×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Защо Бог не извърши грандиозно чудо, чрез което да даде доказателство за себе си?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Въпрос: „Защо днес няма никакви ясно видими чудеса, които да покажат – без никакво съмнение – на всеки в света, че „Има Бог!“?“

Нашият отговор: Много от нас искат силни, дори впечатляващи, аргументи, за да вярват в Бог. Истината е, че съществуват подобни силни фактологични и философски основания да вярваме (вижте раздел: За Бог).

Но защо Бог не направи нещо по такъв крещящ начин, че хората да ТРЯБВА да повярват, че той съществува? Филип Янси дава добър отговор в книгата си „Исус, когото никога не съм познавал“.

Янси посочва, че Бог ни дава свободата да вярваме или да не вярваме в него. И казва: „Моята вяра страда от прекалено голяма свобода, от твърде много изкушения да не вярвам. Понякога искам Бог да ме изуми, да преодолее моите съмнения с несъмнен факт, да даде окончателни доказателства за своето съществуване и загриженост. Аз искам Бог без неясноти. Един, когото мога да посоча на моите съмняващи се приятели“. След което продължава: „Колкото повече опознавах Исус, толкова по-впечатлен бях от това, което Достоевски нарича чудото на въздържанието.“

Исус е могъл да извърши такива грандиозни чудеса, че хората да са били длъжни да повярват в него. Той е могъл да вземе днешния Ню Йорк, пълен с небостъргачите, метрото и електронните неонови билбордове и да го спусне право пред хората върху прашните пътища в Близкия изток преди 2000 години.

Но той не го прави. Защо?

Бог винаги отстоява свободната воля, с която ни е създал.

Янси казва: „Още по-удивителен е неговият отказ да се представя и да изумява. Божията крайна настойчивост за човешката свобода е толкова абсолютна, че той ни дарява властта да живеем така, все едно не съществува, да го заплюваме в лицето, да го разпънем на кръст. Вярвам, че Бог държи на това въздържание, защото никакви блестящи демонстрации на всемогъщество няма да постигнат резултата, който той желае. Въпреки че силата може да наложи подчинение, само любовта може да предизвика отклик на любов, а това е единственото, което Бог иска от нас и причината, поради която ни е създал.“

Това, което Бог иска, е да го познаваме лично като наш Баща, Приятел, Утешител, Съветник, Господ – доброволно, не по принуда.

Той със сигурност ни дава достатъчнo основания да вярваме в него (за това вижте: Отвъд сляпа вяра). Но той не ни принуждава да го познаваме. Вместо това учтиво ни пита дали ще му позволим да влезе в живота ни. Исус казва: „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него“ (Откровение 3:20). Той влиза в живота ни с наше разрешение.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More