×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Въпроси за Бог

Защо един рационален човек вярва в Бог?

Вярата в Бог не е нещо, което просто ти се случва. Бивш атеист обяснява логическото мислене, което води човека към Бог…

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Когато бях атеист, за мен нямаше нищо по-загадъчно от това: „Да имаш вяра в Бог“.

Чудех се, как един рационален човек дори започва да вярва в Бог?

Дали е нещо, което просто се случва на човек? Дали е предизвикано от криза, поради която е принуден да повярва... и няма избор?

Или може би не е толкова драматично. Може би на някои хора просто им е лесно да повярват в Бог, без да имат нужда от много основания.

Проблемът беше, че съм по-скоро аналитичен тип човек и имах куп въпроси, които не можеха да бъдат премахнати.

Ами вие? Бихте ли искали да вярвате в Бог, дори да имате лична връзка с Бог... но се страхувате да не бъдете измамени?

Бях ужасен от възможността да се приближа към Бог, само за да разбера, че няма нищо - и съм се хвърлил в една смешна, проваляща лъжа.

Не благодаря.

Защо дори ми пукаше?

Защото бях впечатлен от една моя приятелка, която постоянно обичаше другите, беше умна и имаше ясно определение за цел в живота. Всичко това тя приписваше на Бог.

Това ме накара да се зачудя: „Може ли Бог да бъде истински?“

Преди да започнем това изучаване, бих искал да отстраня някои погрешни схващания.

1. Чудите ли се дали Бог стои настрана и наистина не го е грижа за вас? В тази серия ще ви покажа защо никой не ви обича, или ви познава близко, или желае да има връзка с вас повече от Бог. Изчакайте и вижте.

2. Надявате ли се някой ден да бъдете така убедени, дотолкова изумени от доказателствата за Бог, че да нямате друг избор освен да повярвате? Не ми се иска да ви го казвам, но това никога няма да стане.

Никой, включително и аз, не е 100% сигурен, че Бог съществува. (Той е невидим, нали знаете?) Бог иска от вас да дойдете при Него, но Той никога няма да стигне до там, че да сте принудени да вярвате. Ако чакате да го направи, успех.

3. Вярата в Бог не е притежание, нито опит. Всъщност това е решение, което правите. То се основава на причини, факти и желание, точно както повечето решения в живота.

Качвате се на самолета, вярвайки, че пилотът е трезвен, всичко работи и на борда няма терорист. Имате причина да вярвате в това, но не можете да сте сигурни на 100%. И все пак, вземате решение.

Или, какво ще кажете за брака? От всички хора, с които може да сключите брак, може ли да сте 100% сигурни, че определен човек е ЧОВЕКЪТ, с когото трябва да сключите брак? Че той ще ви бъде верен? Че няма да ви убие на вашия меден месец? Ами, не. Но трябва да имате основание да вярвате, че това е добро решение, или няма да се омъжите.

По същия начин ще разгледаме причините, сочещи към съществуването и характера на Бог. Ще разгледаме и причините срещу Бог (има някои!). И ще разгледаме някои основателни причини да го приемем в живота си... или не.

Има някои хора, които предпочитат да правят хипотези и да философстват винаги за Бог и никога да не достигат до нищо. Никога не вземат решение. Но какво ще стане, ако всъщност е важно да се качите на самолета?

Това е първият имейл от серия от 7 части: „Духовно приключение“. Ако искате да се абонирате, можете да го направите от тук.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More