×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Да познаваме Бог

Свързване с Божественото

Основните световни религии и техните вярвания за Бог. Индуизъм, будизъм, ислям, християнство и ню ейдж...

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

от Мерилин Адамсън

Всички искаме да изживеем живота си успешно, с усещането, че сме постъпили правилно. Тогава нека разгледаме основните световни религии. Има ли нещо в тях, което може да даде на живота ни по-голяма дълбочина и насока?

По-долу са разгледани основните световни религии... Индуизъм, ню ейдж, будизъм, ислям и християнство.* Статията дава кратко описание на всяка от тях, на нейния възглед за Бога и какво може човек да получи от тази религия. В края се обяснява как учението на Исус се различава от основните религии.

* Всяка от тези религии има секти с различни вярвания. Описанието, дадено тук, се фокусира върху основните вярвания на всяка религия. Други основни религии, като например юдаизма, можеше да бъдат обсъждани, но за краткост избрахме само тези.

Индуизмът и неговите вярвания

Повечето индуси се покланят на едно Същество на абсолютното единство (Брахман) чрез безкрайни проявления на богове и богини. Тези различни божества се превъплъщават в идоли, храмове, гурута, реки, животни и т.н.

Индусите вярват, че тяхната позиция в настоящия живот се определя от техните действия в предишен живот. Следователно, индуизмът дава възможно обяснение на страданието и злото в този живот. Ако поведението на някого някога е било зло, той оправдано би могъл да преживее огромни трудности в този живот. Болката, болестите, бедността или бедствията, като наводнение например, са заслужени от този човек поради собствените му зли действия, обикновено в предишен живот.

Целта на индусите е да се освободят от закона на кармата... да бъдат свободни от непрекъснатите прераждания. От значение е само душата, която един ден ще бъде освободена от цикъла на преражданията и ще бъде в покой.

Индуизмът дава на човека свободата да избира как да работи за достигането на духовно съвършенство. Има три възможни начина да се сложи край на този цикъл на кармата: 1. Да бъдеш любящо посветен на някое от индуските божества; 2. Да растеш в познание чрез медитация на Брахман (единство)... да осъзнаеш, че обстоятелствата в живота не са реални, че индивидуалността е илюзия и само Брахман е реален; 3. Да бъдеш посветен на различни религиозни церемонии и ритуали.

Ню eйдж и неговите вярвания

„Новата епоха“ насърчава развитието на собствената сила или божественост на човека. Когато става дума за някакво божество, последователите на този вид духовност не говорят за трансцендентен, личен Бог, който е създал вселената, а за висше съзнание в себе си. Човек, който преследва духовно развитие, може да гледа на себе си като божество, космос, вселена. Всъщност, всичко, което той вижда, чува, чувства или си представя, трябва да се счита за божествено.

Изключително разнообразна, ню ейдж се представя като колекция от древни духовни традиции, поучавана от голямо разнообразие говорители, книги и семинари. Тя признава много богове и богини, както в индуизма. Земята се разглежда като източник на цялата духовност и притежава своя собствена интелигентност, емоции и божественост. Но самият човек стои над всичко това. Самият човек е инициаторът, контролиращият и властващият над всичко. Няма реалност отвъд онази, която човекът сам си определя.

Ню ейдж учи широк спектър от източен мистицизъм и духовни, метафизични и окултни техники, като дишане, пеене, свирене на барабан, медитация... за да се развие съзнанието и собствената божественост.

Всяко негативно преживяване (провал, тъга, гняв, егоизъм, болка) се счита за илюзия. Последователите на ню ейдж вярват, че напълно управляват живота си, че нищо в живота им не е погрешно, негативно или болезнено. В даден момент човек се развива духовно до такава степен, че вече не съществува обективна външна реалност. Човекът, ставайки бог, създава своя собствена реалност.

Будизмът и неговите вярвания

Будистите не почитат богове или Бог. Хората, които не са запознати с будизма, често смятат, че будистите се покланят на Буда. Но Буда (Сидхарта Гаутама) никога не е твърдял, че е божествен, а по-скоро се смята от будистите за постигнал онова, което те също се стремят да постигнат - духовно просветление и заедно с него - свобода от непрекъснатия цикъл на живот и смърт.

Повечето будисти вярват, че човек има безброй прераждания, които неизбежно включват страдание. Будистът се стреми да сложи край на тези прераждания. Будистите вярват, че желанията, омразата и заблудата на човека са причината за тези прераждания. Следователно, целта на будиста е да очисти сърцето си и да се освободи от всички сладострастни копнежи и от привързаността към себето.

Будистите следват списък с религиозни принципи и се придържат към въздържанието, ограниченията, поста и отдадеността на медитацията. Когато един будист медитира, не е същото като да се моли или да се съсредоточава върху бог, а е по-скоро самодисциплина. Чрез практикуваната медитация човек може да достигне Нирвана - „угасване“ на пламъка на желанието.

Будизмът осигурява нещо, което се среща в повечето основни религии: правила, ценности и насоки, според които човек може да живее.

