×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Въпроси за Бог

Има ли Бог?

Съществува ли Бог? Шест откровени причини да вярваме, че Бог наистина съществува

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

от Мерилин Адамсън

Няма ли да е прекрасно поне веднъж някой просто да ви покаже доказателства за съществуването на Бог? Без скръстени ръце. Без твърдения, като „Просто трябва да повярваш“. Ами... това е опит откровено да бъдат представени някои от причините, които предполагат съществуването на Бог.

Но първо обмислете следното. Когато става въпрос за възможността Бог да съществува, в Библията се казва, че има хора които са видели достатъчно, но все пак са потиснали истината за Бога1. От друга страна, за тези които искат да го познават, Бог казва, „Ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце“2. Преди да разгледаме фактите около съществуването на Бог, попитайте себе си: ако той съществува, бих ли искал да го познавам? Ако е така, ето някои причини, които да обмислите...

1. Сложността на нашата планета сочи към съзнателен Създател, който не само е създал вселената, но я поддържа и днес.

Могат да бъдат дадени много примери, може би безброй, които показват творенията на Бога. Ето няколко:

Земята... размерът ѝ е съвършен. Размерът на Земята и съпътстващата я гравитация са такива, че задържат около нея тънък слой от предимно азотни и кислородни газове, достигащи само до около 80 километра над земната повърхност. Ако Земята беше по-малка, атмосферата нямаше да може да съществува, подобно на планетата Меркурий. Ако Земята беше по-голяма, атмосферата щеше да съдържа свободен водород като при Юпитер3. Земята е единствената позната ни планета, снабдена с атмосфера, която съдържа точната смес от газове, така че да може да поддържа растителен, животински и човешки живот.

Земята е разположена на точното разстояние от Слънцето. Помислете за температурните колебания, които се срещат на Земята, приблизително от -34 до +50 градуса Целзий. Ако планетата ни беше съвсем малко по-далеч от слънцето, всички щяхме да замръзнем. Или само малко по-близо до него - и щяхме да изгорим. Дори и много незначително отклонение на местоположението ѝ спрямо слънцето би направил живота на нея невъзможен. Земята отстои на съвършена дистанция от Слънцето, докато се върти около него със скорост от около 107 000 км/ч. Тя също се върти около оста си, позволявайки цялата ѝ повърхност да бъде правилно нагрявана и охлаждана всеки ден.

Нашата Луна също е със съвършеният размер и на съвършеното разстояние от Земята за нейното гравитационното притегляне. Луната има основна роля за приливите и отливите, така че водата в океаните да не се застоява и същевременно нашите огромни океани да бъдат задържани от разливане върху континентите4.

Водата... безцветна, без мирис и без вкус, и все пак никое живо същество не може да оцелее без нея. Растенията, животните и хората се състоят предимно от вода (близо две трети от човешкото тяло е вода). Ще видите защо качествата на водата са уникално пригодени, така че да поддържат живот.

Тя има необичайно голяма граница между точката си на кипене и точката си на замръзване. Водата ни позволява да живеем в непостоянна среда с температурни промени, като същевременно запазва телата ни с постоянна температура от 37 градуса.

Водата е универсален разтворител. Това нейно свойство означава, че различни химични вещества, минерали и хранителни вещества могат да преминават навсякъде през телата ни до най-малките кръвоносни съдове5.

Водата също е и химически неутрална. Без да влияе на състава на веществата, които пренася, тя позволява на храни, лекарства и минерали да бъдат погълнати и усвоени от тялото.

Водата има уникално повърхностно налягане. Ето защо водата в растенията може да тече нагоре, срещу гравитацията, като така доставя жизненонеобходимите вода и хранителни вещества до върха на дори и най-високите дървета.

Водата замръзва отгоре надолу и се движи, така че рибите могат да живеят и през зимата.

97% от водата на Земята е в океаните. Но нашата Земя притежава разработена система, предназначена да премахва солта от водата и след това да я разпространява по цялото земно кълбо. Чрез изпаренията океанските води се вдигат нагоре, като оставят солта на земята и се формират на облаци, които лесно биват движени от вятъра и така разпръсват вода по земята - за растенията, животните и хората. Това е система за пречистване и снабдяване, която поддържа живота на тази планета, система за рециклирана и използвана повторно вода6.

Човешкият мозък... едновременно обработва невероятно количество информация. Мозъкът ви улавя всички цветове и обекти, които виждате, температурата около вас, натиска на краката ви спрямо пода, звуците около вас, сухотата в устата ви и дори структурата на вашата клавиатура. Мозъкът ви задържа и обработва всички ваши емоции, мисли и спомени. В същото време той следи във всеки един момент функциите на тялото ви, като дишане, движение на клепачите, усещане на глад и движение на мускулите на ръцете.

