×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Да познаваме Бог

Отговаря ли Бог на молитвите ни?

Как действа молитвата? Какво иска Бог, за да отговори на молитвите?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

от Мерилин Адамсън

Познавате ли някого, който наистина се доверява на Бога? Когато бях атеист, имах добра приятелка, която често се молеше. Всяка седмица тя ми разказваше за нещо, за което се доверяваше на Бога да се погрижи. И всяка седмица виждах как Бог прави нещо необичайно, за да отговори на молитвата ѝ. Знаете ли колко трудно е за един атеист да наблюдава това седмица след седмица? След известно време „случайност“ не звучеше като много добър аргумент.

Тогава защо Бог отговаряше на молитвите на моята приятелка? Основната причина е, че тя имаше връзка с Бог. Тя искаше да го следва. И тя всъщност се вслушваше в това, което казва той. В съзнанието ѝ Бог имаше правото да я напътства в живота ѝ и тя му позволяваше да го прави! Когато се молеше за нещо, това беше естествена част от връзката ѝ с Бог. Чувстваше се много приятно да отиде при Бог със своите нужди, притеснения и различни трудности, които се появяваха на момента в живота й. Нещо повече, тя беше убедена (от онова, което четеше в Библията), че Бог иска тя да разчита на него по този начин.

До голяма степен тя показваше какво значат думите от Библията: „И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша“1 и „Защото очите на Господа са върху праведните, и ушите Му към тяхната молитва...“2

Тогава защо Бог не отговаря на молитвите на всеки?

Една причина може да е защото те нямат връзка с Бог. Те може да знаят, че Бог съществува и дори да го почитат от време на време. Но хората, чиито молитви никога не биват отговорени, вероятно нямат взаимоотношения с него. Освен това, те никога не са получили от Бог пълна прошка за греховете си. Може би се питате какво общо има това с молитвите? Ето ви едно обяснение: „Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси, нито ухото Му отъпяло та да не може да чува; но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува.“3

Напълно естествено е да чувстваме тази отдалеченост от Бог. Когато се молим на Бога за нещо, какво обикновено се случва? Започваме с: „Боже, наистина имам нужда от помощта ти за този проблем..“, след което продължаваме с: „Осъзнавам, че не съм съвършен човек и нямам никакво право да те моля за това..“ И тогава се появява едно дълбоко осъзнаване на собствения ни грях и провал. И не само ние осъзнаваме това, Бог също е наясно. Тогава ни обзема чувството, че заблуждаваме и себе си, и Бога. Това, което може би не знаем, е как можем да получим прошка от Бог за всичките си грехове. Може да не знаем, че съществува възможността да имаме връзка с Бог, така че Бог да ни чуе. Това е основата, за да отговори Бог на молитвите ни.

Как действа молитвата?

Първо, трябва да започнете връзка с Бога. Ето защо: Представете си, че Иван пита ректора на Софийския университет да му подпише съвместен договор за заем за кола. Ако Иван не познава лично ректора на Софийския университет, договорът няма да бъде подписан. Обаче ако дъщерята на ректора помоли баща си да подпише договора съвместно с нея - тя няма да има проблем. Взаимоотношенията имат значение.

Относно Бога, когато един човек е всъщност дете на Бога, когато принадлежи на него, Бог го познава и чува молитвите му. Исус казва: „Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене познават...Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.“4

Когато става дума за Бог, въпросът е дали наистина го познавате и дали той ви познава? Имате ли взаимоотношение с него, което дава основание на Бог да отговори на молитвите ви? Или Бог е далечен, само като идея в живота ви? Ако Бог ви е непознат или не сте сигурни, че имате връзка с него, ето как можете да започнете тази връзка сега: Как можем да познаваме Бог?

Ще отговори ли Бог със сигурност на молитвата ви?

За тези от вас, които познавате Бог и се уповавате на него, Исус изглежда много щедър в обещанието си: „Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.“5 Да „пребъдем“ в него и в думите му означава да живеем живота си бидейки наясно с него, уповавайки се на него и слушайки това, което той казва. Тогава сме в състояние да го молим за каквото и да е. Ето още едно изискване: „И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него.“6 Бог отговаря на молитвите ни според волята си (и според мъдростта си, любовта му към нас, святостта си и т.н.)

