×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Въпроси за Бог

Невидим ли е Бог?

Хората казват: „Покажи ми Бог“. Но ако Бог е невидим, как може да се покаже?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Представете си, че имаме двама души върху плоско парче хартия. Тези хора са двуизмерни - имат височина и ширина, но не и дълбочина, а хартията е като разширение на техния свят. Те могат ли да ви видят? Не. Могат да видят само това, което е на хартията (в техния свят). Те нямат понятие за дълбочина. Сега си представете, че докосвате с пръст тази хартия. Сега те могат ли да ви видят? Не могат да ви видят изцяло, но могат да видят върха на пръста ви – онази част от вас, която е проникнала в техния свят.

Бог е скрит

Това е една аналогия на нашата ситуация с Бог. Бог съществува извън нашите измерения. Той може да съществува извън времето и пространството, които познаваме. Следователно е трудно да го „видим“. Ние сме като „плоските“ хора от двуизмерната хартия. Не можем да видим това, което е в третото измерение. Но в нашия случай, ние съществуваме в четири измерения (височина, ширина, дълбочина, време), а Бог съществува извън тях.

Тогава как можем да познаваме едно такова Същество? Също като „плоските хора“ на хартията, които няма как да знаят за съществуването ви, освен ако не докоснете тази хартия, така и ние не можем да познаваме Бог, освен ако той не се разкрие по някакъв начин. Той трябва да „докосне хартията“ на нашия свят. Бог трябва да слезе в нашите измерения.

Невидимият Бог се разкрива

Когато изучаваме човешката история, особено религиозната история, намираме ли случаи, в които Бог е „докоснал хартията“ на нашия свят? Размислете върху това - Божият „пръст“ е докоснал нашия свят чрез личността на Исус Христос. Исус твърди, че е Бог1, че да видим него означава да видим Бог2, че е единственият човек дошъл директно от Бог в нашия свят3 и че прощава греховете на хората, което може да прави само Бог4. Много пасажи от Новия Завет потвърждават неговия божествен произход5. Той е Бог, който „стана плът и пребиваваше между нас“6. Той е „образ на невидимия Бог“7.

Ако ние сме „плоските хора“, има смисъл в това, че мултиизмерният Създател Бог е дошъл в нашия четириизмерен свят като е станал човешко същество. Той ни се е разкрил. Но защо го е направил?

Защо Бог е дошъл при нас?

Една история разказва за стар фермер, който живеел сам в една колиба. До неговата колиба имало обор. През една много студена зимна нощ птици започнали да се блъскат в прозореца на неговата топла колиба, опитвайки се да избягат от смъртоносния студ. Старият човек излязъл отвън и отворил вратата на обора. Там било топло. Той помахал и извикал птиците да влязат в обора на сигурно място. Но те не го разбрали.

Тогава на човека му се приискало да бъде една от тези птици. Мислел си, че ако е птица, ще може да поведе другите към обора, за да избегнат смъртта. И в този момент старият фермер разбрал защо Бог е дошъл на земята. Въпреки че старецът не могъл да стане птица, Бог могъл да стане човек. И го прави. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“8.

За да разберете повече за идването на Бога в нашия свят, вижте тази статия за по-подробно обяснение: Отвъд сляпа вяра.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Йоан 8:58, 17:3 (2) Йоан 12:45; 14:9 (3) Йоан 3:13 (4) Марко 2:5 (5) Йоан 1:3,4,18; Евреи 1:1-13; Колосяни 1:15-20, 2:9; Филипяни 2:6 (6) Йоан 1:14 (7) Колосяни 1:15 (8) Йоан 3:16

Други статии, които може да ви интересуват...


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More