×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Въпроси за Бог

Бог ли създаде вселената?

Как възниква вселената? Учените потвърждават теорията за големия взрив и началото на вселената.

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Учените вярват, че нашата вселена е започнала с една огромна експлозия от енергия и светлина, която сега наричаме „Големия взрив“. Това било началото на всичко, което съществува - започването на вселената, началото на пространството и дори първоначалният старт на самото време.

Нищо от онова, което наблюдаваме днес, не е съществувало преди този момент.

Още повече, това е било нещо извън времето, извън пространството и извън материята, която е причинила съществуването на всичко.

Осъзнаването, че нашата вселена има начало, а не е съществувала винаги, носи огромни предизвикателства на учените, които не вярват в Бог.

Сигурни ли са учените в теорията за големия взрив? Да. В края на двадесетте години на XX век астрономът Едуин Хъбъл видял през телескопа си, че галактиките (отдалечени на милиони светлинни години) се отдалечават една от друга с удивителна скорост. Това не било причинено от някаква сила, която ги тласкала надалеч една от друга. Вместо това, те все още се движели като резултат от първична експлозия и имали еднакъв произход.

В този момент от възникването, цялата маса във вселената била сгъстена в една-единствена точка на безкрайна плътност...по-малка от отделен атом. След това, в космическа експлозия - Големия взрив, вселената била създадена. Стивън Уейнбърг, нобелов лауреат по физика, дава по-нататъшно описание: „За около една стотна от секундата - възможно най-ранното време, за което можем да говорим с някаква сигурност - температурата на вселената е била около сто хиляди милиона (1011) градуса по Целзий. Това е много по-горещо, отколкото в центъра на дори най-горещата звезда, толкова горещо, че дори атомните ядра са могли да се слепят“2. Той продължава: „Вселената била изпълнена със светлина“.

Това отговаря по мистериозен начин на записаното: „В начало Бог създаде небето и земята...И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина“3. Вселената не бе създадена от материя, а от изявление. Изговорено слово. „Да бъде светлина“.

Разглеждайки свещените текстове на всички основни религии, единствено в Библията се описва онова, което учените са открили: Имало е експлозия от светлина и е имало начало на нашата вселена...от извън самата вселена. С нея започва съществуването на пространството, материята и времето. Това е била единична отправна точка на всичко. Отново и отново в книгата Битие се появява описанието: „И Бог каза....“, последвано от „...и стана така“.

Вместо това, възможно ли е нашата вселена да е възникнала чрез законите на физиката, като например за гравитацията, електромагнетизма, скоростта на светлината и т.н.? Не, защото тези закони все още не са съществували. Първичното начало на самата вселената е произвело законите на физиката и всичко е започнало без тях.

Началото на вселената – безпрецедентен старт

Астрофизикът Робърт Джастроу, самопровъзгласил се агностик, констатира: „Зародишът на всичко, което се е случило във вселената, е бил поставен в този първи миг; всяка звезда, всяка планета и всяко живо същество във вселената заживяват в резултат на събития, които са задвижени в момента на космическата експлозия. Това буквално е моментът на сътворението... Вселената избухва в съществувание и ние не можем да разберем какво я е причинило“4. Както казахме, това заключение е проблем за учените атеисти. Да се наблюдава дадена реакция и да не може да се опише причината е обезпокояващо.

Джастроу заключава: „За учен, който е живял въз основа на своята вяра в силата на разума, историята завършва като лош сън. Той е изкачил планините на невежеството; на път е да покори най-високия връх; и докато се повдига към последната скала е посрещнат от група теолози, които са стояли там с векове“5.

Представете си облекчението на тези учени, когато астрономите Херман Бонди, Томас Голд и Фрей Хойл предлагат онова, което е известно като „Теория на стационарното състояние“ през 1948 г. Тяхната теория твърди, че „по възраст“ вселената е безкрайна. Следователно, няма нужда нито от сътворение, нито от причина.

Началото на вселената – Теорията за стационарното състояние се оказва невярна

Въпреки това, през 1960-те години, теорията за стационарното състояние получава унищожителен удар, когато двама радиоинженери към „Бел Лабс“ (Арно Пензиас и Робърт Уилсън) откриват мистериозна радиация, идваща от космоса. Тя идва едновременно от всички посоки. Когато температурата на радиацията е измерена, нейният произход бива потвърден. Тази радиация не винаги е съществувала, нито идва от една определена част на вселената. Тя произлиза от един-единствен момент на сътворение.

