×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Взаимоотношения

Правата на жените

В пълен контраст с културата на Близкия изток, ето как Исус издига правата на жените.

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Исус Христос е живял преди 2000 години на територията на днешен Израел. Неговата гледна точка за жените се противопоставя категорично на близкоизточната култура, както по онова време, така и днес.

Жените често са третирани като собственост. Еврейските равини започват всяко богослужение в храма с думите: „Благословен да си, о, Господи, защото не си ме направил жена.“

Една жена никога няма правото да се разведе със съпруга си. Съпругът обаче може да се разведе с нея по каквато и да било причина и няма никакво задължение да се погрижи финансово за нея. Съпругът просто ѝ дава разводно писмо и я отпраща.

Жените често са разглеждани като по-нисши и с по-малки способности от мъжете. Не са включвани в публичния религиозен живот и рядко са обучавани в Тората, дори и да има възможности това да става тайно.

Исус непрекъснато се противопоставя на културните норми спрямо жените.

Той изцелява и върши чудеса както за жени, така и за мъже. Той обучава и мъже, и жени. Без значение от социален статус, религиозна принадлежност, позиция в обществото или начин на живот. Той обича хората и общува с тях по много предразполагащ начин - както с мъжете, така и с жените. Това включва крадци, проститутки, прокажени, жени с нисък социален статус.

Писателят Филип Янси коментира: „За жените и други потискани хора Исус преобръща наопаки приетите норми на неговото време“. Според библейския учен Уолтър Уинк „Исус нарушава нравите на неговото време абсолютно всеки път, когато общува с жени, както е записано в четирите Евангелия“1.

Хиляди хора следват Исус, някои заради неговото учение, а повечето заради чудесата, които извършва сред тях, лекувайки болните. Религиозните лидери се дразнят все повече от популярността на Исус. Накрая те намират решение на проблема.

Техният закон изисква да се убие с камъни всяка жена, хваната в прелюбодейство. (Никога мъжа, винаги жената). Те намират подобна жена, раздухват недоволство у народа и я завличат при Исус. Там тя стои сама, изложена на показ, в очакване. Тълпата, която я обгражда, вече е събрала камъните, за да я накаже със смърт.

Всеки знае за учението на Исус относно любовта и милостта и нуждата да прощаваме един другиму.

Религиозните подстрекатели на тази тълпа казват на Исус: „Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство. А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни; Ти, прочее, що казваш за нея?“

Те поставят Исус в губеща позиция.

Ако я помилва, това значи, че толерира прелюбодейството и се превръща във враг на техния морален закон. Ако започне да хвърля камъни по нея, тогава цялото му учение за милостта и прошката се обезсмисля.

Исус се навежда и започва да пише по земята с пръста си. Те продължават да го притискат. Исус се изправя и им казва: „Който от вас е безгрешен нека пръв хвърли камък на нея“. После пак се навежда и пише по земята.

Един по един те се разотиват, „като се почне от по-старите“, докато само Исус остава с жената. Исус я пита:

„Жено, къде са тези, [които те обвиняваха]? Никой ли не те осъди?“
„Никой, Господи“, отвръща тя.
„Нито Аз те осъждам“, казва Исус. „Иди си и не съгрешавай повече.“2

Това никога досега не се е случвало. Можете ли да си представите колко изненадана е била тази жена? Тя получава правото да живее. Свободна е да си върви. Исус знае, че скоро ще дойде денят, когато на кръста ще плати цената за нейното прелюбодейство, за омразата на тълпата и за коравосърдечната арогантност на религиозните лидери. Греховете на целия свят ще паднат върху него, докато той придобива нашата прошка.

Въпреки че е Бог, единственият, който има правото да я осъди, той с искрена увереност казва на тази жена: „Нито Аз те осъждам; иди си и не съгрешавай повече“. Исус казва, че не е дошъл на света, за да съди, но да потърси и спаси изгубените. Той е нашият Спасител. Той променя живота на онези, които го познават. Както на следващата жена...

Тя е самарянка - етнически произход, считан от юдеите за по-низш. А Исус е юдеин. Ето какво се случва:

Исус си почива край един кладенец, популярно място, където цялото общество се събира, за да черпи вода. Най-горещото време на деня е, време, по което никой не идва. Но, с надеждата да не види никого, нито да бъде видяна, се появява една жена. Омъжвала се пет пъти и толкова пъти се развеждала, а сега живее с шести мъж. Този път пропускайки дори да се омъжи. Какво значение има това? Очевидно е, че хората в селото гледат на нея с абсолютно презрение.

Тази жена се научава как да избягва срама, как да избягва хората и как да се справя с живота си.

Исус знае всичко това за нея и познава сърцето ѝ. Той вижда нейната нужда за много повече от физическа вода. Тя има нужда от вода за душата си.

Въпреки че юдеите никога не говорят със самаряните, Исус ѝ казва: „Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.”3

Те разговарят известно време и тя не само повярва в него, но също така се връща на бегом в селото и разговаря със същите хора, от които се е криела, убеждавайки ги да дойдат и да чуят Исус… което те правят! Исус променя живота ѝ от живот на срам в живот на радост. Във всяка среща на Исус с някоя жена той променя живота ѝ.

Това е записано във всички четири Евангелия. И е удивително. Жените имат толкова нисък статус в тази култура. Нямат нито религиозен, нито правен авторитет да говорят публично. Въпреки това Исус им дава ролята да бъдат първите, които да информират другите за неговото възкресение.

Това е записано във всички четири Евангелия. Това е удивително. Жените са имали толкова нисък статус в тази култура. Не са имали религиозен или правен авторитет да говорят публично. Въпреки това Исус им даде ролята да бъдат първите, които да информират другите за неговото възкресение.

Не само жените, но всички хора - Исус ни кани да повярваме в него, да бъдем напълно опростени от всичките ни грехове и да започнем взаимоотношение с Бога.

За повече по темата, моля прочетете тази полезна статия: Отвъд сляпа вяра.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Бележки: (1) Philip Yancey; The Jesus I Never Knew, pg 154, Zondervan Publishing House. (2) Йоан 8:4-11 (3) Йоан 4:13,14


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More