×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
desiring God
Въпроси за Бог

В търсене на идеалния Бог

Светът предлага много различни версии на Бог – разкритият в Библията ли е съвършеният?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Мнозина имаме предварително изграден в ума си образ на „съвършения“ Бог. Може би си мислим, че Бог трябва да е способен да ни разбира и да се интересува от нас. Описаните по-долу качества са тези, които Библията ни разкрива за Бога:

№ 1: Той е по-велик от нас

Човечеството е направило някои големи крачки в последните няколко години. Можем да живеем по-дълго от нашите предшественици, да комуникираме с другите по-бързо и да получим полезна информация за секунди.

Но докато наистина имаме прогрес в някои отношения, сякаш изпитваме регрес в много други. На всеки десет години отчитаме увеличаване на престъпността, нивото на разводите и самоубийствата сред тийнейджърите. Хиляди хора умират ежедневно заради религиозна омраза. Стотици милиони души страдат от хроничен глад.

Списъкът е дълъг. Някои казват, че самите ние сме Бог. Господари на собствената си съдба. Ако човечеството е Бог, изглежда, че не се справяме много добре с тази задача. Тогава няма ли да е по-добре да има Бог, който е по-велик от човечеството, който да има способността да ни отведе много по-далеч, отколкото можем да отидем със собствени сили?

Богът, описан в Библията, е такъв Бог. Той заявява, че е Създателят на вселената – превъзходно, всезнаещо и всеможещо същество, което винаги е съществувало и поддържа всичко. Той казва: „Аз създадох земята, и сътворих човека на нея; Аз, да! Моите ръце разпростряха небето.“1 „Аз съм Бог, и няма друг; Аз съм Бог, и няма подобен на Мене.“2 „Аз съм… Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.“3

№ 2: Той може да бъде познаван лично

В днешно време е популярно да се смята, че Бог е някаква сила, която съществува във всяко нещо. Но дори и всичко да съществува и да се поддържа всеки един момент чрез Божията сила, Бог е много повече от това. Например, няма ли да е по-добре ако Бог е по-скоро родител, брат или приятел? Някой, с когото да разговаряте, с когото да споделяте проблемите си, от когото да получавате напътствия и с когото да изживеете живота си? Какво му е толкова специалното на един Бог, който е безличен, непознаваем и далечен?

Въпреки своето величие, Богът на Библията е познаваем и иска да бъде познаван. Макар да е невидим, ние можем да разговаряме с него, да му задаваме въпроси, да го слушаме, а той - да ни дава отговори и напътствия в живота. Бог често ни дава тези отговори чрез неговото Слово - Библията, която много хора наричат „любовното писмо на Бог“ до нас.

Човек може да има същата връзка с Бог, каквато има с близък роднина или приятел. Всъщност, той нарича онези, които го познават, негови деца, невяста, приятели. Следователно, Богът на Библията е всичко друго, но не и безличен. Той може да се гневи, да се натъжава, да показва милост, нежност и прошка, което означава, че е изцяло емоционално същество. Той е високо интелигентен и има свои личностни характеристики и разум. Ние можем да знаем много повече от просто факти за него; в действителност можем да го познаваме по близък начин - като най-добър приятел. „А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог“4.

№ 3: Той може да се свърже с човешките преживявания

Някои си мислят, че Бог е дистанциран и далечен, сякаш първоначално е създал вселената, след което я е оставил да съществува самостоятелно. Няма ли да е по-добре да имаме Бог, който участва в съществуването на вселената и по-точно в случващото се тук на Земята? А какво да кажем за уникалните трудности, предизвикателства и отговорности, които срещаме като човешки същества? Няма ли да е по-добре да имаме Бог, който разбира тези неща, който някак си знае какво е да се живее в този труден свят?

Богът на Библията знае какво е да си един от нас. Исус Христос не е само Божи Син, той е Бог, който има човешка форма и природа. „В началото бе Словото [Исус]; и Словото [Исус] беше у Бога; и Словото бе Бог. И словото стана плът [човек] и пребиваваше между нас“5.

За Божия Син Библията казва, че е: „сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество“6. Той е „образ на невидимия Бог“7. Той е „Бог могъщ, Отец на вечността“8, който „се намери в човешки образ“9. В Него „обитава телесно всичката пълнота на Божеството“10 и „чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото“11.

Исус казва за себе си: „Който е видял Мене, видял е Отца“12. „И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил“13. „Аз и Отец едно сме“14.

Въпреки че той е напълно Бог, Исус също е и напълно човек. Той е гладувал, спял е, хранел се е и е плакал. Следователно, както Библията казва, той не е такъв, че „да не може да състрадава с нас в нашите немощи“15. Той е „бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях“15.

