×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Въпроси за Бог

Кой създаде Бог?

Обяснява съществуването на Бога...

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Ако нещо е започнало да съществува, би трябвало то да е предизвикано от нещо друго. Книгата има автор. Музиката има композитор. Партито има инициатор! Всички неща, които започват, които имат начало, имат причина за своето започване.

Да помислим върху вселената. Учените някога са държали на тяхната теория за стационарното състояние, при която вселената винаги е съществувала без да има някакво начало.

Космологичните доказателства сега сочат към „Големия взрив“ като точката във времето, когато вселената е започнала да съществува. Нашата, състояща се от пространство – време – материя – енергия, вселена има точно и едно-единствено начало.

Тъй като тя не е съществувала винаги, а е започнала да съществува (имала е това едно-единствено начало), тогава някаква друга реалност трябва да я е причинила или създала1.

Всичко, което наблюдаваме в природата, има своето начало. Бог от друга страна обаче, е различна категория и така би трябвало да бъде. Бог се различава от цялата природа, човечеството и от всичко, което съществува, по това, че винаги е съществувал, независим от всичко, което е създал. Бог не е зависимо същество, а самодостатъчно, самосъществуващо. Това е начинът, по който Библията описва Бог и по който самият Бог разкрива себе си. Защо Бог трябва да бъде такъв?

Нашата вселена не може да бъде обяснена по никакъв друг начин. Не би могла да се е създала сама. Няма как да е съществувала винаги. И няма как да е била създадена от нещо, което само по себе си е създадено. А защо не може?

Не е логично да се твърди, че вселената е създадена от Бог, който от своя страна е създаден от друга сила, която е създадена от трети Бог и т.н. Както Аристотел убедително твърди, трябва да има реалност, която е причина, но самата тя е непричинена (или същество, което движи всичко, но самото то не може да бъде придвижвано). Защо? Защото ако има безкрайна регресия от причини, тогава по дефиниция целият процес не би могъл да започне2.

Интересувате ли се от повече доказателства относно съществуването на Бог? Моля вижте: Има ли Бог?

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Kenneth Richard Samples; Connections 2007; Quarter 3; www.reasons.org (2) Пак там


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More