Човешкият мозък обработва повече от един милион съобщения в секунда7. Този орган претегля значението на всичката тази информация, като филтрира сравнително маловажната такава. Тази функция ви позволява да се съсредоточите и работите ефективно във вашия свят. Мозъкът работи различно от другите органи. В него има интелект - способността да разсъждава, да поражда чувства, да мечтае и планира, да предприема действия и да общува с други хора.

Окото... може да различава между седем милиона цвята. Има автоматичен фокус и едновременно обработва изумителните 1,5 милиона съобщения8. Еволюцията се съсредоточава върху мутациите и промените от и в рамките на съществуващите организми. Но еволюцията сама по себе си не може да обясни напълно първоизточника на окото или мозъка - произходът на живите организми от нежива материя.

2. Вселената има начало - какво го е предизвикало?

Учените са убедени, че нашата Вселена е започнала с една огромна експлозия на енергия и светлина, която наричаме Големият взрив. Това еднократно събитие е поставило началото на всичко, което съществува: Вселената, пространството и дори самото време.

Астрофизикът Робърт Ястроу, самоопределил се като агностик, заявява: „Семето на всичко, което се е случило във Вселената, е било посято в този първи миг; всяка звезда, всяка планета и всяко живо същество във Вселената са се появили в резултат на събития, които са били предизвикани в момента на космическата експлозия... Вселената е проблеснала в съществуване и не можем да разберем какво е предизвикало това да се случи“9.

Стивън Уайнбърг, Нобелов лауреат по Физика, заявява, че в момента на тази експлозия „вселената е била около сто хиляди милиона градуса по Целзий... и се е изпълнила със светлина“10.

Вселената не винаги е съществувала. Тя е имала начало... какво го е предизвикало? Учените нямат никакво обяснение за внезапната експлозия на светлина и материя.

3. Вселената работи навсякъде чрез едни и същи природни закони. Но защо е така?

Животът в голямата си част може да изглежда несигурен, но нека видим на какво можем да разчитаме ден след ден: гравитацията остава постоянна, чаша горещо кафе, оставена на плота, ще изстине; Земята се завърта на всеки 24 часа и скоростта на светлината не се променя - на Земята или в галактики далеч от нас.

Как така е възможно да определим природните закони, които никога не се променят? Защо Вселената е толкова подредена, толкова сигурна?

„Най-великите учени са били поразени колко странно е това. Няма никаква логическа необходимост от вселена, която се подчинява на правила, да не говорим за такава, която функционира въз основа законите на математиката. Това учудване извира от признаването, че вселената няма нужда да се държи по този начин. Лесно е да си представим вселена, в която условията се променят непредвидимо всеки миг, или дори вселена, в която нещата внезапно се появяват и изчезват от съществуване“11.

Ричард Файнман, носител на Нобелова награда за Квантова електродинамика, казва: „Защо природата притежава математична характеристика, е мистерия... Фактът, че изобщо има закони, е цяло чудо“12.

4. Кодът на ДНК осигурява информацията и програмата за поведението на клетките.

Всички инструкции, всички уроци, всяко обучение съдържат някакъв смисъл. Някой, който пише наръчник с инструкции, го прави с цел. Знаете ли, че във всяка клетка на нашето тяло съществува много подробен код с инструкции, който много прилича на миниатюрна компютърна програма? Както може би знаете, компютърната програма е направена от нули и единици като тези: 110010101011000. Начинът, по който са подредени, казва на компютърната програма какво да прави. Кодът на ДНК във всяка наша клетка е много подобен. Той е съставен от четири химични вещества, които учените съкращават с буквите А, Ц, Г, и Т. Те са подредени в човешката клетка като напр.: АААГТЦТГАЦ и т.н. Има 3 милиарда от тези „букви“ във всяка човешка клетка!

Както можем да програмираме телефона си да звъни по дадена причина, така и ДНК дава инструкции на клетката. ДНК е програма с три милиарда букви, казваща на клетката да действа по определен начин. ДНК е завършен наръчник с инструкции13.

Защо това е толкова удивително? Някой трябва да попита...как тази информационна програма се е появила в човешката клетка? Това не са просто химикали. Това са химически вещества, които дават указания и кодират по много подробен начин как точно трябва да се развива тялото на един човек.