Така че Богът на Библията не е останал далечен на нашата болка, страдание и злото в света. Той е издържал трудности, така както и ние трябва да ги издържим. В интерес на истината, той има изключително трудно и смиряващо време на нашата планета. Роден е в бедно семейство, не е физически привлекателен, изтърпява предразсъдъци и омраза, не е разбиран дори от собствените си родители и приятели и е убит неправомерно.

№ 4: Той наистина се интересува от нас

Повечето от нас искаме да бъдем приети и обичани. Искаме хората наистина да ги е грижа за нас и то не само с повърхностни думи. Искаме тяхната загриженост и внимание да бъдат доказани с действия. Не се ли отнася същото и за Бог? Имам предвид, не би ли било идеално, ако Бог наистина го е грижа за нас и ни даде съвсем ясно доказателство за своята любов?

Богът на Библията наистина се интересува от нас. Казал го е ясно. Всъщност Библията заявява, че „Бог е любов“16. Но думите не показват загриженост и интерес, така както действията. Ето с това Богът на Библията е толкова уникален и превъзходен. Той наистина ни показва колко много е загрижен за нас…

„В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя еднороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той въблюби нас и прати Сина Си като омилостивение на греховете ни“17. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“18

Богът на Библията твърди, че е съвършено и свято същество. „Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина“19. Като такова, той желае да имаме взаимоотношения, които са чисти и непокварени. Затова Бог изпраща своя собствен Син, за да има начин ние да станем чисти пред Бога. Исус живя морално съвършен живот и въпреки това беше бит, измъчван и разпънат като „заплащане“ за всички грешни неща, които сме казали, направили или помислили (наречени „грехове“). В известен смисъл той умря вместо нас, за нас - „Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“20. „Всички ние се заблудихме както овце, отбихме се всеки от своя път; и Господ възложи на Него беззаконието [греховете] на всички ни“21.

Бог е толкова загрижен за нас, че изпрати своя Син да умре вместо нас, за нашите грехове. Ето колко много Бог иска да ни познава. Той е готов да направи всичко необходимо... за да се справи с нашия грях, а справянето с греха ни е необходимо. В резултат, ние можем да бъдем напълно простени и да възстановим връзката си с Бог.

№ 5: Той държи всичко под контрол

Всички ужасни неща в света доказват, че няма добър и всемогъщ Бог, нали? Не непременно. Дори и един съвършен Бог може да допусне лоши неща да се случват за известно време като част от едно по-възвишено намерение. Бог знае какво се случва през цялото време и допуска само определени неща, всяко като част от един по-голям план.

Богът на Библията е такъв Бог. Той твърди, че нищо на Земята не се случва без сам той да го е позволил. Той е напълно върховен над всичко. „Кой ще е онзи, който казва нещо, и то става, без да го е заповядал Господ?“22. „Който от началото изявявам края, и от древните времена нестаналите още неща, и казвам: Намерението Ми ще устои, и ще извърша всичко що Ми е угодно“23. „Намеренията на Господа стоят твърди до века, мислите на сърцето Му из род в род“24. „Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господно, то ще устои“25.

Това обаче не означава, че всичко, което се случва, се харесва на Бог. Например Исус казва на учениците си как да се молят и в тази молитва един от основните моменти е твърдението: „да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята“26. Божията воля е винаги извършвана на небето, но не и на земята. И докато Бог е независим и върховен над всички неща, той не харесва всичко, което се случва на земята. Но по някаква причина той допуска тези неща да се случват (Неговата позволителна воля), може би като част от свободата на избора, която имаме като човешки същества.

Но Богът на Библията има план и няма да се успокои „Догдето Той не извърши, и догдето не изпълни намеренията на сърцето Си“27. Какъв е този план? Божията крайна цел е да живее с хората в напълно различна среда от тази, в която живеем сега. За този следващ свят Бог казва: „Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. И Седещият на престола рече: Ето, подновявам всичко“28

№ 6: Той дава смисъл и цел на живота

Ако си припомните важна задача или проект, които сте завършили, вероятно си спомняте и чувството на удовлетвореност от свършената работа. Искате ли да прекарате така живота си? Със смисъл и значимост? Възможно ли е да има Бог, който да ви даде живот с определена цел и който може да ви открие тази цел?

Да. Богът на Библията може. Той обещава, че може да направи живота ни смислен и целенасочен. Чрез връзката с него ние сме „Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим“29. Можем да имаме положително влияние в живота на другите хора. Можем да станем част от неговия върховен план.

Богът на Библията също казва, че когато сме в постоянна връзка с него, той може да направлява стъпките ни, така че да правим това, което му е угодно и това, което е най-добро за нас. „Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти“30. Но това не означава, че животът ще бъде съвършен и чудесен. Все още продължават да съществуват болестите, житейските проблеми и личните ни провали. Животът не става съвършен, но става по-богат. Ползите от познаването на Бога са: „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност“31.

