извършат зло срещу нас?

Как трябва да се чувстваме, когато Бог не ни възпира да извършим зло срещу другите хора?

Можем да си пожелаем Бог да установи списък с граници, отвъд които хората трябва да бъдат наказвани. Дори можем да предложим на Бог да убива всеки, който насилва дете.

А какво да кажем за продуцентите на детско порно, които може да са помогнали да мотивират някой мъж да насили дете? Не би ли било правилно Бог да убие и тях?

Добре, а какво трябва да направи Бог например с хората, които са вербално насилващи? Думите могат да нараняват дълбоко. Изглежда доста очевидно, че успяваме да направим това, което сме избрали да направим. И не виждам как може да се ядосваме на Бога, че ни позволява да го направим.

Нима Бог не ни е разкрил как по най-добрия начин да живеем живота си?

Не е ли истина, че ако всеки следваше 10-те Божии заповеди, нито едно дете нямаше да бъде изнасилено или малтретирано?

Не е ли истина, че ако всеки следваше 10-те Божии заповеди, никога нищо нямаше да бъде откраднато, на никого нямаше да му изневеряват, ничий син или дъщеря нямаше да бъде убит?

Вместо да ни контролира, Бог ни дава свобода. Бог не се намесва в изборите на никого. По-скоро той ни уверява, че един ден всички ще отговаряме за това, което сме направили и ще бъде раздадено правосъдие. Присъдите ще са основани на дадените ни упътващи граници.

Но проблемът е, че да ни се казва как да живеем добре е недостатъчно. Дори Бог го казва.

Бог казва, че ние се нуждаем от нещо по-дълбоко.

Помислете за хората в живота ви, които са оказали най-голямо положително влияние върху вас. Някой учител, приятел или роднина. Някой, на когото наистина се възхищавате. Чийто начин на живот харесвате. Харесвате как се отнасят към хората. Искате да приличате повече на тях.

Те са оказали влияние едновременно на сърцето и ума ви.

По много подобен начин Бог ни предлага взаимоотношения, но не с религия или правила, а със самия него.

Взаимоотношение с Бога, което ни пренася отвъд простото покоряване на външни правила за правилно и грешно.

Исус ни кани: „Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя… научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.“1

Той казва, че тези, които са жадни за справедливост, ще бъдат удовлетворени. Тези, които са гладни за изобилен живот, ще го намерят. Това е нещо, което правилата никога не могат да постигнат. Ние се нуждаем от нещо повече от „просто да се опитваме да бъдем добри“.

Исус ни кани да го приемем в сърцата си: „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него.…”2

Ако сте били жертва на действията на някой друг и все още дълбоко страдате, Бог може да изцели сърцето и ума ви, както никой друг не може.

Може би го чувствате като труден избор... Бог, който не е предотвратил страданието да се случи, в същото време е този, който може да ви утеши и да ви помогне да се възстановите. Ясно е, че другият човек е действал срещу Божиите пътища. Но вие имате избора да отидете при Божията любов за изцеление.

Исус познава от опит страданието. Той дава живота си на кръста за нас.

Той прави това, за да можем ние да бъдем опростени. Нещата, които сте направили в живота си може и да не са сравними с тези, които някой друг е направил спрямо вас. И въпреки това всички съгрешаваме по различни начини.

Исус е бит, след това бичуван с камшик с метални накрайници може би над 40 пъти. После китките и краката му са приковани на кръст, където той виси до смърт. Това е брутално изтезание.

Исус предварително знае, че ще умре чрез разпъване на кръст. Той казва на своите ученици неколкократно, че ще бъде арестуван и предаден, „за да Му се поругаят, да Го бият и Го разпнат; и на третия ден ще бъде възкресен“3.

Преди да бъде разпънат той им казва: „Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си”4.

Исус предлага следното: „Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов”5. Исус доказа Своята любов към нас.

Той ни кани да живеем живота си с него. Да познаваме него и любовта му към нас. Да бъдем възстановени в човека, който ни е създал да бъдем. Това е най-ценното взаимоотношение, което човек може да има. Това обяснява как можете да започнете взаимоотношение с Бога.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Бележки: (1) Матей 11:28,29 (2) Откровение 3:20 (3) Матей 20:18,19 (4) Йоан 15:13 (5) Йоан 15:9


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More