Препъваме се обаче, когато мислим, че познаваме Божията воля, само защото дадено нещо има логика за нас! Предполагаме, че има само един правилен „отговор“ на определена молитва, като решаваме, че ТОВА със сигурност е Божията воля. Ето тук нещата се усложняват. Живеем ограничени във времето и познанието. Имаме само частична информация за ситуацията и последствията от нея в бъдещето. Божието разбиране е безгранично. Как едно събитие ще се разиграе в хода на живота и историята е нещо, което само той знае. А той може да има намерения, които далеч надхвърлят онова, което дори бихме могли да си представим. Така че, Бог няма да направи нещо, само защото ние сме преценили, че то трябва да бъде по неговата воля.

Какво е нужно? Какво е склонен да направи Бог?

Стотици страници могат да бъдат написани относно намеренията на Бог за нас. Цялата Библия е описание на взаимоотношението, което Бог иска да преживеем с него, както и на живота, който иска да ни даде. Ето няколко примера:

„Господ ще чака, за да се смили за вас, и по тая причина ще се превъзнесе за да ви пожали; Защото Господ е Бог правосъден; Блажени всички, които Го чакат.“ Разбирате ли това? Както някой, който се изправя, за да стане от стола, така и „Той се изправя, за да покаже състрадание.“7 „Колкото за Бога, Неговият път е съвършен...Той е щит на всички, които уповават на Него.“8 „Господ има благоволение в ония, които Му се боят, в ония, които уповават на Неговата милост.“9

Въпреки това, най-голямата проява на любовта и отдадеността на Бог към нас е в това, което Исус казва: „Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.“10, което той всъщност и прави за нас. Следователно, „Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко?“11

Какво да кажем за молитвите, които не са „отговорени“?

Определено хората се разболяват и дори умират; финансовите проблеми са реалност, появяват се различни видове трудни ситуации. Какво правим тогава?

Бог ни казва да предаваме опасенията си на него. Дори ако ситуацията продължава да бъде мрачна, „всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас"12. Обстоятелствата ни могат да изглеждат извън контрол, но не са. Когато целият свят сякаш се разпада, Бог може да ни помогне да стоим твърди. В тези моменти човек може да бъде много благодарен, че познава Бога. „Господ е близо. Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.“13 Бог може да даде разрешение, развръзка, на проблема в пъти по-добро от това, което бихме си представили, че е възможно. Вероятно всеки християнин може да изброи примери за това в собствения си живот. Но ако обстоятелствата не се подобряват, Бог все още може да ни даде мира си в това време. Исус казва: „Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.“14

Не точно в тези моменти ли, (когато обстоятелствата все още са трудни,) Бог иска от нас да продължим да му вярваме - да „ходим с вяра, а не с виждане“, както казва Библията? Това не е сляпа вяра, обаче. Кола, която се движи по моста „Голдън Гейт“, е напълно поддържана от цялостта на моста. Няма значение как се чувства шофьорът, какво мисли или какво обсъжда с пътника до себе си. Това, което позволява колата да премине безопасно от другата страна, е цялостта на моста, на която шофьорът е склонен да се довери.

По същия начин, Бог иска от нас да се доверим на неговата цялост, състрадание, любов, мъдрост и праведност към нас. Той казва: „Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост.“15 и „Уповавайте на Него, люде, на всяко време, Изливайте сърцата си пред Него; Бог е нам прибежище.“16

В заключение

Бог предлага да отговори на молитвите на децата си (тези, които са го приели в живота си и искат да го следват). Той иска да предаваме всичките си притеснения на него в молитва, а той ще работи по отговарянето им според волята си. Докато се борим с трудностите, трябва да предаваме грижите си на Бог и да получаваме мир от него, с който да се изправим срещу обстоятелствата. Колкото по-добре го познаваме, толкова по-склонни сме да му се доверяваме.

За повече относно характера на Бог, прочетете и: Кой е Бог? или някоя от другите статии в сайта. Причината, поради която се молим, е характерът на Бога. Първата молитва, на която Бог отговаря, е молитвата ви да започнете връзка с Него.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) 1 Йоан 5:14 (2) 1 Петрово 3:12 (3) Исая 59:1,2 (4) Йоан 10:14,27-28 (5) Йоан 15:7 (6) 1 Йоаново 5:14,15 (7) Исая 30:18 (8) Псалми 18:30 (9) Псалми 147:11 (10) Йоан 15:13 (11) Римляни 8:31-32 (12) 1 Петрово 5:7 (13) Филипяни 4:5-7 (14) Йоан 14:27 (15) Еремия 31:3 (16) Псалми 62:8


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More