×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Взаимоотношения

Хомосексуалисти, лесбийки и любовта на Бога

Ако сте ЛГБТ, можете да сте уверени, че Бог и любовта му ви приветстват...

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

от Мерилин Адамсън

В живота често се изисква да отговаряме на определени стандарти. За да вземем шофьорска книжка, трябва да вземем и изпита. За да получим определена работа, трябва да покажем, че притежаваме уменията, които тази работа изисква.

„Ако „A“ е вярно, тогава и „Б“ също е вярно. Докажи, че си достоен. Докажи, че си квалифициран. Докажи, че си „приемлив“.“

В кой момент можем да знаем, че Бог ни приема напълно?

За разлика от всичко друго, с което сте се сблъсквали, взаимоотношенията с Бога не започват, когато успеете да довършите изречението „Приеми ме, защото...“

Те започват с това, че Бог ви казва: „Приемам те“, „Приветствам те с добре дошъл“.

Независимо дали сте хомосексуалист, лесбийка, бисексуален, със сменен пол или имате съмнения и въпроси, Бог не е ваш враг. Ако все още не сте започнали връзка с него, Бог желае да има такава с вас. Той я предлага на всеки човек, независимо какъв е.

В Библията ще видите само една група хора, която постоянно разгневява Исус – религиозните себеправедници.

Исус се чувства еднакво комфортно с всеки друг около себе си, включително с проститутките и престъпниците. Религиозният елит обаче го дразни и натъжава. Той ги вижда, каквито са - осъдителни, арогантни, нелюбящи и лицемерни.

Четейки тези думи, може би веднага можете да се сетите за религиозни хора, които са ви наранили, нагрубили или осъдили. Това отразява ли сърцето на Исус? Не. Исус ни казва да обичаме ближния си, както себе си. По какъв начин пасват обидните коментари на тези думи? По никакъв.

Ето как Исус ни показва сърцето си. Той казва: „Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си“1.

Бидейки гей, замисляли ли сте се някога сериозно относно Исус?

За разлика от който и да било друг човек, живял някога, Исус може да ви обясни живота... да ви обясни как да изживеете живота по най-пълноценен начин. Той е Творецът на всичко съществуващо, и въпреки това става човек, така че да можем да го познаваме, да познаваме Бога.

Йоан, един от Исусовите приятели, прави следния коментар за него: „Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат; понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа“2.

„Благодат“ не е дума, която използваме често. Тя означава Божията доброта, която ни е дадена без ние да я заслужаваме. Исус ни предлага и доброта, и истина, които да ни водят в този често объркан живот.

Преди се чудех какво е нужно, за да бъда приета от Бога. Вероятно ще останете изумени, както и аз бях. Ето какво:

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.“3

Схванахте ли? Всеки, „който вярва в Него“. Който вярва в него има вечен живот. Който вярва в него е спасен чрез него. Който вярва в него не е осъден.

Това е, което той иска от нас… да вярваме в него.

Йоан казва за Исус: „У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име...“4

Той не е само пророк, учител или религиозен водач. Исус казва, че да познаваме него е да познаваме Бога. Да вярваме в него е същото като да вярваме в Бога. Това е причината да бъде разпънат на кръст. Бива обвинен в богохулство. Народът казва, че Исус „правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога“5.

Той предоставя доказателства. Исус извършва това, което никой човек не би могъл да извърши - мигновено изцелява слепи, куци и болни.

Исус обаче отива още по-далеч. Няколко пъти в различни ситуации той заявява, че ще бъде арестуван, бит и разпънат… и че три дни по-късно ще възкръсне от мъртвите. Това е доста солидно доказателство. Той не говори за прераждане на по-късен етап, не говори за мистика от типа „ще идвам в сънищата ви“. Не. Той говори за това, че три дни, след като бъде погребан, ще възкръсне от мъртвите.

Римляните знаят за това и съответно поставят малък отряд войници да пазят гроба на Исус.

И въпреки това, три дни, след като бива измъчван и убит на кръст, Исус физически възкръсва от смъртта. Тялото му липсва и на негово място остава само погребалното платно, с което е положен в гробницата. След това Исус се появява физически много пъти в рамките на следващите 40 дни. Това именно поставя началото на християнската вяра. Той доказва, че е всичко, което твърди за себе си… че е Бог в плът, равен на Бог Отец.

Исус ясно заявява това: „Защото, нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички, за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота“6.

