×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Да познаваме Бог

Какво значи да познаваме Бога?

Не сме предназначени да изживеем живота си сами. Ето какво предлага Бог…

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Джеймс Пакър казва следното: „Бихме били жестоки към себе си, ако се опитваме да живеем в този свят без да познаваме Бога, на когото светът принадлежи, и който го управлява.“1

Когато бях атеист, исках да открия някоя философия, някакъв подход към живота, който би работил във всяка ситуация. Мислех си, че ако открия правилната причина да живея или достатъчно мотивираща цел, или добре изпитан и работещ подход, ще мога да се справя с всичко. Тогава щях да се чувствам подготвена за всичко.

Търсех това упорито. Изучавах дадена философия, докато я разбера. После я изпробвах. Опитах с различни философии и разбрах, че всяка от тях е или нереалистична, или недостатъчна.

Не осъзнавах, че онова, от което наистина се нуждая, е някой друг, с когото да „преживея“ живота си. Някой, който е без ограничения, без провали и с безгранична мъдрост, която да е готов да споделя с мен.

Животът на един приятел ме накара да погледна в друга посока. Възможно ли е Бог наистина да съществува?

След година и половина на лични проучвания относно доказателствата за съществуването на Бог, го поканих да дойде в живота ми.

Библията описва това, което разбрах за истина: „Ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново“2

Тук споменавам Христос, защото именно Исус Христос предизвиква тази промяна. Исус казва: „Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.“3

Най-изненадващото беше, че докато четях евангелията (разказите) за живота на Исус, забелязах колко често – и колко детайлно – той описва своята любов към нас.

Започналото като интелектуално търсене се превърна в много лично съзнаване, че Бог твърде много надвишава очакванията ми. Открих, че Божията любов не се основава на „ако направим...“ или „когато направим...“. Тя не зависи от нашите дела или от нашите заслуги. Не я заслужаваме. Той ни обича, понеже да обича е в естеството на Бог.

Цар Давид казва в Псалмите: „Твоята неизменна любов е по-добра от живота…“4 и „В тебе е изворът на живота; в твоята светлина ще видим светлина.“5

Когато започнем лични взаимоотношения с Бог, животът ни започва да придобива смисъл.

Може ли Бог да промени живота ви? Да.

Ето няколко примера за хора, които са писали до нашия сайт:

- Много ми харесва, че мога да се доверявам на Бог.

- Сега имам лична връзка с Бога. Вярно е, че сме предназначени, за да имаме връзка с Него. Чувствам се завършен, цялостен.

- Благодаря ви, че ми отворихте очите и сърцето, относно това, как мога да имам връзка с Господ.

- Бях атеист и не познавах Христос допреди около 6 седмици. Взаимоотношенията ми с него са чудесни и се развиват. Толкова много „товар“ се вдигна от живота ми и никога не съм бил по-щастлив. Това е защото Бог е верен и продължава да доказва любовта си към мен.

- Благодарен съм за всички начини, по които ми помогнахте да открия Бог – вашият сайт ми помогна да потърся Бог и да го познавам, въпреки че вече зная, че Той е този, който ме е търсил.

- Малко по малко научавам за този невероятен Исус, нашия Господ и Спасител. Трябва да кажа, че съм изумен от нашия Бог. Той е чудесен. Да го познавам вече става по-лесно за мен и съм развълнуван от това, че чета евангелието на Йоан. Гордея се, че съм последовател на Исус Христос.

- Благодаря ви, че ми помогнахте да открия Бог и себе си.

- Сега зная, че мога да отида при Бог с лошите си чувства. Вече не е нужно всеки път да ги задържам в себе си или да имам някого, с когото да говоря за тях, или да ги „удавям“ с алкохол. Мога да отида при Бог с тях.

Как се е случило това? Може ли да се случи и с вас?

Бог може да промени живота ви. Той няма да го направи безпроблемен. Все още ще имате предизвикателства във взаимоотношенията, може би финансови проблеми и др. Ще продължавате да бъдете човешко същество, обитаващо този свят. И нещата далеч няма да бъдат съвършени.

Въпреки това, Исус казва: „Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота“6. Няма да вървите сляпо напред в живота си. Той ще ви води.

Той успокоява страховете ни. Без значение какво се случва, можем да се доверим на Бог. Исус казва: „Моят мир ви давам, не както светът дава. Дерзайте; аз победих света“. Той е по-силен от всяка трудност и върви редом с нас по време на проблемите, като наш най-близък приятел.

Той променя неща в живота ни, които ние сами не можем да променим. Библията казва, че има неща в живота ни, които ни поробват и ни контролират.

Може и да не искаме да се ядосваме, но си изпускаме нервите. Може да искаме да сме щедри, но като че ли ни е трудно да поставяме другите пред своите собствени нужди и желания. Дори когато искаме да сме свободни, се борим с омраза към другите или към самите себе си и просто не можем да се отърсим от нея.

Исус твърди, че когато го познаваме, „ще познаете истината и истината ще ви направи свободни“7. Той променя начина, по който гледаме на живота, начина, по който мислим за хората и възприемаме себе си. Бог е невероятен и много по-реален, отколкото бихме могли да си представим.

