×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Въпроси за живота

Добър ли е Бог?  (1:45)

Моля прочетете статията: Къде е Бог в трудните времена?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF
 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Препис на видеото:

Добър ли е Бог? Ако е, защо има страдание и зло?

Нека предположим за момент, че Бог е всемогъщ. Това означава, че Бог може да направи всичко, което е логически възможно. Така Той може да създава галактики, и субатомни частици, и тропически гори, и вас.

Но Бог не може да направи това, което е логически невъзможно. Той не може да направи квадратен кръг или пръчка, която има само една страна. Може ли Бог да направи скала, която е толкова голяма, че да не може да я вдигне? Не.

Ами ако, когато Бог е създал човешките същества, е искал те да бъдат свободни? Свободата е добро нещо. Но ако хората ще бъдат свободни, те не могат да бъдат принудени да се подчиняват на Бог - защото свободата без избор е като квадратен кръг. Това е логическо противоречие. Няма избор, няма свобода.

Бог не е искал роботи. Той е искал истински хора.

Първите хора, надарени със страхотната сила на свободния избор, злоупотребили със своята свобода. Трагичните последици от техния лош избор и нашите лоши избори са се разпрострели по целия свят.

Бог е отговорен за факта на свободата, но хората са отговорни за своите действия, породени от свободата им.

Но нека си спомним, че не страдаме сами. Бог ще сложи край на страданието и злото. И Бог стана човек, който да страда с нас.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More