×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Други въпроси

Възможно ли е Бог да е жена?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Въпрос: Може ли Бог да е жена?

Нашият отговор: Вероятно не е правилно да разглеждаме Бог като жена, макар Библията да показва Божията „женствена“ страна, ако можем да се изразим така. На едно място Исус казва:

Ерусалиме! Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте! (Матей 23:37).

Също така, в книгата Притчи Божията мъдрост е олицетворена като жена (т.е. Притчи 1:20, 8:11, 9:1), но въпреки това в Новия Завет се казва, че Исус е Мъдростта от Бога (1 Коринтяни 1:24).

Но в основни линии Бог избира да се разкрие в Библията като приема мъжки образ. Библията е вдъхновена от Бог (2 Тимотей 3:16) и в нея Бог винаги говори за себе си като „Той“ или „Него“. Следователно, Бог иска хората да го възприемат като „Него“ и „Той“.

Все пак в Битие първа глава се казва, че „човекът“ (в смисъл на „човечеството“, а не на „мъжът“) е създаден по Божия образ - мъж и жена.

И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде (Битие 1:27).

Следователно, не бива да се изненадваме, ако Бог притежава и „мъжественост“, и „женственост“ в себе си, за да може и мъжете, и жените, да се свържат с него. Бог може да бъде разглеждан като майка (кокошка) и въпреки това да се нарича Небесен Отец (както Библията много често го нарича). Бог е и грижовен и загрижен за добруването ни, и мощен и силен.

Разбира се, Бог е толкова по-различен и отвъд нас, че със сигурност не е нито мъж, нито жена. Макар и създадени по неговия образ и отразяващи част от това, което е Бог, ние като хора със сигурност не представляваме всичко, което е той. Дори един художник, който рисува своя автопортрет е много повече от самото изкуство, което създава.

Забележителното тук е, че Бог благоволява да ни се разкрие. Бог става човек – в личността на Исус Христос - и желае да ни привлече към взаимоотношения с него, които той направи напълно осъществими. За да научите повече, моля вижте: Как можем да познаваме Бог?.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More