×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Въпроси за Бог

Реален ли е Бог?

Науката дава достатъчно основания да вярваме в Бог. Защо е важна нашата ДНК?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Британският философ д-р Антъни Флу е бил водещ говорител по темата за атеизма, активно участващ в множество разисквания и обсъждания. Въпреки това, научните открития през последните 30 години го довеждат до заключение, което не може да избегне. Във видео интервю през декември 2004 г. той заявява: „Свръх интелигентността е единственото добро обяснение за произхода на живота и сложността на природата“1. Важно в заключението му са били откритията, свързани с ДНК. Ето защо:

ДНК в нашите клетки е много подобна на сложна компютърна програма.

На снимката отляво се вижда, че компютърната програма се състои от поредица от единици и нули (наричани двоичен код). Последователността и подреждането на тези единици и нули е онова, което прави компютърната програма да работи правилно.

двоичен код:
ДНК код:

По същия начин, ДНК се състои от четири химични вещества, съкратени като буквите А, Ц, Г, и Т. Подобно на тези единици и нули, тези букви се подреждат в човешката клетка така: АААГТЦТГАЦ и така нататък. Последователността, в която са подредени, инструктира действията на клетката.

Невероятното тук е, че в рамките на малкото пространство във всяка клетка в тялото ви този код е дълъг три милиарда букви2!

За да се разбере количеството ДНК информация в една клетка е необходимо „да прочетем този код с по три букви в секунда, което ще ни отнеме тридесет и една години, дори ако четем денонощно“3. Почакайте, има и още!

Установено е, че 99,9% от вашата ДНК е подобна на генетичния състав на всички останали хора. Това, което е уникално, е че вие се състоите от фракционната разлика в това как тези три милиарда букви са подредени в клетките ви. Установено е, че 99,9% от вашата ДНК е подобна на генетичния състав на всички останали хора4. Това, което сте вие като уникално същество, е всъщност състава ви - фракционната разлика в това как тези три милиарда букви са подредени в клетките ви.

Правителството на САЩ е в състояние да идентифицира всеки гражданин в страната чрез въвеждането на деветцифрен номер на социалната му осигуровка. И все пак, във всяка ваша клетка се съдържа структура на ДНК от три милиарда букви, която принадлежи само на вас. Този код ви идентифицира и непрекъснато инструктира поведението на вашите клетки.

Можете да видите защо ДНК е важна

Д-р Франсис Колинс, директор на проект „Човешки геном“, (който описва структурата на човешката ДНК) казва, че човек може да „мисли за ДНК като инструктивен скрипт, софтуерна програма, стояща в ядрото на клетката“5.

Пери Маршъл, информационен специалист, коментира последиците от това: „Никога не е съществувала компютърна програма, която да не е била проектирана ... [независимо дали е код] или програма, или послание, дадено на някакъв език, винаги зад него има интелигентен ум“6.

Точно както пита бившият атеист д-р Антъни Флу - „Не е ли основателно да се запитаме за този код от три милиарда букви, който инструктира клетката... кой е написал този скрипт? Кой е вложил този работен код в клетката?“

Това е като да ходим по плажа и да видим в пясъка надпис „Мишо обича Милена“. Знаем, че вълните, които се блъскат в брега, не са формирали това – само човек може да го напише. Това е прецизно послание. Това е ясна комуникация. По същия начин структурата на ДНК е сложен скрипт с три милиарда букви, който информира и ръководи процеса на клетката.

Как може човек да обясни това сложно съобщение, това кодиране, пребиваващо в нашите клетки?

На 26 юни 2000 г. президентът Клинтън поздравява онези, които откриват последователността (секвенцията) на човешкия геном. Президентът Клинтън казва: "Днес ние изучаваме езика, в който Бог е създал живота. Натрупваме все по-голямо благоговение за сложността, красотата, чудото на Божия най-божествен и свещен дар". Д-р Франсис Колинс, директор на Проект "Човешки геном", последва Клинтън на подиума, като заява: "За мен е смиряващо и изумяващо да разберем, че сме уловили първия поглед на собствената ни книга, която преди беше известна само на Бога" На 26 юни 2000 г. президентът Клинтън поздравява откривателите на последователността (секвенцията) на човешкия геном. Той казва: „Днес ние изучаваме езика, на който Бог е създал живота. Натрупваме все по-голямо благоговение пред сложността, красотата, чудото на Божия най-божествен и свещен дар“7. Д-р Франсис Колинс, директор на проекта „Човешки геном“, излиза на подиума след президента Клинтън и казва: „Смиряващо и изумяващо е да осъзнаем, че поглеждаме за пръв път в нашата собствена „книга с инструкции“, която преди беше известна само на Бога“8.

Когато разглеждаме структурата на ДНК в човешкото тяло, не можем да избягаме от наличието на интелигентен (невероятно интелигентен) дизайн.

Според Библията, (която сама по себе си е невероятно сложна) Бог не само е авторът на нашето съществуване, той е и връзката, която прави нашето съществуване смислено. Всички недостижими неща в живота, които пожелаваме... достатъчната сила за всяка ситуация, радостта, мъдростта и разбирането, че сме обичани... могат да ни бъдат дадени единствено от Бог, когато го слушаме и му се доверяваме. Той е най-великият и надежден водач в живота. Точно както е създал ДНК, за да инструктира клетката, той предлага да ни насочва, за да направи живота ни да „функционира“ добре за негова слава и заради нас самите, защото ни обича.

Защо е важна ДНК? Защото е още едно доказателство за Бога. Той е проектирал нашите тела. Можете да му имате доверие, за да проектира и живота ви. Някога започвали ли сте връзка с Бога? Следната статия - Как можем да познаваме Бог? - обяснява как можете да го направите.

За повече доказателства, които се опитват да отговорят на въпроса „Реален ли е Бог?“, вижте статията Има ли Бог?

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Healthy-elements.com/atheists.html (2) Francis S. Collins, director of the Human Genome Project, The Language of God, (Free Press, New York, NY), 2006, с. 1. (3) Пак там. (4) Пак там, с. 125. (5) Пак там, с. 102. (6) Пери Маршал, информационен инженер, cosmicfingerprints.com. (Други концепции в тази статия също могат да бъдат приписани на Пери Маршал.) (7) Francis S. Collins, The Language of God, с. 2. (8) Пак там, с. 3.

Други статии, които може да ви интересуват...


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More