×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Да познаваме Бог

Защо умря Исус?

Ето какъв беше смисълът на разпятието, смъртта и възкресението на Исус Христос…

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Исус Христовата смърт чрез разпъване на кръст е била запазвана за най-големите престъпници.

В случая на Исус, изглежда всички дават своя принос - еврейските политически водачи, римската управа и сбирщината от случайни хора – те всички искат смъртта му.

Защо?

Всичко започва в едно малко село недалеч от Йерусалим в Израел. Когато е на около 30 години, Исус започва да проповядва за живота и Бога. Тълпи се събират около него. Всичко, свързано с личността на Исус, е коренно различно от тогавашните политически водачи. Той приема не само богатите и влиятелни хора, но също и проститутките, бедните, болните и онези, отхвърлени от обществото.

Исус призовава хората да повярват в него, казвайки: „Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота“1.

Защо хората слушат Исус? Заради това, което виждат.

„Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ“2. Слепите проглеждат, куците прохождат, болните от проказа са излекувани.

Той храни бедстваща тълпа от 4000 души, като започва с няколко риби и къшеи хляб. Прави го отново с 5000 души.

По време на жестока морска буря, Исус заповядва на вятъра и дъжда да спрат, което довежда до внезапно спокойствие. Хората в лодката питат: „Какъв е Този, че и ветровете и вълните Му се покоряват?“3

На няколко пъти той възкресява мъртви хора. Така че, не е чудно, че тълпи от хора го следват и вестта за него бързо се разнася.

Тогава защо Исус е бил разпънат?

Освен че Исус учи хората, той също така критикува управляващите религиозни власти. Те парадират със своята позиция като изискват подчинение към техните ритуали, закони и традиции.

Исус казва за тях: „Защото свързват тежки и непоносими бремена, и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат нито с пръста си да ги помръднат.“4

И като директно предизвикателство им казва: „Лицемери! Добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: “Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с устните си; но сърцето им далеч отстои от Мене. Обаче напразно Ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди“5

Например, един от техните религиозни закони изисква да не се върши никаква работа в събота. Без готвене, без ходене на определено разстояние, без носене на определени предмети и т.н. Денят е по-скоро забраняващ, отколкото релаксиращ.

Една събота Исус излекува човек, сакат от 38 години. Исус му казва да си вдигне постелката и да ходи. Мъжът се изправя и за пръв път от 38 години ходи. Фарисеите го виждат и казват: „Събота е, и не ти е позволено да дигнеш постелката си.“

Исус постоянно лекува хора. Той не спира да ги лекува в събота.

Когато фарисеите се противопоставили на Исус, че върши нещо, което не е позволено в събота, той им отговаря: „Моят Отец работи досега, и Аз работя“

Библията казва: „Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.“6

Исус е пределно ясен относно своята Божественост

Исус казва, че да познаваме него е да познаваме Бог7. Да видим него е да видим Бог8. Да вярваме в него е да вярваме в Бог9. Да приемем него е да приемем Бог10. Да мразим него е да мразим Бог11. И да почитаме него е да почитаме Бог12.

Наблюдавайки тълпите от хора, които следват Исус, фарисеите и садукеите решават да се отърват от Исус и да си възвърнат властта над хората.

Те арестуват Исус и го отвеждат пред първосвещеника, който го пита: „Ти ли си Христос, Син на Благословения?“

Исус отговаря: „Аз съм; и ще видите Човешкия Син седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци.“13 (Това се отнася за окончателния съд на света, за който Исус казва, че ще извърши.)

Първосвещеникът веднага го обвинява в богохулство заради твърдението му, че е Бог. И те всички отсъждат, че Исус заслужава смърт.

Поради това, че еврейският закон не позволява смъртно наказание, религиозните водачи отвеждат Исус пред окупиращото Римско правителство и изискват смъртта му. (Следователно, както евреите, така и езичниците участват в неговата смърт).

Пилат Понтийски, Римският управител на района, има последната дума. Той смята, че Исус трябва да бъде освободен. Но фарисеите и садукеите подтикват тълпите да поискат Исус да бъде убит. Пилат се поддава на искането на тълпите и виковете: „Разпни Го! Разпни Го!“

Присъдата: смърт чрез разпъване на кръст, римският начин за мъчение и смърт.

