×
търсене ТЪРСЕНЕ
За живота, търсенето
 на смисъла и вярата…
Взаимоотношения

„За“ и „против“ аборта

Трябва да вземете решение относно аборта? Как може да помогне Бог?

Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More PDF

Много вероятно е, докато вие (или ваша приятелка) с неохота разглеждате цялата налична информация по темата, да се сблъскате с доводите за и против аборта. Ще прочетете за „правотата“ да направите аборт, както и за напълно противоположното мнение – „погрешността“ да го направите.

Въпреки това, независимо от фракционното убеждение, което имаме, всичко опира до едно дълбоко интимно и лично решение, което никоя жена не взема, в една или друга степен, без участието на емоционална травма. Всяка една възможност – аборт, отглеждане на бебето или даване на бебето за осиновяване - носи емоционална болка и лична жертва.

Онова, което обикновено не намирате в информацията, която ви се предоставя относно аборта, без значение дали е за или против, е ясното мнение на Бог, което той ви предлага, когато сте заобиколени от болка и объркване.

Разберете – Бог е по-голям от нашите затворени пространства и ограничени възгледи. Той вижда ситуацията ни от предимството на своята гледна точка за нещата, които ще извърши за онези, които се обърнат към него. Ето такова е Божието сърце: Господ, дълготърпелив и многомилостив. Благ е Господ към всички; и благите Му милости са върху всичките Му творения1.

Когато Библията казва, че „Господ е благ към всички и благите Му милости са върху всичките Му творения“, това означава, че той е способен на бъде благ и към вас, и към бебето; да показва благите си милости и към вас, и към бебето. Вие може да се чувствате сякаш сте в капан, поставени в позиция да избирате между две противопоставящи се мнения – или сте състрадателни към себе си, имайки предвид обстоятелствата, в които се намирате, и абортирате бебето, или сте състрадателни към бебето, позволявайки му да бъде родено. И все пак Бог казва, че „е благ към всички и благите Му милости са върху всичките Му творения“. Това значи, че трябва да има решения, които ние не можем да видим. Ако се обърнете към него, за да ви снабди с тези решения, той е способен да посрещне нуждите ви, както и тези на бебето.

В Божията същност е да откликва на онези, които се обръщат към него и му се покоряват. Господ е верен на всичките си обещания и милостив към всичко, което е създал. Господ подкрепя всичките падащи и изправя всичките сгърбени. Очите на всичките гледат към Тебе; и Ти им даваш храна на време. Отваряш ръката Си и удовлетворяваш желанието на всичко живо2. Ако се обърнете към Бога, той предлага да посрещне всичките ви нужди.

Наистина ли Бог ще се притече на помощ? Помислете върху следното: Господ е близо при всички, които Го призовават, при всички, които с истина Го призовават. Изпълнява желанието на тия, които Му се боят3. Които му се боят? Това означава, че го почитаме. Че признаваме, че той има правото да бъде Бог, а не ние. Изпълнява желанието на тия, които Му се боят, слуша викането им, и ги избавя.

Ще чуе ли наистина Бог молитвата ви, ако пожелаете да го последвате? Да. Защото очите на Господа са върху праведните, и ушите Му към тяхната молитва; но лицето на Господа е против ония, които вършат зло4.

Трудно ли е да направим правилното нещо? Да, често! И може да изиска много от нас. Но вие не сте напълно сами. Ако цялата работа, всичките усилия, цялото бъдеще на целия ви живот лежат на вашите плещи, тогава да направите правилното нещо изглежда невъзможно. Но Бог ни казва, че не сме сами. Не сме изолирани в този свят. Той е толкова силен, толкова способен! Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас5.

В разгара на напрегнатите дебати за или против аборта, когато сте объркани и смутени, Бог е там и ви моли да се обърнете към него, за да ви покаже състраданието, което има към всичко, което е сътворил. Бог иска да знаете, че ще носи теготата ви заедно с вас, ще ви насочва, ще снабдява нужното за вас. Започвали ли сте някога взаимоотношение с Бога? За да разберете как можете да започнете такова взаимоотношение с него, отидете тук.

 Как мога да познавам Бог?
 Имам въпрос…

Източници: (1) Псалм 145:8-9 (2) Псалм 145:13 б-16 (3) Псалм 145:18-19 (4) 1 Петрово 3:12 (5) 1 Петрово 5:5-7


СПОДЕЛИ:
Facebook Messenger Share Viber Share Facebook Share Share by Email More