Сигурно се чудите: „Добре, вечният живот е супер. Но какво ще кажеш за живота тук и сега?“

Можете да живеете живота си сега с увереността, че Бог ви обича.

Всеки човек жадува да бъде обичан. Любовта от хората е нещо важно. Но всеки човек, който ви обича, ви обича несъвършено, понеже хората сме несъвършени.

Бог обаче е способен да ви обича съвършено. Той ви обича, защото неговата природа е любов, и то любов, която никога не се променя, никога не спира.

Всички оплескваме нещата. Всички се проваляме в изпълнението на собствените си стандарти, а какво остава за Божиите! Бог обаче не ни приема въз основа на нашето представяне. Той ни приема, ако просто вярваме в него, отидем при него, поканим го да бъде Бог в живота ни.

Ето как Исус описва какво означава да имаш взаимоотношения с него:

„Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов. Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна. Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.“7

Какво се случва, ако му се доверите за тези думи, ако започнете взаимоотношение с него?

Всяко значимо взаимоотношение, което сте имали в живота си ви е оказало влияние - или позитивно, или негативно. Нали? Това важи за всекиго. Колкото по-важно е взаимоотношението, толкова по-голямо влияние оказва в живота ви.

От това логично следва, че познаването на Бога ще бъде значимо взаимоотношение. Той ще направлява живота ви според неговата любов и желания за вас. Вие продължавате да бъдете тези, които вземат решенията; които запазват свободната си воля. Той няма да доминира над живота ви, нито ще ви принуждава да действате, както той иска. И все пак, открих, че съм дълбоко впечатлена от неговата мъдрост, неговата доброта и от начина, по който той гледа на хората и живота.

Бог няма да иска съвет или насоки от нещата, които обществото налага. Бог, който е сътворил вселената, изобщо не се нуждае да бъде направляван от обществото, нали? Това ми харесва. Намирам го за освобождаващо.

Ето какво Бог направи в моя живот, когато започнах взаимоотношения с него.

Бях атеист. Да вярвам в Бог, да чета за него в Библията – за мен това бе огромна промяна в живота ми. Фундаментална, всъщност.

Няколко месеца, след като поканих Исус в живота си, най-близката ми приятелка ме попита: „Забелязала ли си промяна в живота си?“ Попитах я: „Какво имаш предвид?“ Тя отвърна: „Напоследък мога да споделям разни неща с теб и ти не се шегуваш с тях. Изглежда наистина чуваш това, което искам да ти кажа“.

Почувствах се леко засрамена. Ето я моята най-добра приятелка, която ми казва, че най-накрая съм започнала да се държа като нормално човешко същество, защото я изслушвам!

(Тя бе толкова впечатлена от онова, което забелязваше в живота ми, че и тя реши да покани Исус в своя живот.)

Ето какво според мен се случваше в живота ми.

Когато започнах взаимоотношения с Бога, започнах също много добре да осъзнавам и неговата любов към мен. Тя наистина ме изненада. Нещата, които четях от Библията, бяха като лични послания от Бога за мен - за това колко много ме обича. (Бях израснала с представата, че Бог ни е доста гневен, заради това, че не отговаряме на стандартите му.) Затова фактът, че Бог ни обича, беше нещо изключително невероятно за мен.

Предположението ми е, че емоционалната ми нужда от любов бе посрещната от Бога на толкова дълбоко ниво, че станах и по-емоционално уверен човек. Започнах да мисля и да се грижа много повече за другите хора, отколкото за себе си. В резултат на това станах и по-добър слушател, и по-загрижен човек. Открих расовото лицемерие, в което бях затънала от детството си.

Исус обещава, че когато му позволяваме да ни учи и да ни води, както той казва, „ще познаем истината и истината ще ни направи свободни“8.

Ако започнете взаимоотношения с Исус, ще можете да видите промени в отношението си, в нивото си на оптимизъм, в начина, по който гледате на другите, или по който прекарвате времето си. Само Бог знае. Но когато го опознавате той ще оказва влияние в живота ви. Попитайте който и да е последовател на Исус и те ще ви разкажат как познаването му е променило живота им.

Той се стреми да изгражда в нас по-силно желание да избираме неговите пътища. И го прави по неочаквани начини. Не е като да ни даде нова серия заповеди, които трябва да изпълняваме. Не е свързано с човешките ни усилия, нито с доброто ни представяне пред него. Не е също и религиозно посвещение. Става въпрос за взаимоотношения, за близко приятелство с Бога, за Бог, който лично ни напътства и учи за себе си и за живота. Той влиза в живота ни, когато го поканим там. Той променя живота ни отвътре навън, от сърцата ни.