Исус знае, че това ще се случи

Нищо от случващото се не е изненада за Исус. Много пъти преди разпъването му, Исус казва на учениците, че ще бъде арестуван, бит, разпънат. Той също им казва, че три дни след смъртта и погребението му, ще възкръсне. Всичко, което Исус твърди за Божествения си произход, щяло да бъде доказано, когато бъде възкресен физически.

Войниците отвеждат Исус, правят венец от тръни, който слагат на главата му, подиграват му се, след което го удрят.

След това го завързват и бичуват с камшик с костни или метални краища. Обикновено, 40 подобни удара са били достатъчни да убият човек.

Неговите китки и ходила са приковани на кръст, на който той виси и накрая умира от бавно задушаване и сърдечна недостатъчност. Копие е забито в него за потвърждаване на смъртта му.

Смъртта на Исус на кръста не е чисто и просто естествено последствие от неговите чудеса и твърдения. Той не е оставен на тяхната милост.

Исус вече е доказал, че има абсолютна власт над природата, болестите и смъртта. Той изцелява толкова много хора, дори връща хора към живота. В този смисъл, Исус е можел да избегне кръста във всеки един момент.

Ситуацията е равносилна на такава, в която някой сам се навежда и си потапя главата под водата, умишлено избирайки да се удави, въпреки че има възможността да си извади главата във всеки един момент. Исус избира да умре.

Преди неговия арест, Исус казва за живота си: „Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам“14. Той го прави съвсем умишлено. Планирано. Преднамерено.

Защо Исус позволява да бъде разпънат?

До известна степен, ние действаме по начини, по които се противопоставяме на Божиите заповеди. Просто набързо прегледайте новините за всеки един ден – расизъм, убийства, сексуално насилие, лъжи, алчност, корупция, тероризъм, войни и т.н. Като хора, ние имаме невероятната способност да объркваме нашия живот и този на другите. Бог ни вижда като изгубени, слепи и под осъждане заради нашите зли действия.

Помислете колко страдащи и скърбящи сме, когато чуем, че 6-годишно момиченце е отвлечено от семейството си и е сексуално малтретирано. Това е такова оскърбление за нашите морални ценности, че дори и тези, които са против смъртната присъда, може да се изкушат да я поискат.

По същия начин нашият грях е оскърбление за светия Бог. Целият ни грях го натъжава. Ние не можем да отговорим на своите собствени стандарти, а какво да кажем за неговите? Ако трябва да бъдем честни, ние се отвращаваме понякога дори от самите себе си. Така че, какво ли ще види светият Бог?

Бог казва, че заплатата за греха е смърт15. Ето защо в Стария Завет виждаме Бог да заповядва на израелтяните да жертват по едно агне веднъж годишно за опрощение на техните грехове. Агнето умира вместо тях. Но това е временно опрощение. Те трябвало да правят това всяка година.

Когато идва Исус, пророк Йоан Кръстител казва за него: „Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“16.

Исус идва да поеме наказанието за греха на човечеството, за нашия собствен грях, вместо нас. Вместо да умрем ние и да бъдем вечно отделени от Бог, Исус заплаща за нашия грях на кръста, за да бъдем ние опростени завинаги и да имаме вечен живот.

Точно за това дойде Исус - като наш Спасител, за да ни спаси от Божието осъждане и да заплати за нашия грях. Всеки грях, който някога сме направили или ще направим, е познат на Исус докато виси на кръста. Исус поема наказанието за нашите грехове вместо нас.

Тайната вечеря на Да Винчи

Виждали сте известната картина, нарисувана от Леонардо да Винчи - „Тайната вечеря“, на която Исус седи на масата с ученици си от двете му страни. Да Винчи е изобразил вечерята, която те имали в нощта преди Исус да бъде арестуван и разпънат.

На тази „Тайна вечеря“, Исус казва на учениците си, че неговата кръв „за мнозина се пролива за прощаване на греховете“17.

Исус, който не е извършил никакъв грях, заплаща за нашите грехове на кръста. Не е честно. Не заслужаваме той да получи това наказание вместо нас. Защо би го направил?