Ислямът и неговите вярвания

Мюсюлманите вярват, че има един всемогъщ Бог, наречен Аллах, който е безкрайно превъзходен и трансцендентен спрямо човечеството. Аллах се счита за създател на вселената и източник на всяко добро и зло. Всичко, което се случва, е волята на Аллах. Той е могъщ и строг съдия, който ще бъде милостив към последователите, в зависимост от добрите им дела и религиозната преданост. Взаимоотношението на последователя с Аллах е като това между слуга и господар.

Въпреки че мюсюлманите почитат няколко пророка, Мохамед се смята за последния пророк и думите и начинът му на живот са авторитет за последователите. За да бъде мюсюлманин един човек, той трябва да следва пет религиозни задължения: 1. Да повтори символа на вярата за Аллах и Мохамед; 2. Да декламира определени молитви на арабски пет пъти на ден; 3. Да дава на нуждаещите се; 4. Един месец всяка година да пости от храна, напитки, секс и пушене от изгрев до залез; 5. Веднъж в живота си да отиде на поклонение в Мека. При смъртта - въз основа на вярността към тези задължения - мюсюлманинът се надява да отиде в Рая. Ако не, той ще бъде вечно наказван в ада.

За много хора ислямът отговаря на техните очаквания относно религия и божественост. Ислямът учи, че има едно висше божество, което се почита чрез добри дела и религиозни ритуали. След смъртта човек се възнаграждава или наказва според своята религиозна преданост. Мюсюлманите вярват, че да дадеш живота си за Аллах е сигурен начин да влезеш в Рая.

Християнството и неговите вярвания

Християните вярват в един вечен Бог, който е създател на всичко съществуващо. Той е любящ Бог, който предлага на всеки човек личностно взаимоотношение с него сега, още в този живот.

По време на живота си на Земята Исус не се определя като пророк, насочващ ни към Бога, нито като учител по просветление. По-скоро той твърди, че е Бог в човешка форма. Той извършва чудеса, прощава греховете на хората и казва, че всеки, който вярва в него, ще има вечен живот.

Последователите на Исус гледат на Библията като Божието писмено послание към човечеството. Освен че е исторически запис на живота и чудесата на Исус, Библията разкрива неговия характер, любов и истина и как можем да го познаваме и имаме връзка с него, връзка както с приятел.

Християните вярват, че всички хора са грешни, включително и те самите. Те гледат на Исус като на техен Спасител, като Месия, който е пророкуван от всичките старозаветни пророци в Библията. Те вярват, че, поради любовта си към нас, Исус Христос заплаща за греховете на цялото човечество като умира на кръст. Три дни по-късно той възкръсва от мъртвите, според както обещава, и така доказва божествеността си.

Колко различни са тези основни религии?

Когато разглеждаме тези основни вероизповедания и техните възгледи за Бог, откриваме огромно разнообразие:

  • Индусите признават множество богове и богини.
  • Будистите казват, че няма божество.
  • Последователите на ню ейдж вярват, че те са Бог.
  • Мюсюлманите вярват в един силен, но непознаваем Бог.
  • Християните вярват в любящ Бог, който ни е създал, за да го познаваме.

Всички религии ли се покланят на един и същ Бог? Нека разгледаме това. Ню ейдж учи, че всеки трябва да влезе в центъра на едно космическо съзнание, но това би изисквало от исляма да се откаже от единствения си Бог, от индуизма да се откаже от многобройните си богове и от будизма, да признае, че има Бог. От всички тези религии, само една потвърждава, че съществува любящ Бог, който може да бъде познат в този живот.

Какво изисква всяка една от тези религии?

Всяка от основните световни религии (индуизъм, ню ейдж, будизъм, ислям и християнство) има своята уникалност по отношение на изискванията си.

Повечето от световните религии поставят една индивидуална личност, стремяща се към съвършенството.

При индуизма човекът със свои сили се опитва да се освободи от кармата. При ню ейдж той работи върху собствената си божественост. При будизма индивидът се стреми да се освободи от желанията. А в исляма човекът следва религиозни закони в името на рая след смъртта. При Исус Христос виждаме Бог, предлагащ ни взаимоотношение със себе си, основано не на нашите усилия, а на онова, което той извършва за нас.

Всички религии се опитват да се справят с един и същи проблем.

Всички сме наясно с личните провали и нуждата да бъдем по-добри. Това е, което води до създаването на религиите. Ние, също така, искаме да се чувстваме в мир със себе си, да сме пълноценни и да имаме вътрешна сила. Затова предприемаме стъпки като медитация, религиозни ритуали, книги за самоусъвършенстване, пост, молитви, лишения, поклонения на свещени места и т.н.

И въпреки това, когато стане въпрос за връзка с Бог, който съществува и ни е създал, проблемът ни не е липсата на личностни усилия. Проблемът ни е нашият грях. Никакви добри дела няма да могат да покрият, нито да замаскират времето, когато сме действали в разрез с Божията свята воля.

Интересно е например, че Буда никога не е твърдял, че е безгрешен. Мохамед също е признал, че има нужда от прошка. „Без значение колко мъдри, без значение колко надарени, без значение колко влиятелни са другите пророци, гурута и учители, те са разбирали в ума си, че са несъвършени, както всички останали“1.