Естествените, биологични причини изобщо не могат да дадат адекватно обяснение, когато работим с програмирана информация. Не е възможно някъде да се открият инструкции, прецизна информация като тази, без някой преднамерено да ги е изградил.

5. Знаем, че Бог съществува, защото той активно ни търси. Той постоянно поема инициативата към нас, за да дойдем при него.

Преди време бях атеист. И подобно на много атеисти, фактът, че хората вярват в Бог, ме притесняваше много. Какво кара нас, атеистите да даваме толкова много време, внимание и енергия, за да опровергаваме нещо, което не вярваме, че съществува? Какво ни кара да правим това? Когато бях атеист, отдавах намеренията си на загриженост към тези бедни, заблудени хора... да им помогна да разберат, че надеждата им е напълно необоснована. За да бъда честна, имах и друг мотив. Докато предизвиквах тези, които вярваха в Бог, имах и дълбоко любопитство да видя дали ще ме убедят в обратното. Част от търсенето ми беше да се освободя от въпроса за Бог. Ако можех убедително да докажа на вярващите, че не са прави, тогава този въпрос щеше да отпадне от дневния ред и можех свободно да продължа живота си.

Не осъзнавах, че причината въпросът за Бог толкова да тежи в съзнанието ми е, защото Бог настояваше по въпроса. Постепенно открих, че Бог иска да бъде познаван. Той ни е създал с намерението да го познаваме. Той ни е заобиколил с доказателства за себе си и категорично поставя пред нас въпроса за съществуването си. Сякаш не можех да избягам от мисълта за възможността Бог да съществува. Всъщност, в деня, в който реших да призная съществуването на Бога, молитвата ми започна с „Добре, Ти печелиш...“. Може би основната причина, поради която атеистите са обезпокоени от хората, които вярват в Бог, е защото Бог активно ги търси.

Не съм единствената, която е изпитала това. Малкълм Магъридж, социалист и философ, пише: „Имах усещането, че по някакъв начин, въпреки моето търсене, аз бях търсеният“. К.С. Луис си спомня, че „...нощ след нощ, чувствах, дори и ако само за секунда мисълта ми се откъснеше от работата, постоянната, непреклонна близост на Него, когото толкова искрено не желаех да срещам. Предадох се, признах, че Бог е Бог, коленичих и се помолих. В онази нощ сигурно съм бил най-неохотно покаялият се грешник в цяла Англия“.

Луис написва книгата „Изненадан от радостта“ като резултат от познаването си на Бога. Аз също нямах други очаквания, освен с право да призная съществуването на Бог. Но през следващите няколко месеца останах изумена от любовта Му към мен.

6. За разлика от всяко друго откровение за Бог, Исус Христос е най-ясната, най-конкретната картина на Бога, разкриващ себе си на нас.

Защо Исус? Ако разгледаме всички световни религии, ще видим, че Буда, Мохамед, Конфуций, Моисей самоопределят себе си като учители или пророци. Никой от тях не е твърдял, че е равен на Бог. Изненадващо, Исус е направил това. Именно то отличава Исус от всички останали. Той казва, че Бог съществува и че гледайки него, хората виждат Бога. Въпреки че говорел за Своя Отец на небесата, не го е казвал от позицията на разделение по между им, а поради много близката им връзка, уникална за цялото човечество. Исус казва, че всеки, който е видял него, е видял Отца, и че всеки, който вярва в него, вярва в Отца.

Той казва: „Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота“14. Твърдял е, че притежава качества, които принадлежат само на Бога: да прощава греховете на хората, да ги освобождава от навиците на греха, да дава по-изобилен живот и да дава вечен живот в рая. За разлика от другите учители, които фокусирали хората върху своите думи, Исус насочвал хората към Себе Си. Той не казва: „следвайте думите ми и ще намерите истина“, а казва: „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“15.

Какви доказателства е дал Исус, за да потвърди претенциите си, че има божествено естество? Той е вършил това, което хората не могат. Исус правел чудеса. Той лекувал хора - слепи, сакати, глухи, дори възкресил няколко души от мъртвите. Той имал власт над материята - създавал храна от нищото, достатъчна, за да нахрани тълпи от няколко хиляди души. Правел чудеса над природата - ходел по повърхността на едно езеро, като заповядал на разярила се буря да престане, заради приятелите си. Хората следвали Исус навсякъде, защото той постоянно посрещал техните нужди по чудотворен начин. Той казвал: „Ако не искате да вярвате на това, което ви казвам, трябва поне да повярвате в Мен заради чудесата, които виждате“16.