Желаете ли да познавате Бог по този начин?

Бог ни обича с толкова искрена любов, че самият той осигурява начина да се приближим до него. Това, което препречва пътя между нас, хората, и Бог, е нашият грях (нашите мисли или действия, които той счита за погрешни). Ако някога сте се чудили, защо молитвите ви като че ли не стигат доникъде, това може да е причината. Нашият грях ни отделя от Бог, който е свят.

Последствието от греха е смъртта. Това означава да сме отделени от Бог завинаги. Поради своята любов към нас, Исус Христос, синът на Бога, умира вместо нас. Исус поема всичките ни грехове върху себе си, доброволно умирайки на кръста.

Исус казва на своите ученици: „Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си“8. Исус направи това за нас, за да може да бъдем напълно опростени… завинаги. „Стената“ на греха, която ни разделяше от Бога, сега е премахната.

Бог предлага на всеки човек взаимоотношения със себе си – на всеки, който повярва в Исус и приеме Божието предложение да бъде простен.

Взаимоотношението с Бога е двупосочно – истинско взаимодействие с него

Религиите често предлагат еднопосочни начини, по които да предложим поклонението си на Бога, изпълнявайки ритуали и следвайки правила, като по този начин показваме посвещението си към него. Това е задължение, не взаимоотношение.

За разлика от тези религии, Библията ясно представя Бог като приветстващ ни при себе си, като желаещ да ни води в живота, който той има като план за нас, напътствайки ни по дълбоко личен начин. Той ни кани да го познаваме и да му се доверяваме.

Хората плащат изключително големи суми, за да си имат „лайф коуч“ („треньор в живота“). Това е човек, който познава много добре живота, графика, взаимоотношенията и решенията на даден човек и го насочва към по-високи постижения и по-голяма удовлетвореност.

Бог ни познава много по-добре от когото и да било „лайф коуч“. Той познава миналото, настоящето и бъдещето ни. Той лично е запознат с взаимоотношенията, които сме имали някога, както и с влиянието, което са оказали в живота ни. Той знае защо ни е създал, познава нуждите ни, областите, които правят живота ни труден, както и онези, които бихме искали да променим, но не можем.

Религиите са онези, които създават заробващи изисквания. Исус желае да ни освободи. Той казва: „Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.“9 Свободни от какво? От грижите, липсата на цел, страха, омразата, разрушителните навици.

Вместо религиозни задължения, Исус ни води към животворна почивка. Той казва: „Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя... Научете се от Мене... и ще намерите покой на душите си.“10

Този живот не е лесен! Но в трудността на нашите грижи Бог е мощен, вие можете да го познавата и той ще даде мир в сърцето ви и сили на живота ви – много повече отколкото можете да постигнете със собствени усилия.

И колкото повече разговаряте с него и му се покорявате, толкова по-често ще виждате Бог да откликва в тези ситуации с дела, изявяващи мъдростта и грижата му. Ще забелязвате, че той ви чува. Това не означава, че ние казваме на Бог какво да прави, a той го изпълнява. Но все пак можем да сме сигурни, че той е наясно с нас и е способен да се грижи за нас – тези, които му се доверяваме. Колкото повече опознавате Бог, толкова повече вярата ви в него ще расте.

Исус казва: „Всеки, който идва при Мен и слуша Моите думи и ги изпълнява, ще ви кажа на кого прилича. Прилича на човек, който, като строеше къща, направи дълбок изкоп и положи основа на скала; и когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото бе здраво построена.“11

Връзката с него е изключително ценна.

Когато поканим Исус да влезе в живота ни, ние получаваме неговата прошка и започваме връзка с него, която трае завинаги. Исус ни кани да започнем взаимоотношение с него по следния начин: „Ето, стоя на вратата (на сърцето ти) и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него (или нея).“12

Ако това искаш и ти, но не си сигурен как да го направиш, тази примерна молитва може да ти помогне: „Исусе, благодаря ти, че умря за греховете ми. Ти познаваш живота ми и нуждата ми да бъда опростен. Моля те да ми простиш сега и да дойдеш в живота ми. Искам да те познавам истински. Ела в живота ми сега. Благодаря ти, че пожела това взаимоотношение с мен. Амин.“

Бог гледа на взаимоотношението ни с него като вечно. Обръщайки се към онези, които вярват в него, той казва: „Аз ги познавам и те ме следват; и Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми“13

 Току-що помолих Исус да дойде в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да дойде в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

Източници: (1) J.I. Packer; Knowing God; InterVarsity Press, p. 14. (2) 2 Коринтяни 5:17 (3) Йоан 10:10 (4) Псалм 63:3 (5) Псалм 36:9 (6) Йоан 8:12 (7) Йоан 8:32 (8) Йоан 15:13 (9) Йоан 8:31,32 (10) Матей 11:28,29 (11) Лука 6:47,48 (12) Откровение 3:20 (13) Йоан 10:27-28


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More