Бог ни казва, че грехът ни стои като преграда между нас и него. Ние усещаме тази преграда, тази бездна. Това е причината, която е довела до съществуването на религиозните практики.

Бог припознава тази бездна между нас и него и подсигурява разрешение за нея. Той казва, че заплатата на греха е смърт...вечно духовно отделяне от него. Въпреки това, поради любовта си към нас, Исус Христос, самият Бог, идва в човешки образ, за да заплати за нашия грях вместо нас.

Исус поема наказанието за целия наш грях върху себе си, претърпява страдание на кръста и доброволно предава своя живот за нас. Библията казва: „По това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас.“2

„Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.“3

Бог ни предлага пълно опрощение заради смъртта на Исус за нас. Това означава опрощение на всичките ни грехове... минали, настоящи и бъдещи. Исус заплаща за всички тях. Бог, който създава вселената, ни обича и иска да имаме взаимоотношения с него. „В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.“4

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот"5

Христос ни предлага истинска свобода от греха и вината ни. Той не ни оставя да се справяме сами с провалите си, с малката надеждица, че утре може и да станем по-добри хора.

Чрез Исус Христос Бог се приближава към човеците, осигурявайки ни път, по който да се свържем с него.

Бог иска да го познаваме.

Исус казва: „Който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее...и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя“6. Той призова хората не само да следват ученията му, но да следват него. Той казва: „Аз съм пътят, истината и животът“7. Твърдейки, че той е истината, Христос отива отвъд пророците и учителите, които просто казвали, че говорят истината8.

Исус определя себе си като равен на Бога и дори дава доказателство за това. Той казва, че ще бъде разпънат на кръст и че три дни след смъртта си ще възкръсне. Той не казва, че ще се прероди някой ден в бъдещ живот. (Кой би могъл да разбере дали наистина го е направил?)

Той казва, че три дни след като бъде погребан, ще се покаже жив на онези, които са видели разпятието му. На този трети ден гробът на Исус е открит празен и много хора свидетелстват, че са го видели отново жив. Сега той ни предлага вечен живот.

За разлика от мнозинството световни религии...

Това не е посвещение към даден метод за самоусъвършенстване като Осмичния Път или Петте стълба, медитацията или добрите дела, или дори Десетте заповеди. Те изглеждат ясни, добре дефинирани и лесни за следване пътища за постигане на духовност. Но те се превръщат в обременяващ стремеж към съвършенство и връзката с Бог все още продължава да е непостижима.

Чрез Исус Христос връзката между вас и Бог е двупосочна. Той ни приветства при себе си. „Господ е близо при всички, които Го призовават, при всички, които с истина Го призовават“9. Можете да общувате с Бог, който ще отговори на молитвата ви, ще ви даде по-дълбок мир и радост, ще ви насочи, ще ви покаже своята любов и ще промени живота ви.

Нашата надежда не е в следването на закони или правила, а в познаването на Спасителя, който напълно ни приема поради вярата ни в него и в жертвата му за нас. Ние не заслужаваме своето място на небето чрез религиозни усилия или добри дела. Раят е безплатен дар за нас, когато започнем връзката си с Исус Христос.

Искате ли да бъдете напълно простени и да опознаете лично Божията любов към вас?

Започване на връзка с Бог.

В световните религии човекът е във взаимоотношение с учения, идеи, пътища, ритуали. Чрез Исус човекът може да има взаимоотношение с любящ и силен Бог. Вие можете да разговаряте с него и той ще ви напътства в новия ви живот сега. Той не просто ви посочва път, философско учение или религия.

Той ви приветства да го познаете, да изпитате радост, да имате увереност в любовта му, когато се сблъсквате с предизвикателствата на живота. „Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца.“11.

Можете да започнете връзка с Бог сега. Просто можете искрено да го помолите да прости греховете ви и да го поканите да влезе в живота ви. Исус казва: „Ето стоя на вратата [на сърцето ти] и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него..."12.

Бихте ли искали да започнете връзка с Бог, който ви е създал и който силно ви обича? Можете да го направите още сега, ако това е желанието на сърцето ви: „Боже, моля те да ми простиш. Каня те да влезеш в живота ми сега. Благодаря ти, Исусе, че умря за греховете ми. Благодаря ти, че идваш в живота ми, както каза, че ще направиш.“

Ако искрено сте помолили Бог да влезе в живота ви, вие сте започнали лична връзка с него. Сякаш току-що сте срещнали Бог и той иска да го познавате по-добре.

 Току-що помолих Исус да дойде в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да дойде в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

Източници: (1) Erwin W. Lutzer, Christ Among Other Gods (Chicago: Moody Press,1994), p. 63 (2) 1 Йоан 3:16 (3) Римляни 6:23 (4) 1 Йоан 4:9 (5) Йоан 3:16 (6) Йоан 6:35 (7) Йоан 14:6 (8) Lutzer, p. 106 (9) Псалми 145:18 (10) Йоан 10:10 (11) 1 Йоан 3:1 (12) Откровение 3:20


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More