Исус Христос показва Бог като благ, любящ и наясно с нашия егоцентризъм и недостатъци, и все пак дълбоко желаещ да има взаимоотношения с нас. Исус разкрил, че въпреки че ни вижда като грешници, заслужаващи неговото наказание, неговата любов към нас е по-голяма и той измисля различен план. Сам Бог придобил формата на човек и приел наказанието за нашите грехове върху Себе Си. Звучи ли абсурдно? Може би, но много любящи бащи с удоволствие биха си сменили местата със своите деца в раково отделение, ако можеха. Библията казва, че причината да обичаме Бога е, защото той първо е обикнал нас.

Исус умря вместо нас, така че ние да можем да бъдем опростени. От всички религии, познати на човечеството, само чрез Исус ще видите Бог да се протяга към човечеството, като ни дава достъп до връзка с него. Исус доказва, че има божествено, любящо сърце, като посреща нашите нужди и ни привлича към себе си. Поради своята смърт и възкресение, той ни предлага нов живот днес. Можем да бъдем опростени, напълно одобрени и искрено обичани от Бога. Той ни казва: „Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост“17. Това е Бог в действие.

Дали Бог съществува? Ако искате да разберете, изследвайте Исус Христос. Казано ни е: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“18.

Бог не ни принуждава да вярваме в него, въпреки че би могъл. Вместо това, той ни е дал достатъчно доказателства за Своето съществуване, така че ние доброволно да откликнем на неговата покана. Съвършеното разстояние на Земята от Слънцето, уникалните химични свойства на водата, човешкият мозък, генетичният код, броят на хората, които свидетелстват, че познават Бога, „човъркащото усещане“ в сърцата и умовете ни, да разберем дали има Бог, желанието на Бога да бъде познаван чрез Исус Христос. Ако искате да научите повече за Исус и причините да вярвате в него, моля прочетете: Отвъд сляпа вяра.

Ако искаш да започнеш тази връзка с Бог, можеш да го направиш сега

Това е твое решение, а не принуждение. Но ако искаш да получиш прошка от Бог и да имаш връзка с него, можеш да го направиш още сега, като го помолиш да ти прости и да дойде в живота ти. Исус казва: „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене“19.

Ако искаш да го направиш, но не знаеш какво да кажеш, следното би могло да помогне: „Исусе, Господи, аз вярвам в теб. Благодаря ти, че си дал живота си за моите грехове. Ти познаваш моя живот и нуждата ми от прошка. Моля те, прости ми и ела в живота ми сега. Искам да те познавам и следвам. Благодаря ти, че вече си част от живота ми и започвам взаимоотношения с теб. Амин.“

Бог вижда връзката ти с него като постоянна. Говорейки за всички, които вярват в него, Исус Христос казва: „Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца“20.

Като разглеждаме всички тези факти, можем да заключим, че съществува един любящ Бог, който може да бъде познаван по близък, личен начин.

 Току-що помолих Исус да дойде в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да дойде в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

За автора: Като бивш атеист, на Мерилин Адамсън било трудно да опровергае непрекъснато отговорените молитви и качеството на живота на близък приятел. При оспорването на вярванията на нейния приятел, Мерилин била удивена да научи за богатството на обективни доказателства сочещи към съществуването на Бог. След около година на постоянни разпитвания, тя отговорила на предложението на Бог да дойде в живота й, като разбрала, че вярата в него се оказала непрекъснато обосновавана и много възнаграждавана.

Източници: (1) Римляни 1:19-21 (2) Еремия 29:13 (3) R.E.D. Clark, Creation (London: Tyndale Press, 1946), p. 20. (4) The Wonders of God's Creation, Moody Institute of Science (Chicago, IL) (5) Пак там (6) Пак там (7) Пак там (8) Hugh Davson, Physiology of the Eye, 5th ed (New York: McGraw Hill, 1991) (9) Robert Jastrow; "Message from Professor Robert Jastrow"; LeaderU.com; 2002. (10) Steven Weinberg; The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe; (Basic Books,1988); p. 5. (11) Dinesh D'Souza, What's So Great about Christianity; (Regnery Publishing, Inc, 2007, chapter 11). (12) Richard Feynman, The Meaning of It All: Thoughts of a Citizen-Scientist (New York: BasicBooks, 1998), p. 43. (13) Francis S. Collins, director of the Human Genome Project, and author of The Language of God, (Free Press, New York, NY), 2006 (14) Йоан 8:12 (15) Йоан 14:6 (16) Йоан 14:11 (17) Еремия 31:3 (18) Йоан 3:16 (10) Откровение 3:20 (20) Йоан 10:27-29


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More