По-късно, през 1996 г., и сателитът на НАСА COBE потвърждава, че първоначалната радиация сочи към експлозивно начало на вселената. Нивата на хидроген, литий, деутерий и хелий, които съществуват в нашата вселена днес, също го потвърждават.

Има ли учени, които все още искат да опровергаят заключенията на теорията за големия взрив? Да, има, и те не са съгласни с: (1) неясната причина или (2) заключението, че Бог е причината. Така те се опитват да намерят трета възможност.

Други опити за обяснение на началото на вселената

Какво обяснение дават тези учени за произхода на цялата вселена, енергията, времето и пространството?

Те се опитват просто да отрекат основната предпоставка, върху която се основава науката: че всичко, което има начало, трябва да има и първопричина.

Физикът Виктор Стенджър казва, че вселената може да бъде „непричинена“ и може да е „възникнала от нищо“6. Философът Бертран Ръсел възприема тази позиция в дебат върху съществуването на Бог. Той казва: „Вселената просто е там и това е всичко“7.

Едно е да се твърди, че нещо е вечно и затова никаква „причина“ не е нужна. Съвсем друго е обаче да се наблюдава научно началото на нещо, мигновеното начало на нещо, и тогава да се твърди, че няма първопричина.

Дори Дейвид Хюм, един от най-скептичните от всички философи, смята тази позиция за нелепа. С всичкия си скептицизъм Хюм никога не е отричал причинността. През 1754 г. той пише: „Никога не съм твърдял толкова абсурдно предположение - че нещо може да възникне без причина“8.

Началото на вселената – науката потвърждава

Същинските научни открития постоянно сочат към едно-единствено заключение: вселената е имала първоначален старт, експлозия, където всичко, което познаваме – вселената, времето, пространството, научните закони, които наблюдаваме - всичко е имало начало. Ако някога сте искали да вярвате в Бог, но несъмнено без да искате да го правите в разрез с познатите научни факти, науката ви предлага причина да вярвате, че Бог съществува и е създал по могъщ начин всички неща.

Логично е да заключим, че Бог, който е от началото, вечен и извън границите на времето, е създал времето. Бог, който е всеприсъстващ и не може да бъде ограничен до пространството, е създал пространството. Бог, който е духовен, не физически, и извън материята, е източникът на нашата вселена и всичко, което съществува в нея. Това е посланието, което ясно се повтаря в цялата Библия.

„Повдиги очите си и виж небесата: кой създаде всичко това? Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Иеова, е Създателят на земните краища.“9

„...Защото Той заповяда, и те се създадоха.“10

Библията казва, че Бог е създал земята да бъде населена, като е имал предвид човечеството още от самото начало. Той е дал на хората духа на живота и краткия престой на земята с изключителната цел да го потърсим и да го намерим. Ако не го познаем, сме пропуснали целия смисъл на нашето съществуване. Кой знае по-добре от самия Бог причината за нашето съществуване?

Искате ли да познавате Създателя на вселената? Ето какво обещава той: „Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас“11. Ако пожелаем да го познаваме, Бог ни казва, че „ще го намерим“12. Всъщност, той казва: „Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали със силата си, и богатият да не се хвали с богатството си; но който се хвали нека се хвали с това, гдето разбира и познава Мене...“13.

Имаме възможността да познаваме Богa, който е дал началото на вселената.

Искате ли да започнете взаимоотношения с Бог? Ето, как можете да го направите: Как можем да познаваме Бог?

Части от тази кратка научна статия, описваща как вселената е била формирана, са адаптирани от Dinesh D'Souza, What's So Great about Christianity, Regnery Publishing, Inc., 2007, глава 11.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Dinesh D'Souza, What's So Great about Christianity, (Regnery Publishing, Inc,; 2007) p118. (2) Steven Weinberg; The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe;(Basic Books,1988); p 5. (3) Битие 1:1&3 (4) Robert Jastrow; "Message from Professor Robert Jastrow"; LeaderU.com; 2002. (5) Robert Jastrow; God and the Astronomers; (Readers Library, Inc.; 1992) (6) Victor Stenger, "Has Science Found God?" (Free Inquiry, Vol. 19. No. 1), 2004. (7) Bertrand Russell and Frederick Copleston, "The Existence of God," in John Hick, ed., The Existence of God (New York: Macmillan, 1964), p 175. (8) J.Y.T.Greid, ed., The Letters of David Hume (Oxford: Clarendon Press, 1932), p 187. (9) Исая 40 (10) Псалми 148:5 (11) Яков 4:8 (12) Йеремия 29:14 (13) Йеремия 9:23,24


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More