×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Въпроси за Бог

Научно доказателство за съществуването на Бог  (1:45)

Вижте също: Има ли Бог?

Д-р Франсис Колинс, директор на проект „Човешки геном“. Използвно с разрешение от форум Veritas (www.Veritas.org).

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF
 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Препис на видеото:

Нека предположим, че гравитационната константа е съвсем малко по-слаба, отколкото е в действителност.

Удивителното е, че ако беше само една четиринадесетата част по-слаба от действителната ѝ стойност, то след големия взрив нямаше да има достатъчно гравитационна сила, която да доведе до сплотяването на звезди, галактики, планети и нас. Щеше да бъде една безкрайно дифузна, стерилна вселена без възможност за нищо, наподобяващо живот.

Ако гравитационната константа беше малко по-силна, тогава всичко щеше да се събере в едно малко по-рано и големият взрив щеше да бъде последван от голям разпад. Това не e най-приятният сценарии, защото имаме нужда от време (разбира се), за да може животът да възникне. А в този случай „време“ нямаше да ни бъде предоставено.

Следователно, вие се изправяте пред едно наистина интересно обстоятелство, при което тази константа, която би могла да има почти всяка стойност, която бихте могли да си представите, всъщност притежава точната стойност, в наистина много „фина“ допустимост, която прави живота възможен.

И това е само една от около петнадесет такива константи - всички, макар и съвсем малко да бъдат променени, водят до вселена, която не е в състояние да поддържа каквато и да е форма на живот. Не говоря само за живота такъв, какъвто го познаваме, но за всичко, което включва сложност.

И това изглежда е сериозно предизвикателство за стриктния атеист. Все пак, има изход от това. Нека ви кажа какъв е този изход.

По принцип, тук имате две възможности. На първо място, не можете да кажете, че това е просто съвпадение. Твърде невъобразимо и малко вероятно е да бъде просто съвпадение. Така че, или има безкрайна поредица от паралелни вселени, които не можем да измерим, които имат различни стойности на тези константи и, разбира се, ние трябва да живеем в тази, в която животът е възможен, иначе не бихме били тук, водейки този разговор... или трябва да кажете, че всъщност те са били поставени с цел.

И така, кое от тези заключения изисква повече вяра?

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More