Исус ни предлага повече от живота. Знаете как взаимоотношенията, работата, спортът, забавленията… всички те ни дават добри моменти, но удовлетворението от тях често е мимолетно. То не ни „запълва“. И никога нищо в този свят не би могло да ни „запълни“.

Имаме постоянен глад за нещо трайно, нещо, на което можем да разчитаме. Исус казва: „Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее“9. Той завършва твърдението си с думите: „...И който дойде при Мене никак няма да го изпъдя“9. Години наред търсех житейска философия, която да работи винаги и във всяка ситуация. Когато „дойдох“ при Бога, търсенето ми приключи. Открих, че на него може да се разчита.

Вашите взаимоотношения с него ще изглеждат различно от тези на който и да било друг с него. Вие сте индивидуална личност с уникални преживявания, мисли, интереси, мечти, нужди. Прочетете Евангелията и ще видите как Исус се отнася към отделните хора… като към отделни хора.

На този етап съм загрижена, че ви показвам само положителната страна от познаването на Бога.

Връзката с Богa не е гаранция, че ще бъдете защитени от наистина трудните неща в живота. Възможно е да преживеете финансови проблеми, сериозни болести, нещастни случаи, земетресения, разбито сърце и т.н.

Няма съмнение, че в този живот има страдания. Можете да преминете през тях сами. Или можете да бъдете уверени в Божията любов и в неговото присъствие и близост, когато преминавате през тях.

Ето и още едно предупреждение. Той може да ви поведе към някои доста предизвикателни опции за работа, при които да жертвате от себе си, за да се грижите за други хора.

Повечето от Исусовите ученици (и мнозина от Исусовите последователи днес) са преминали през огромни страдания. Например, апостол Павел често е арестуван и бит множество пъти с пръчки и камшици. Веднъж дори е бит почти до смърт с камъни от една разгневена тълпа. Неколкократно е корабокруширал, много често оставал без храна и много пъти е бягал от преследване, за да спаси живота си.

Ясно е, че последователите на Исус не са живели лесен живот. И въпреки това, ап. Павел и другите вярващи са оставали непоколебимо уверени в Божията любов към тях.

Ап. Павел пише: „Не, но във всичко това ставаме повече от победители чрез онзи, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещото, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било творение ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ“10.

Вие не планирате своя път. Ако сте хомосексуалист, лесбийка, бисексуален, със сменен пол или се съмнявате в сексуалността си … ако му позволите, Исус ще направлява живота ви. И това е много по-велико нещо от всяко друго, което можете да си представите. Исус казва: „Аз съм светлината на живота. Който ме следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота“11.

Ето как можете да започнете взаимоотношения с Бога, още сега.

Каквото и да сте правили досега в живота си, Исус ви предлага пълно опрощение. Нашите грехове не са просто пренебрегнати. Те са заплатени от Исус, който се пожертва за нас, умирайки вместо нас на кръста.

Имало ли е някога някой, който да се пожертва за вас? Това прави Исус във възможно най-пълна степен. Ето колко много ви обича! Той ви предлага да влезе в сърцето ви и да установи взаимоотношения с вас.

Искате ли да познавате Бога? Насърчавам ви да го допуснете в живота си, ако все още не сте го направили. Той казва, че ТОВА е връзката, която ни носи най-дълбокото удовлетворение. Да живеем без него никога не е било според неговия замисъл за нас.

Можете да говорите с него с каквито думи имате на сърце. А ако имате нужда от помощ, ето какво бихте могли да кажете:

„Исусе, аз вярвам в теб. Благодаря ти, че умря за мен и че ми предлагаш взаимоотношения с теб. Искам да си Бог в живота ми, искам да те познавам и да преживявам твоята любов. Сега те моля и да направляваш живота ми.“

 Току-що помолих Исус да дойде в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да дойде в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

Източници: (1) Матей 11:28-29 (2) Йоан 1:16,17 (3) Йоан 3:16-18 (4) Йоан 1:11,12 (5) Йоан 5:18 (6) Йоан 5:22-24 (7) Йоан 15:9-12 (8) Йоан 8:32 (9) Йоан 6:35,37 (10) Римляни 8:37-39 (11) Йоан 8:12


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More