×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Въпроси за Бог

Защо можем да разчитаме на Бог?

Какъв е Бог? Шест личностни черти на Бог.

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Бог ни обича и е избрал да разкрие същността си, мислите си и сърцето си с нас. Ето шест характеристики на Бог, на които можем да разчитаме.

Той може да бъде познаван

Бог, който е създал вселената в цялото ѝ величие и с всичките ѝ творчески детайли, не се крие. Той няма нужда да се държи на разстояние, да е резервиран, да е „някъде там“. Вместо това той ни приветства във взаимоотношение с него, така че да можем да го познаваме по един личностен начин, както бихме познавали един приятел.

Но ние не само можем да знаем за него, можем и да го познаваме – в дълбочина.

„Аз съм добрият Пастир. Аз познавам Моите и Моите ме познават... Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми.“1

„Така казва Господ:
Мъдрият да не се хвали с мъдростта си,
силният да не се хвали със силата си,
и богатият да не се хвали с богатството си;
но който се хвали нека се хвали с това,
гдето разбира и познава Мене,
че съм Господ, Който извършвам милост,
правосъдие и правда на земята;
понеже в това благоволя, казва Господ“2

Той е приветстващ

Бог ни кани да говорим с него и да го ангажираме с това, което ни тревожи. Не е нужно първо да „се вземем в ръце“. Нито пък трябва да сме учтиви, богословски точни или святи. В природата му е да бъде любящ и да ни приема, когато отидем при него.

„Господ е близо при всички, които Го призовават,
при всички, които с истина Го призовават.“3

„Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“4

Той е творящ

Всичко, което създаваме, е направено с вече съществуващи средства или осовано на чужди мисли. Бог има способността да извиква неща в съществувание - не само галактиките и формите на живот, но и решенията на днешните проблеми. Бог твори, за нас. Неговата сила е нещо, което той иска да познаваме и на което да разчитаме.

„Велик е нашият Господ, и голяма е силата Му;
Разумът Му е безпределен.“5

„Издигам очите си към хълмовете,
от гдето иде помощта ми.
помощта ми е от Господа,
който е направил небето и земята.“6

Той е прощаващ

Ние грешим. Склонни сме да правим неща по нашия начин, вместо по Божия. Той вижда това и го знае. Бог не може просто да пренебрегне този грях, но е готов да съди и осъди хората за греха им. Въпреки това, Бог е прощаващ и ще ни прости в момента, в който започнем връзка с него. Исус, Божият Син, заплати за нашия грях със своята смърт на кръста. Той възкръсна от мъртвите и ни предлага прошка.

„Ние се оправдахме пред Бога, когато се доверихме на Исус да отнеме греховете ни. И всички се спасяваме по един и същи начин, независимо кои сме и какво сме извършили... Оправдахме се пред Бога, когато повярвахме, че Исус проля кръвта си за нас, жертвайки живота си за нас.“7

Той е честен

Каквото и да каже Бог, можем да му вярваме. Каквото и да обещае, можем да разчитаме да се случи. Когато Бог ни обещае прошка, вечен живот, взаимоотношение с него... можем да се доверим. Бог казва истината. Исус много пъти набляга на това, казвайки: „Истина, истина ви казвам...“ Можем да сме сигурни в истината, когато Бог изявява себе си или когато ни казва как да живеем на тази земя. Бог е винаги прецизен в онова, което казва – много по-сигурен от нашите чувства, мисли или ограничени разбирания. Всяко обещание, което отправя към нас, може да бъде прието с упование, защото той наистина го мисли. Ние можем напълно да му се доверим.

„Изясняването на Твоето слово просвещава,
вразумява простите.
Твоето слово е светилник на нозете ми,
и виделина на пътеката ми.“8

„Словото на Господа е опитано;
Той е щит на всички, които уповават на Него.“9

Той е способен

Бихте ли искали винаги да бъдете 100% прави, за всичко? Бог е. Неговата мъдрост е безгранична. Той разбира всички елементи на една ситуация, включително минали и бъдещи събития, свързани с нея. Той няма нужда ние да го поправяме, съветваме или убеждаваме да направи правилното нещо. Той ще го направи, защото е способен и мотивите му са чисти. Ако му се доверим, той никога няма да сгреши, няма да „ни забие нож в гърба“, нито ще ни измами. Можем напълно да му се доверим, че каквото и да стори, то винаги е правилно, във всяко едно обстоятелство и по всяко време.

„Господ е светлина моя и избавител мой; от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми; от кого ще се уплаша?“10

„Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами“11

Това е, което Бог ни казва за себе си. Следната статия дава добро обяснение как можете да започнете връзка с Бог: Как можем да познаваме Бог?

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Йоан 10:14,27,28 (2) Еремия 9:23,24 (3) Псалм 145:18 (4) Матей 11:28 (5) Псалм 147:5 (6) Псалм 121:1,2 (7) Римляни 3:22,25 (8) Псалм 119:130,105 (9) 2 Царе 22:31 (10) Псалм 27:1 (11) Псалм 25:3

Други статии, които може да ви интересуват...


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More