Казано ни е: „Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.“18

Нашият отклик на разпъването на Исус

Какво иска той от нас? Да му се реваншираме и да си заслужим опрощението? Не. Ние никога няма да сме достойни за това, което той направи за нас. Това, което той иска, е просто… да вярваме в него. Той иска да приемем неговата жертва и пълно опрощение като безплатен дар.

Странното е, че много хора не искат да го приемат. Те искат да си заслужат спасението. Сами да си спечелят пътя към Рая. Те искат да покажат чрез своите собствени усилия, че са достойни за връзка с Бог. Но Исус казва за тях, че те умират в своя грях и получават осъждане, защото отхвърлят това, което Бог е направил за тях.

Апостол Петър казва за Исус: „Всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете“19

Но не само прощение, а също и вечен живот и близка, лична връзка с Бог сега, в този живот. Получаваме ги, защото Исус умира на кръста за нас.

Исус не просто понася наказанието за нашите грехове. Той премахва стената, която стои между нас и Бог. Той ни предлага много повече от опрощение. Предлага ни възстановяване на отношенията ни с Бог, пълно приемане, пълна връзка с него, така че да познаем неговата любов към нас.

Това е като милиардер, който не само опрощава дълга на длъжника, но също така му дава и цялото си състояние.

Вечният живот и раят са безплатни дарове, „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ“20.

Исус идва на света, за да умре за нас, да ни предостави начин да го познаваме лично. Наше е решението дали ще получим този дар чрез връзката, която той ни предлага.

Исус заключава това по следния начин: „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“21.

Какво ни предлага той?

Всеки, който покани Исус в живота си и приеме неговия безплатен дар на опрощение и вечен живот, започва вечна връзка с него.

След разпъването му, Исус е погребан в гробница, пред която поставят римски войници, за да я пазят. Защо? Исус на няколко пъти казва, че три дни след погребението му ще възкръсне от мъртвите. Това ще докаже всичко, което той казва за себе си.

Три дни по-късно, гробницата е празна. След това Исус много пъти физически се явява пред учениците си, на тълпа от 500 човека и на отделни хора. Всеки от Исусовите ученици отива в различни части на света да проповядва Исусовото учение. Всеки един от тях умира като мъченик, на различни места и далеч едни от други, искрено убедени в Исусовата идентичност.

Наше е решението дали да приемем неговата прошка, като се приближаваме към него, молейки го да ни прости и да дойде в живота ни.

Йоан го казва добре в Библията: „И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него. В това се усъвършенствува любовта в нас, когато имаме дръзновение в съдния ден, защото, както е Той, така сме и ние в тоя свят.“22

Исус ясно казва, че: „Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.“23

Също така и в молитвата точно преди смъртта му: „Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил. И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.“24

Искате ли да помолите Исус Христос да дойде живота ви сега? Ето как можете да го направите:

„Исусе, моля те да дойдеш в живота ми. Прости ми греховете. Благодаря ти, че умря на кръста за мен. Води живота ми както ти желаеш. Благодаря ти, че идваш в живота ми сега и ми предлагаш връзка с теб. Амин.“

Ако току-що поканихте Исус в живота си, разпъването му означава, че сте приели неговия безплатен дар, опростени сте и имате вечна връзка с него. Натиснете на линка по-долу, за да започнете да израствате във връзката си с Бог.

 Току-що помолих Исус да дойде в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да дойде в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

Източници: (1) Йоан 8:12 (2) Матей 9:35 (3) Марк 4:41 (4) Матей 23:4 (5) Матей 15:9 (6) Йоан 5:18 (7) Йоан 8:19 (8) Йоан 12:45; 14:9 (9) Йоан 12:44; 14:1 (10) Марк 9:37 (11) Йоан 15:23 (12) Йоан 5:23 (13) Марк 14:61,62 (14) Йоан 10:18 (15) Римляни 6:23 (16) Йоан 1:29 (17) Матей 26:28 (18) Римляни 5:8 (19) Деяния на апостолите 10:43 (20) Римляни 6:23 (21) Йоан 14:6 (22) 1 Йоан 4:16,17 (23) Йоан 5:24 (24) Йоан 17:25,26


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More