№ 7: Той предлага истинско удовлетворение

Точно както искаме да изпитваме любов и одобрение, повечето от нас искат да изпитват и удовлетворение. Сякаш има нещо като жажда вътре в нас, която се стреми да бъде утолена. Но тази жажда – въпреки че се опитваме – не се задоволява от неща като пари, притежания, романтика или дори забавления. Следователно, няма ли да е чудесно, ако имаме Бог, който утолява тази наша жажда? Бог, чието присъствие носи постоянно удовлетворение?

Богът на Библията предлага възможно най-задоволителния живот. Исус казва, „Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно“32. Той още казва: „Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее“33. Така че Богът на Библията обещава да утоли тази вътрешна жажда, която нищо друго не може да утоли. (И вероятно той ни е създал по такъв начин, че точно това да ни трябва!)

Да пожелаем съвършения Бог

Според Библията има само един истински Бог, само един Създател на всички неща. Но този Бог е идеалният Бог. Не можем да „си пожелаем“ друг Бог, но дори и да можехме, защо ни е? Истинският Бог е възможно най-добрият Бог.

Тази статия просто „начерта щрихите“ на образа на Бога на Библията. Ако имате желание да изследвате по-подробно същността на въпроса, можете да прочетете частта от Библията наречена „Евангелие на Йоан“. Ако сте искрени и ако Богът на Библията е истински, няма ли да има смисъл в това той да иска да ви се разкрие? Той казва: „Аз обичам онези, които ме обичат, и онези, които ме търсят ревностно, ще ме намерят“35.

Истинският Бог е възможно най-добрият Бог.

Чудите ли се как можете да познавате този съвършен Бог? В основни линии започването на връзка с Бога е като началото на един брак. Трябва да вземете решение доброволно да се впуснете в тази връзка. С Бог, по подобен начин, е въпрос на желание да му кажете „Да“ и наистина да имате предвид казаното.

Исус Христос умря за нашите грехове, възкръсна от мъртвите три дни по-късно и е жив и до днес. Сега той ни предлага нов живот, ако му се доверим, че прощава греховете ни: „Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден“36.

Бог не гледа на лице. Всички хора са създадени по негов образ. Следователно, неговото семейство е описано като „голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици“37. И никакъв грях в живота ни не може да ни попречи да започнем връзка с него. Той се погрижи за проблема с греха на кръста, където Исус бе разпънат. Сега зависи от вас да поставите доверието си в него и в смъртта му вместо вас, независимо от това какво сте правили в миналото си.

Веднъж започнали връзка с него, тя ще продължи за вечността. Но това също така означава, че тази връзка е жива и действена и днес, в живота ви тук на земята, и се развива с течение на времето. Като всяка друга връзка, и тази ще има своите върхове и спадове, своите низини и висоти, радости и болки. Но ще имате истинска връзка с Бог, който ви е създал точно с това намерение - да го познавате.

Усещате ли Бог да привлича сърцето ви? Исус казва: „Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене“38. Ако искате да поканите Бог в живота си сега, ето една примерна молитва, с която да го направите (думите не са толкова важни, а искреността на сърцето ви):

Скъпи Боже, признавам, че съм грешник. Благодаря ти за това, че пое всички мои грехове върху себе си в лицето на Исус Христос на кръста. Искам да получа твоята прошка и да вляза във връзка с теб. Моля те да дойдеш в живота ми като мой Спасител и Господ, да бъдеш мой Бог от този ден нататък и да ме направиш човека, който искаш да бъда.

 Току-що помолих Исус да дойде в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да дойде в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

Източници: (1) Исая 45:12 (2) Исая 46:9 (3) Откровение 1:8 (4) Йоан 17:3 (5) Йоан 1:1, 14 (6) Евреи 1:3 (7) Колосяни 1:15 (8) Исая 9:6 (9) Филипяни 2:8 (10) Колосяни 2:9 (11) Колосяни 1:16 (12) Йоан 14:9 (13) Йоан 12:45 (14) Йоан 10:30 (15) Евреи 4:15 (16) 1 Йоан 4:8,16 (17) 1 Йоан 4:9-10 (18) Йоан 3:16 (19) 1 Йоан 1:5 (20) 2 Коринтяни 5:21 (21) Исая 53:6 (22) Плач на Еремия 3:37 (23) Исая 46:10 (24) Псалми 33:11 (25) Притчи 19:21 (26) Матей 6:10 (27) Еремия 23:20 (28) Откровение 21:3-5 (29) Ефесяни 2:10 (30) Притчи 3:6 (31) Галатяни 5:22-23 (32) Йоан 10:10 (33) Йоан 6:35 (34) Притчи 8:17 (35) Матей 7:7 (36) Йоан 6:40 (37) Откровение 7:9 (38) Откровение 3:20


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More